مهرگان شبکه آفاق طراحی ، اجرا، نظارت و نگهداری انواع شبکه های کامپیوتری و مخابراتی


ماهان سیستم پاسارگاد تولید کننده انواع رک


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

اس سی دی SCD مدیا رک media rack نت پلاس NETPLUS اچ پی پرو HP Pro ژاکو ZHACO چترا Chatra الگونت Lgonet اکوئیپ equip آی بی سی IBC ماهان mahan فلت پک Flat Pack اچ پی HP پایا سیستم Paya System پانوراما Panorama نگزنس Nexans اچ پی آی HPI کنوویت Canovate آی رک iRACK دی اس ای DSE لگراند Legrand اچ پی آسیا HPAsia یورک URACK یوکی نت YUKI-NET IRAN RACK آی توتن I-TOTEN آی تک I-TAK اچ پی ای HPE کیونپ Qnap ایستا دیتاشین DataSheen

قیمت رک و متعلقات رک شبکه

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Ista 14 Unit 80 Depth 14U D80 Stand Rack
قیمت از 7,557,000
قیمت تا 7,557,000
Ista 32 Unit 80 Depth 32U D80 Stand Rack
قیمت از 12,540,000
قیمت تا 12,540,000
Ista 37U D60 37 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 12,012,000
قیمت تا 12,012,000
Ista 9 Unit 45 Depth 9U D45 Wall Rack
قیمت از 2,750,000
قیمت تا 2,750,000
Ista 40U D80 40 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 14,245,000
قیمت تا 14,245,000
Ista 42U D100 42 Unit 100 Depth 80 Width Stand Rack
قیمت از 15,785,000
قیمت تا 15,785,000
Ista 42U D100 42 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 15,785,000
قیمت تا 15,785,000
Ista 22 Unit 80 Depth 22U D80 Stand Rack
قیمت از 9,955,000
قیمت تا 9,955,000
Ista 40U D60 40 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 12,870,000
قیمت تا 12,870,000
Ista 32 Unit 100 Depth 32U D100 Stand Rack
قیمت از 13,332,000
قیمت تا 13,332,000
Ista 9 Unit 60 Depth 9U D60 Wall Rack
قیمت از 3,267,000
قیمت تا 3,267,000
Ista 42U D80 42 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 29,040,000
قیمت تا 29,040,000
Ista 37U D100 37 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 14,586,000
قیمت تا 14,586,000
Ista 27 Unit 100 Depth 27U D100 Stand Rack
قیمت از 12,012,000
قیمت تا 12,012,000
Ista 40U D100 40 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 15,444,000
قیمت تا 15,444,000
Ista 32 Unit 60 Depth 32U D60 Stand Rack
قیمت از 11,616,000
قیمت تا 11,616,000
Ista 27 Unit 60 Depth 27U D600 Stand Rack
قیمت از 9,790,000
قیمت تا 9,790,000
iRack TRI-1042 42U Rack
قیمت از 43,890,000
قیمت تا 43,890,000
iRack TRD-6042 42U Rack
قیمت از 22,890,000
قیمت تا 22,890,000
iRACK TRD-5735 35U Rack
قیمت از 7,890,000
قیمت تا 7,890,000
iRack TPD-409 9 Port Power Net
قیمت از 1,590,000
قیمت تا 1,590,000
iRack TPD-808M Power Net
قیمت از 29,890,000
قیمت تا 29,890,000
iRACK TPL-101 Light Panel
قیمت از 760,000
قیمت تا 760,000
iRack TPD-108 Power Net
قیمت از 890,000
قیمت تا 890,000
iRack TPD-820B Power Net
قیمت از 38,390,000
قیمت تا 38,390,000
iRACK 9 Unit TRB-6009 Wall Rack
قیمت از 5,290,000
قیمت تا 5,290,000
iRACK TRZ-8040b 40U Rack
قیمت از 15,390,000
قیمت تا 15,390,000
iRACK TRB-8035 35U Rack
قیمت از 18,690,000
قیمت تا 18,690,000
iRack TRU-1042 42U Rack
قیمت از 28,890,000
قیمت تا 28,890,000
iRack TPD-106 6 Port Power Net
قیمت از 790,000
قیمت تا 790,000
iRack TPD-410 10 Port Power Net
قیمت از 1,590,000
قیمت تا 1,590,000
iRack TPD-106F 6 Port Power Net
قیمت از 1,090,000
قیمت تا 1,090,000
iRACK 42U TRB-8042 Rack
قیمت از 21,390,000
قیمت تا 21,390,000
iRACK 20 U TRB-6020 Rack
قیمت از 12,590,000
قیمت تا 12,590,000
iRACK TRZ-8027 Rack
قیمت از 9,490,000
قیمت تا 9,490,000
iRack TPD-109 9 Port Power Net
قیمت از 890,000
قیمت تا 890,000
iRACK TRZ-4506 6U Rack
قیمت از 1,890,000
قیمت تا 1,890,000
iRack TRI-1042p 42U Rack
قیمت از 43,890,000
قیمت تا 43,890,000
iRack TPD-614F 14 Port Power Net
قیمت از 10,890,000
قیمت تا 10,890,000
HPAsia 22Unit Depth80 Stand Rack
قیمت از 6,440,000
قیمت تا 7,540,000
قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها