شرکت ایزی فروش و طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات رک و متعلقات


مهرگان شبکه آفاق طراحی ، اجرا، نظارت و نگهداری انواع شبکه های کامپیوتری و مخابراتی


ماهان سیستم پاسارگاد تولید کننده انواع رک


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

آی تک I-TAK کیونپ Qnap فلت پک Flat Pack پایا سیستم Paya System یوکی نت YUKI-NET اچ پی HP اچ پی آی HPI دی اس ای DSE دیتاشین DataSheen چترا Chatra اکوئیپ equip آی بی سی IBC اچ پی ای HPE پانوراما Panorama نگزنس Nexans یورک URACK مدیا رک media rack اچ پی آسیا HPAsia آی رک iRACK آی توتن I-TOTEN ماهان mahan کنوویت Canovate اس سی دی SCD ژاکو ZHACO اچ پی پرو HP Pro IRAN RACK

قیمت رک و متعلقات رک شبکه

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP Pro 32 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 7,790,000
قیمت تا 10,589,000
IBC 18 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 6,600,000
قیمت تا 6,600,000
IBC 5 Unit 35 Depth wall Rack
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
IBC 47 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 17,600,000
قیمت تا 17,600,000
IBC 42 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 11,400,000
قیمت تا 11,400,000
IBC 42 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 10,700,000
قیمت تا 10,700,000
IBC 6 Unit 45 Depth wall Rack
قیمت از 1,700,000
قیمت تا 1,700,000
IBC 60 Depth Rack Moving Shelf
قیمت از 750,000
قیمت تا 750,000
IBC 8 Port PDU
قیمت از 750,000
قیمت تا 750,000
IBC 80 Depth Stand Rack Fixed Shelf
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
IBC 4 Unit Blank Panels
قیمت از 300,000
قیمت تا 300,000
IBC 12x12 BALL Rack Fan
قیمت از 450,000
قیمت تا 450,000
IBC 12x12 Rack Fan
قیمت از 300,000
قیمت تا 300,000
IBC 1 Unit LIGH PANEL
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
IBC 9 Unit 60 Depth Wall Rack
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
HPAsia 22Unit Depth80 Stand Rack
قیمت از 6,068,000
قیمت تا 7,450,000
Paya System Beta 42 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 14,170,000
قیمت تا 14,170,000
Paya System Gama 16 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 9,980,000
قیمت تا 9,980,000
Paya System 9 Unit 45 Depth Wall Rack
قیمت از 2,950,000
قیمت تا 2,950,000
Paya System Gama 28 Unit Depth 100 Stand Rack
قیمت از 13,900,000
قیمت تا 13,900,000
HPAsia 6 Unit 60 Depth Wall Rack
قیمت از 1,640,000
قیمت تا 2,000,000
Paya System Beta 28 Unit 80 Depth stand Rack
قیمت از 10,740,000
قیمت تا 10,740,000
Paya System Alpha 16 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,270,000
قیمت تا 7,270,000
Paya System Beta 16 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,030,000
قیمت تا 8,030,000
Paya System Gama 42 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 15,800,000
قیمت تا 15,800,000
Paya System Alpha 28 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
Paya System 7 unit 45 depth Rack Wall
قیمت از 1,750,000
قیمت تا 1,750,000
HP 42U BW906A Side Panel Kit
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 17,500,000
HP BW903A 42 unit Stand Server Rack
قیمت از 54,000,000
قیمت تا 55,000,000
HP Pro 37 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,468,000
قیمت تا 7,468,000
HPAsia Rail Maintenance Equipment
قیمت از 123,000
قیمت تا 123,000
hpasia 3 unit blank panels
قیمت از 80,000
قیمت تا 80,000
hpasia 4 unit blank panels
قیمت از 90,000
قیمت تا 90,000
HPAsia 6 Unit 35 Depth Wall Rack
قیمت از 1,558,000
قیمت تا 1,558,000
hpasia 1 unit blank panels
قیمت از 60,000
قیمت تا 60,000
hpasia 2 unit blank panels
قیمت از 70,000
قیمت تا 70,000
HP Pro 37 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,314,800
قیمت تا 8,314,800
HP Pro 40 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,847,800
قیمت تا 8,847,800
قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها