شرکت ایزی فروش و طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات رک و متعلقات


مهرگان شبکه آفاق طراحی ، اجرا، نظارت و نگهداری انواع شبکه های کامپیوتری و مخابراتی


ماهان سیستم پاسارگاد تولید کننده انواع رک


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

آی تک I-TAK کیونپ Qnap فلت پک Flat Pack پایا سیستم Paya System یوکی نت YUKI-NET اچ پی HP اچ پی آی HPI دی اس ای DSE دیتاشین DataSheen چترا Chatra اکوئیپ equip آی بی سی IBC اچ پی ای HPE پانوراما Panorama نگزنس Nexans یورک URACK مدیا رک media rack اچ پی آسیا HPAsia آی رک iRACK آی توتن I-TOTEN ماهان mahan کنوویت Canovate اس سی دی SCD ژاکو ZHACO اچ پی پرو HP Pro IRAN RACK

قیمت رک و متعلقات رک شبکه

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP Pro 40 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 9,594,000
قیمت تا 9,594,000
HP Pro 32 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,216,000
قیمت تا 7,216,000
HP Pro 7 Unit 45 Depth Wall Rack
قیمت از 1,385,800
قیمت تا 1,385,800
HP Pro 14 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 4,264,000
قیمت تا 4,264,000
HP Pro 27 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 6,822,400
قیمت تا 6,822,400
HP Pro 27 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 6,076,200
قیمت تا 6,076,200
HP Pro 27 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 7,462,000
قیمت تا 7,462,000
HPAsia 17 Unit 60 Depth stand Rack
قیمت از 5,108,600
قیمت تا 5,108,600
HPAsia 27 Unit 60 Depth stand Rack
قیمت از 7,339,000
قیمت تا 7,339,000
HPAsia 17 Unit 100 Depth stand Rack
قیمت از 5,904,000
قیمت تا 5,904,000
HPAsia Power Module 8 Port
قیمت از 485,000
قیمت تا 485,000
HPAsia 37 Unit 80 Depth stand Rack
قیمت از 8,159,000
قیمت تا 8,159,000
HP Pro 9 Unit 45 Depth Wall Rack
قیمت از 1,705,600
قیمت تا 1,705,600
HP Pro 6 Unit 33 Depth Wall Rack
قیمت از 1,148,000
قیمت تا 1,148,000
HP Pro 32 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 8,282,000
قیمت تا 8,282,000
HP Pro 9 Unit 60 Depth Wall Rack
قیمت از 2,025,400
قیمت تا 2,025,400
HP Pro 14 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 4,690,400
قیمت تا 4,690,400
HP Pro 22 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 6,182,800
قیمت تا 6,182,800
HP Pro 42 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 9,807,200
قیمت تا 9,807,200
Fixed Floor Rack HPAsia 2 Unit Depth 35
قیمت از 128,000
قیمت تا 164,000
HPAsia 27 Unit 100 Depth stand Rack
قیمت از 7,667,000
قیمت تا 7,667,000
HPAsia 37 Unit 100 Depth stand Rack
قیمت از 8,938,000
قیمت تا 8,938,000
HP Pro 18 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 5,330,000
قیمت تا 5,330,000
HP Pro 18 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 5,649,800
قیمت تا 5,649,800
HP Pro 22 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 5,756,400
قیمت تا 5,756,400
HP Pro 37 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 9,061,000
قیمت تا 9,061,000
Wall Rack HPAsia 4 Unit Depth 45
قیمت از 1,148,000
قیمت تا 1,148,000
HPAsia 17 Unit 80 Depth stand Rack
قیمت از 5,494,000
قیمت تا 5,494,000
HP Pro 40 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 8,101,600
قیمت تا 8,101,600
HP Pro 42 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,995,000
قیمت تا 7,995,000
HP Pro 42 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,954,400
قیمت تا 8,954,400
CANOVATE CCA-X-1006 Rack Cabinet
قیمت از 914,930
قیمت تا 914,930
CANOVATE CCA-X-4001 BLANK PANELS
قیمت از 134,085
قیمت تا 134,085
CANOVATE CCA-X-4006 BLANK PANELS
قیمت از 338,028
قیمت تا 338,028
Canovate CAN-SRVP-4261-X 42 UNIT RACK
قیمت از 37,150,000
قیمت تا 37,150,000
Canovate CCA-X-5002 Rack Panel Light
قیمت از 224,225
قیمت تا 224,225
CANOVATE CCA-X-4002 BLANK PANELS
قیمت از 175,775
قیمت تا 175,775
CANOVATE CCA-X-4005 BLANK PANELS
قیمت از 270,423
قیمت تا 270,423
قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها