برندهای یو پی اس و متعلقات ups

ولتامکس VoltaMax فاراتل FARATEL آلجا ALJA اگزیم پاور EXIMPOWER تایگر Tiger سی اس بی CSB نارادا Narada ای پی سی APC ای بی بی ABB لانگ Long سونی SONY فاران FARAN

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
ups faratel DSS 2000X-RT
قیمت از 28,700,000
قیمت تا 28,710,000
Trans Automatic Faratel AVR40E
قیمت از 3,210,000
قیمت تا 3,215,000
ups faratel DSS 3000X-RT
قیمت از 33,850,000
قیمت تا 33,850,000
battery cabinet faratel SBC 240-8.5
قیمت از 23,400,000
قیمت تا 23,440,000
Trans Automatic Faratel AVR25
قیمت از 10,840,000
قیمت تا 10,850,000
ups faratel SFR 5000DT
قیمت از 71,940,000
قیمت تا 71,940,000
battery cabinet faratel SBC 96-26
قیمت از 32,100,000
قیمت تا 32,100,000
battery cabinet faratel  SBC 4840
قیمت از 21,740,000
قیمت تا 21,750,000
battery cabinet faratel  SBC 96-8.5
قیمت از 10,410,000
قیمت تا 10,410,000
battery cabinet faratel SBC 240-40
قیمت از 104,000,000
قیمت تا 104,040,000
ups faratel SDC 2000X-RT
قیمت از 34,140,000
قیمت تا 34,140,000
ups faratel SDC 3000X-RT
قیمت از 39,480,000
قیمت تا 39,490,000
ups faratel SDC 6000X-RT
قیمت از 54,390,000
قیمت تا 54,390,000
battery cabinet faratel  SBC 96-40
قیمت از 43,500,000
قیمت تا 43,550,000
ups faratel venus 1300
قیمت از 8,100,000
قیمت تا 8,100,000
ups faratel SDC 1500X-RT
قیمت از 26,950,000
قیمت تا 26,950,000
ups faratel DSS 1500X-RT
قیمت از 24,445,000
قیمت تا 24,450,000
battery cabinet faratel  SBC 4817
قیمت از 10,410,000
قیمت تا 10,410,000
ABB POWERVALUE 31-11 T 10–20 kVA Single-phase UPS for critical applications
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 2,000,000
قیمت ALJA  DS310 UPS
قیمت از 9,800,000
قیمت تا 9,800,000
APC smart-UPS SURT48XLBP 48V Battery Pack UPS
قیمت از 1,760,000
قیمت تا 1,760,000
 LONG WP7.2-12 Ups Battery
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Tiger Fm Series 7.2A UPS Battery
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
قیمت ALJA LCD 1200S UPS
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 6,900,000
قیمت ALJA LCD 700L UPS
قیمت از 6,100,000
قیمت تا 6,650,000
قیمت ALJA LCD 500S UPS
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,400,000
قیمت ALJA LCD 1200L UPS
قیمت از 7,400,000
قیمت تا 7,950,000
قیمت ALJA LCD 2000S UPS
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,230,000
قیمت ALJA KR-1110S UPS
قیمت از 67,000,000
قیمت تا 70,700,000
قیمت ALJA KR-2000L UPS
قیمت از 19,000,000
قیمت تا 20,900,000
قیمت ALJA LCD 700S  UPS
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,250,000
قیمت ALJA KI-2000L UPS
قیمت از 15,500,000
قیمت تا 16,500,000
قیمت ALJA KR-1110L UPS
قیمت از 55,500,000
قیمت تا 59,900,000
قیمت ALJA KR-2000S UPS
قیمت از 21,800,000
قیمت تا 23,300,000
قیمت ALJA KI-3000S UPS
قیمت از 21,300,000
قیمت تا 22,550,000
قیمت ALJA KR-3000S UPS
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 27,200,000
قیمت ALJA KI-3000L-48V UPS
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 19,900,000
قیمت ALJA KI-1000L UPS
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 10,200,000
قیمت ALJA FR-3130U UPS
قیمت از 200,000,000
قیمت تا 214,000,000
قیمت ALJA KR-RM 1000S UPS
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 14,400,000
قبلی 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها