برندهای یو پی اس و متعلقات ups

ولتامکس VoltaMax فاراتل FARATEL تایگر Tiger آلجا ALJA نارادا Narada نت پاور Net Power سی اس بی CSB لانگ Long فاران FARAN اگزیم پاور EXIMPOWER گرین Green ای پی سی APC ای بی بی ABB

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Trans Automatic Faratel AVR32
قیمت از 16,890,000
قیمت تا 16,900,000
Trans Automatic Faratel digipower
قیمت از 3,810,000
قیمت تا 3,820,000
قیمت ALJALCD 1000S UPS
قیمت از 5,900,000
قیمت تا 6,250,000
قیمت ALJA KR-6000L UPS
قیمت از 43,100,000
قیمت تا 47,000,000
قیمت ALJA LCD 1200S UPS
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 6,900,000
قیمت ALJA LCD 700L UPS
قیمت از 6,100,000
قیمت تا 6,650,000
قیمت ALJA LCD 500S UPS
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,400,000
قیمت ALJA KR-1000L UPS
قیمت از 10,500,000
قیمت تا 12,600,000
قیمت ALJA LCD 1200L UPS
قیمت از 7,400,000
قیمت تا 7,950,000
قیمت ALJA LCD 2000S UPS
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,230,000
قیمت ALJA KR-1110S UPS
قیمت از 67,000,000
قیمت تا 70,700,000
قیمت ALJA KR-6000S UPS
قیمت از 53,000,000
قیمت تا 59,700,000
قیمت ALJA KR-2000L UPS
قیمت از 19,000,000
قیمت تا 20,900,000
قیمت ALJA LCD 700S UPS
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,250,000
قیمت ALJA KI-2000L UPS
قیمت از 15,500,000
قیمت تا 16,500,000
قیمت ALJA KR-1110L UPS
قیمت از 55,500,000
قیمت تا 59,900,000
قیمت ALJA KR-1000S UPS
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 13,600,000
قیمت ALJA KR-2000S UPS
قیمت از 21,800,000
قیمت تا 23,300,000
قیمت ALJA KI-3000S UPS
قیمت از 21,300,000
قیمت تا 22,550,000
قیمت ALJA KR-3000S UPS
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 27,200,000
قیمت ALJA KI-3000L-48V UPS
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 19,900,000
قیمت ALJA KI-1000L UPS
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 10,200,000
قیمت ALJA FR-3130U UPS
قیمت از 200,000,000
قیمت تا 214,000,000
قیمت ALJA KR-RM 1000S UPS
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 14,400,000
قیمت ALJA KR-RM 3000L UPS
قیمت از 22,705,000
قیمت تا 25,500,000
قیمت ALJA KI-3000S UPS
قیمت از 21,300,000
قیمت تا 22,550,000
قیمت ALJA KR-RM 3000S UPS
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 31,900,000
قیمت ALJA  KI-5000L UPS
قیمت از 36,900,000
قیمت تا 39,000,000
قیمت ALJA  AJ3100 UPS
قیمت از 635,000,000
قیمت تا 644,500,000
قیمت ALJA  AJ210 UPS
قیمت از 118,000,000
قیمت تا 128,500,000
قیمت ALJA  FR-UK-3320 UPS
قیمت از 222,000,000
قیمت تا 236,500,000
قیمت ALJA  FR-UK-3110 UPS
قیمت از 102,000,000
قیمت تا 112,500,000
قیمت ALJA KR-3120 UPS
قیمت از 107,000,000
قیمت تا 119,000,000
ALJA KR-RM 2000S UPS
قیمت از 24,700,000
قیمت تا 26,900,000
قیمت ALJA FR-UK-3120 UPS
قیمت از 163,000,000
قیمت تا 175,000,000
قیمت ALJA KR-3120 UPS
قیمت از 110,000,000
قیمت تا 113,050,000
قیمت ALJA KR-3110L UPS
قیمت از 63,000,000
قیمت تا 68,000,000
قیمت ALJA FR-UK-3115 UPS
قیمت از 130,000,000
قیمت تا 152,000,000
قیمت ALJA AJ315 UPS
قیمت از 190,000,000
قیمت تا 209,000,000
قیمت ALJA FR-UK-3130 UPS
قیمت از 200,000,000
قیمت تا 261,000,000
قبلی 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجارت گستر فروش یو پی اس فاراتل و یو پی اس آلجا


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها