برندهای یو پی اس و متعلقات ups

ولتامکس VoltaMax لانگ Long سی اس بی CSB تایگر Tiger ای پی سی APC اگزیم پاور EXIMPOWER آلجا ALJA نارادا Narada ای بی بی ABB سونی SONY فاران FARAN فاراتل FARATEL

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت ALJA KR-RM 3000L UPS
قیمت از 22,705,000
قیمت تا 25,500,000
قیمت ALJA KI-3000S UPS
قیمت از 21,300,000
قیمت تا 22,550,000
قیمت ALJA KR-RM 3000S UPS
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 31,900,000
قیمت ALJA  FR-UK-3320 UPS
قیمت از 222,000,000
قیمت تا 236,500,000
قیمت ALJA  FR-UK-3110 UPS
قیمت از 102,000,000
قیمت تا 112,500,000
قیمت ALJA  FR-115S UPS
قیمت از 60,000,000
قیمت تا 61,000,000
قیمت ALJA KR-3120 UPS
قیمت از 107,000,000
قیمت تا 119,000,000
ALJA KR-RM 2000S UPS
قیمت از 24,700,000
قیمت تا 26,900,000
ALJA KR-RM 6000L ups
قیمت از 46,700,000
قیمت تا 49,400,000
قیمت ALJA FR-UK-3120 UPS
قیمت از 163,000,000
قیمت تا 175,000,000
قیمت ALJA KR-3120 UPS
قیمت از 110,000,000
قیمت تا 113,050,000
قیمت ALJA KR-3110L UPS
قیمت از 63,000,000
قیمت تا 68,000,000
قیمت ALJA FR-UK-3115 UPS
قیمت از 130,000,000
قیمت تا 152,000,000
قیمت ALJA AJ315 UPS
قیمت از 190,000,000
قیمت تا 209,000,000
قیمت ALJA FR-UK-3130 UPS
قیمت از 200,000,000
قیمت تا 261,000,000
قیمت ALJA KR-3115 UPS
قیمت از 97,000,000
قیمت تا 106,500,000
قیمت ALJA AJ215 UPS
قیمت از 141,000,000
قیمت تا 150,100,000
قیمت ALJA AJ230 UPS
قیمت از 208,000,000
قیمت تا 221,500,000
قیمت ALJA AJ220 UPS
قیمت از 168,000,000
قیمت تا 179,000,000
قیمت ALJA FR-3110L UPS
قیمت از 100,000,000
قیمت تا 112,500,000
قیمت ALJA AJ310 UPS
قیمت از 187,000,000
قیمت تا 201,000,000
قیمت ALJA FR-3115L UPS
قیمت از 140,000,000
قیمت تا 152,000,000
قیمت ALJA FR-3130 UPS
قیمت از 197,000,000
قیمت تا 214,000,000
قیمت ALJA 1600L UPS
قیمت از 9,900,000
قیمت تا 10,650,000
قیمت ALJA FR-1115S UPS
قیمت از 113,000,000
قیمت تا 114,900,000
قیمت ALJA FR-3120 UPS
قیمت از 162,000,000
قیمت تا 175,000,000
قیمت ALJA 1600S UPS
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,950,000
قیمت ALJA 2000L UPS
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 11,350,000
قیمت ALJA FR-3110S UPS
قیمت از 100,000,000
قیمت تا 112,500,000
قیمت ALJA KR-3000L UPS
قیمت از 22,000,000
قیمت تا 23,900,000
ALJA FR-115L UPS
قیمت از 42,000,000
قیمت تا 45,000,000
ALJA KR-RM 2000L UPS
قیمت از 20,000,000
قیمت تا 21,660,000
ALJA FR-116L UPS
قیمت از 47,000,000
قیمت تا 49,000,000
ALJA KR-6000S UPS
قیمت از 55,000,000
قیمت تا 59,500,000
ALJA FR-UK-3310 UPS
قیمت از 180,000,000
قیمت تا 187,150,000
ALJAFR-116S UPS
قیمت از 60,000,000
قیمت تا 62,600,000
ALJA FR-118L UPS
قیمت از 60,000,000
قیمت تا 63,000,000
ALJA FR-1110L UPS
قیمت از 77,000,000
قیمت تا 80,655,000
ALJA FR-UK-3330 UPS
قیمت از 247,000,000
قیمت تا 251,275,000
ALJA KR-RM 1000L UPS
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 13,110,000
قبلی 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها