برندهای یو پی اس و متعلقات ups

فاران FARAN نارادا Narada تایگر Tiger ای پی سی APC گرین Green سی اس بی CSB اگزیم پاور EXIMPOWER ای بی بی ABB فاراتل FARATEL آلجا ALJA لانگ Long نت پاور Net Power ولتامکس VoltaMax

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت ALJA KR-3110L UPS
قیمت از 63,000,000
قیمت تا 68,000,000
قیمت ALJA FR-UK-3115 UPS
قیمت از 130,000,000
قیمت تا 152,000,000
قیمت ALJA AJ315 UPS
قیمت از 190,000,000
قیمت تا 209,000,000
قیمت ALJA FR-UK-3130 UPS
قیمت از 200,000,000
قیمت تا 261,000,000
قیمت ALJA KR-3115 UPS
قیمت از 97,000,000
قیمت تا 106,500,000
قیمت ALJA AJ215 UPS
قیمت از 141,000,000
قیمت تا 150,100,000
قیمت ALJA AJ230 UPS
قیمت از 208,000,000
قیمت تا 221,500,000
قیمت ALJA AJ220 UPS
قیمت از 168,000,000
قیمت تا 179,000,000
قیمت ALJA FR-3110L UPS
قیمت از 100,000,000
قیمت تا 112,500,000
قیمت ALJA AJ310 UPS
قیمت از 187,000,000
قیمت تا 201,000,000
قیمت ALJA FR-3115L UPS
قیمت از 140,000,000
قیمت تا 152,000,000
قیمت ALJA FR-3130 UPS
قیمت از 197,000,000
قیمت تا 214,000,000
قیمت ALJA 1600L UPS
قیمت از 9,900,000
قیمت تا 10,650,000
قیمت ALJA FR-1115S UPS
قیمت از 113,000,000
قیمت تا 114,900,000
قیمت ALJA FR-3120 UPS
قیمت از 162,000,000
قیمت تا 175,000,000
قیمت ALJA 1600S UPS
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,950,000
قیمت ALJA 2000L UPS
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 11,350,000
قیمت ALJA FR-3110S UPS
قیمت از 100,000,000
قیمت تا 112,500,000
قیمت ALJA KR-3000L UPS
قیمت از 22,000,000
قیمت تا 23,900,000
ALJA FR-115L UPS
قیمت از 42,000,000
قیمت تا 45,000,000
ALJA KR-RM 2000L UPS
قیمت از 20,000,000
قیمت تا 21,660,000
ALJA FR-116L UPS
قیمت از 47,000,000
قیمت تا 49,000,000
ALJA KR-6000S UPS
قیمت از 55,000,000
قیمت تا 59,500,000
ALJA FR-UK-3310 UPS
قیمت از 180,000,000
قیمت تا 187,150,000
ALJAFR-116S UPS
قیمت از 60,000,000
قیمت تا 62,600,000
ALJA FR-118L UPS
قیمت از 60,000,000
قیمت تا 62,000,000
ALJA FR-1110L UPS
قیمت از 77,000,000
قیمت تا 80,655,000
ALJA FR-UK-3330 UPS
قیمت از 247,000,000
قیمت تا 251,275,000
ALJA KR-RM 1000L UPS
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 13,110,000
ALJA KR-1000L UPS
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,990,000
ALJA KI-3000L-72V UPS
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,762,000
ALJA KI-2000S UPS
قیمت از 16,000,000
قیمت تا 16,500,000
ALJA KR-6000L UPS
قیمت از 43,500,000
قیمت تا 44,650,000
Faran Blazer 800VA UPS
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 4,300,000
Faran Aspire 2KVA UPS
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 19,400,000
Faran Aspire 10KVA 1.1 UPS
قیمت از 70,000,000
قیمت تا 70,000,000
Faran Aspire 20KVA 3.1 UPS
قیمت از 125,000,000
قیمت تا 131,300,000
Faran 12V-120AH UPS Battery
قیمت از 7,310,000
قیمت تا 7,350,000
Faran 12V-200AH UPS Battery
قیمت از 11,880,000
قیمت تا 11,880,000
قبلی 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجارت گستر فروش یو پی اس فاراتل و یو پی اس آلجا


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها