برندهای یو پی اس و متعلقات ups

فاران FARAN نارادا Narada تایگر Tiger ای پی سی APC گرین Green سی اس بی CSB اگزیم پاور EXIMPOWER ای بی بی ABB فاراتل FARATEL آلجا ALJA لانگ Long نت پاور Net Power ولتامکس VoltaMax

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Narada 6-FM-100P UPS Battery
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 6,200,000
Narada 6-FM-18 UPS Battery
قیمت از 1,350,000
قیمت تا 1,350,000
Narada 6-FM-65B UPS Battery
قیمت از 4,600,000
قیمت تا 4,600,000
Narada 6-FM-24 UPS Battery
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
CSB GP 12400 UPS Battery
قیمت از 4,470,000
قیمت تا 4,470,000
CSB GP 12200 UPS Battery
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
EXIMPOWER Tornado 10kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 216,000,000
قیمت تا 216,000,000
قیمت ALJA KR-6000L UPS
قیمت از 43,100,000
قیمت تا 47,000,000
قیمت ALJA KR-1000L UPS
قیمت از 10,500,000
قیمت تا 12,600,000
قیمت ALJA KR-1000S UPS
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 13,600,000
قیمت ALJA   KI-5000L UPS
قیمت از 36,900,000
قیمت تا 39,000,000
قیمت ALJA   AJ3100 UPS
قیمت از 635,000,000
قیمت تا 644,500,000
قیمت ALJA   AJ210 UPS
قیمت از 118,000,000
قیمت تا 128,500,000
قیمت ALJA  AJ340 UPS
قیمت از 308,000,000
قیمت تا 332,000,000
قیمت ALJA AJ330 UPS
قیمت از 243,000,000
قیمت تا 261,000,000
قیمت ALJA AJ320 UPS
قیمت از 215,500,000
قیمت تا 229,000,000
قیمت ALJA AJ380 UPS
قیمت از 470,000,000
قیمت تا 497,000,000
قیمت ALJA AJ3250 UPS
قیمت از 1,485,800,000
قیمت تا 1,564,000,000
قیمت ALJA  AJ3200 UPS
قیمت از 1,015,000,000
قیمت تا 1,073,000,000
قیمت ALJA  AJ360 UPS
قیمت از 362,000,000
قیمت تا 385,000,000
قیمت ALJA  AJ3160 UPS
قیمت از 880,000,000
قیمت تا 931,500,000
قیمت ALJA  AJ3120 UPS
قیمت از 700,000,000
قیمت تا 737,500,000
قیمت ALJALCD 1000S UPS
قیمت از 5,900,000
قیمت تا 6,250,000
قیمت ALJA KR-6000S UPS
قیمت از 53,000,000
قیمت تا 59,700,000
قیمت ALJA  KR-6000S UPS
قیمت از 53,500,000
قیمت تا 59,700,000
ABB POWERVALUE 31-11 T 10–20 kVA Single-phase UPS for critical applications
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,800,000
قبلی 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجارت گستر فروش یو پی اس فاراتل و یو پی اس آلجا


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها