برندهای یو پی اس و متعلقات ups

ولتامکس VoltaMax لانگ Long سی اس بی CSB تایگر Tiger ای پی سی APC اگزیم پاور EXIMPOWER آلجا ALJA نارادا Narada ای بی بی ABB سونی SONY فاران FARAN فاراتل FARATEL

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
ALJA KR-1000L UPS
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,990,000
ALJA KI-3000L-72V UPS
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,762,000
ALJA KI-2000S UPS
قیمت از 16,000,000
قیمت تا 16,500,000
ALJA KR-6000L UPS
قیمت از 43,500,000
قیمت تا 44,650,000
Narada 6-FM-100P UPS Battery
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 6,200,000
Narada 6-FM-18 UPS Battery
قیمت از 1,350,000
قیمت تا 1,350,000
Narada 6-FM-65B UPS Battery
قیمت از 4,600,000
قیمت تا 4,600,000
Narada 6-FM-24 UPS Battery
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
CSB GP 12400 UPS Battery
قیمت از 4,470,000
قیمت تا 4,470,000
CSB GP 12200 UPS Battery
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
EXIMPOWER Tornado 10kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 216,000,000
قیمت تا 216,000,000
قیمت ALJALCD 1000S UPS
قیمت از 5,900,000
قیمت تا 6,250,000
قیمت ALJA KR-6000L UPS
قیمت از 43,100,000
قیمت تا 47,000,000
قیمت ALJA KR-1000L UPS
قیمت از 10,500,000
قیمت تا 12,600,000
قیمت ALJA KR-6000S UPS
قیمت از 53,000,000
قیمت تا 59,700,000
قیمت ALJA KR-1000S UPS
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 13,600,000
قیمت ALJA  KI-5000L UPS
قیمت از 36,900,000
قیمت تا 39,000,000
قیمت ALJA  AJ3100 UPS
قیمت از 635,000,000
قیمت تا 644,500,000
قیمت ALJA  AJ210 UPS
قیمت از 118,000,000
قیمت تا 128,500,000
قیمت ALJA AJ340 UPS
قیمت از 308,000,000
قیمت تا 332,000,000
قیمت ALJA AJ330 UPS
قیمت از 243,000,000
قیمت تا 261,000,000
قیمت ALJA AJ320 UPS
قیمت از 215,500,000
قیمت تا 229,000,000
قیمت ALJA AJ380 UPS
قیمت از 470,000,000
قیمت تا 497,000,000
قیمت ALJA AJ3250 UPS
قیمت از 1,485,800,000
قیمت تا 1,564,000,000
قیمت ALJA AJ3200 UPS
قیمت از 1,015,000,000
قیمت تا 1,073,000,000
قیمت ALJA AJ360 UPS
قیمت از 362,000,000
قیمت تا 385,000,000
قیمت ALJA AJ3160 UPS
قیمت از 880,000,000
قیمت تا 931,500,000
قیمت ALJA AJ3120 UPS
قیمت از 700,000,000
قیمت تا 737,500,000
قیمت ALJA KR-6000S UPS
قیمت از 53,500,000
قیمت تا 59,700,000
قیمت ALJA FR-115L UPS
قیمت از 45,000,000
قیمت تا 100,000,000
قیمت VoltaMax VTM-12v 7.5Ah ups
قیمت از 450,000
قیمت تا 450,000
ALJA AJ3300 UPS
قیمت از 1,620,000,000
قیمت تا 1,640,000,000
EXIMPOWR Ex800PT Series 600-800VA UPS
قیمت از 4,800,000
قیمت تا 4,800,000
APC smart-UPS SURTD3000XLI 3000VA RT 230V UPS
قیمت از 75,000,000
قیمت تا 75,000,000
قیمت APC SRT5KXLI ups
قیمت از 128,000,000
قیمت تا 128,000,000
APC smart-UPS SURTD3000XLI 5000VA RT 230V UPS
قیمت از 128,000,000
قیمت تا 128,000,000
APC smart-UPS SRT8KRMXLI 8000VA RM230V UPS
قیمت از 153,000,000
قیمت تا 153,000,000
قیمت APC SURT1000XLI ups
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,000,000
APC Smart UPS smart-UPS RT 6kVA UPS
قیمت از 140,000,000
قیمت تا 140,000,000
APC AP9618 NETWORD MANAGEMENT CARD
قیمت از 28,000,000
قیمت تا 28,000,000
قبلی 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها