برندهای یو پی اس و متعلقات ups

فاران FARAN نارادا Narada تایگر Tiger ای پی سی APC گرین Green سی اس بی CSB اگزیم پاور EXIMPOWER ای بی بی ABB فاراتل FARATEL آلجا ALJA لانگ Long نت پاور Net Power ولتامکس VoltaMax

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت Faran A-smart 3000VA ups
قیمت از 17,540,000
قیمت تا 17,540,000
EXIMPOWR EX830RT 2000VA Line Interactive UPS
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
EXIMPOWR EX830RT 3000VA Line Interactive UPS
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,000,000
EXIMPOWR EX830RT 1000VA Line Interactive UPS
قیمت از 11,200,000
قیمت تا 11,200,000
EXIMPOWER Livid 2 kVA Online UPS
قیمت از 26,500,000
قیمت تا 26,500,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 10kVA 3-1 phase Online UPS
قیمت از 75,000,000
قیمت تا 75,000,000
EXIMPOWER Livid 6 kVA Online UPS
قیمت از 67,000,000
قیمت تا 67,000,000
EXIMPOWER Livid 1 kVA Online UPS
قیمت از 16,000,000
قیمت تا 16,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 100kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 617,000,000
قیمت تا 617,000,000
EXIMPOWR EX830RT 5000VA Line Interactive UPS
قیمت از 43,500,000
قیمت تا 43,500,000
قبلی 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

تجارت گستر فروش یو پی اس فاراتل و یو پی اس آلجا


دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها