برندهای یو پی اس و متعلقات ups

فاران FARAN نارادا Narada تایگر Tiger ای پی سی APC گرین Green سی اس بی CSB اگزیم پاور EXIMPOWER ای بی بی ABB فاراتل FARATEL آلجا ALJA لانگ Long نت پاور Net Power ولتامکس VoltaMax

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
EXIMPOWER Livid 3 kVA Online UPS
قیمت از 33,000,000
قیمت تا 33,000,000
EXIMPOWER Livid 10 kVA Online UPS
قیمت از 76,000,000
قیمت تا 76,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 10kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 193,000,000
قیمت تا 193,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 80kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 475,000,000
قیمت تا 475,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 15kVA 3-1 phase Online UPS
قیمت از 115,000,000
قیمت تا 115,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 20kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 228,000,000
قیمت تا 228,000,000
EXIMPOWER Tornado 30kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 279,000,000
قیمت تا 279,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 20kVA 3-1 phase Online UPS
قیمت از 127,000,000
قیمت تا 127,000,000
EXIMPOWER Tornado 10kVA 3-1 phase Online UPS
قیمت از 130,000,000
قیمت تا 130,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 30kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 269,000,000
قیمت تا 269,000,000
EXIMPOWER Tornado 30kVA 3-1 phase Online UPS
قیمت از 247,000,000
قیمت تا 247,000,000
EXIMPOWER Tornado 20kVA 3-1 phase Online UPS
قیمت از 212,000,000
قیمت تا 212,000,000
EXIMPOWER Tornado 60kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 415,000,000
قیمت تا 415,000,000
EXIMPOWER Tornado 120kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 785,000,000
قیمت تا 785,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 60kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 386,000,000
قیمت تا 386,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 120kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 687,000,000
قیمت تا 687,000,000
EXIMPOWER Tornado 40kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 345,000,000
قیمت تا 345,000,000
EXIMPOWER Tornado 80kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 507,000,000
قیمت تا 507,000,000
EXIMPOWER Tornado 20kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 238,000,000
قیمت تا 238,000,000
EXIMPOWER PC06L 6kVA Online UPS
قیمت از 50,000,000
قیمت تا 50,000,000
EXIMPOWER PV3310-LCD Finger Touch 10kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 235,000,000
قیمت تا 235,000,000
EXIMPOWER Tornado 100kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 717,000,000
قیمت تا 717,000,000
EXIMPOWER Tornado 160kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 877,000,000
قیمت تا 877,000,000
EXIMPOWER TOWER ET03L 3KVA Online UPS
قیمت از 29,500,000
قیمت تا 29,500,000
EXIMPOWER PV3310-LCD Finger Touch 20kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 280,000,000
قیمت تا 280,000,000
EXIMPOWER Tornado 200kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 1,030,000,000
قیمت تا 1,030,000,000
APC Smart UPS smart-UPS RT 6kVA UPS
قیمت از 140,000,000
قیمت تا 140,000,000
EXIMPOWER PCP10L 10kVA 1-1 phase Online UPS
قیمت از 75,000,000
قیمت تا 75,000,000
قیمت APC SRT192BP2 ups
قیمت از 35,000,000
قیمت تا 35,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 40kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 319,000,000
قیمت تا 319,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 200kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 1,100,000,000
قیمت تا 1,100,000,000
EXIMPOWER Ex10120KPT 160kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 880,000,000
قیمت تا 880,000,000
EXIMPOWER PV3310-LCD 20kVA 3-3 phase Online UPS
قیمت از 180,000,000
قیمت تا 180,000,000
APC smart-UPS SURTD3000XLI 5000VA RT 230V UPS
قیمت از 128,000,000
قیمت تا 128,000,000
APC smart-UPS SURT2000XLI 2000VA RT 230V UPS
قیمت از 48,000,000
قیمت تا 48,000,000
APC smart-UPS SRT10XLI 10000VA RM230V UPS
قیمت از 183,000,000
قیمت تا 183,000,000
APC AP9618 NETWORD MANAGEMENT CARD
قیمت از 28,000,000
قیمت تا 28,000,000
قیمت ALJA  FR-115L UPS
قیمت از 45,000,000
قیمت تا 100,000,000
قیمت APC SRT5KXLI ups
قیمت از 128,000,000
قیمت تا 128,000,000
قیمت APC SURT1000XLI ups
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,000,000
قبلی 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجارت گستر فروش یو پی اس فاراتل و یو پی اس آلجا


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها