قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

قیمت ALJA AJ3120 UPS
قیمت ALJA AJ3120 UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA FR-1115S UPS
قیمت ALJA FR-1115S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA FR-3120 UPS
قیمت ALJA FR-3120 UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA 1600S UPS
قیمت ALJA 1600S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA 2000L UPS
قیمت ALJA 2000L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA FR-3110S UPS
قیمت ALJA FR-3110S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA KR-3000L UPS
قیمت ALJA KR-3000L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA KR-6000S UPS
قیمت ALJA KR-6000S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA FR-115L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA AJ3300 UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA KR-RM 2000L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA FR-116L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA KR-6000S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA FR-UK-3310 UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJAFR-116S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA FR-118L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA FR-1110L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA FR-UK-3330 UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA KR-RM 1000L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA KR-1000L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA KI-3000L-72V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA KI-2000S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA KR-6000L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC Smart UPS smart-UPS RT 6kVA UPS
APC Smart UPS smart-UPS RT 6kVA UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SURTD3000XLI 3000VA RT 230V UPS
APC smart-UPS SURTD3000XLI 3000VA RT 230V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SURT2000XLI 2000VA RT 230V UPS
APC smart-UPS SURT2000XLI 2000VA RT 230V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SURTD3000XLI 5000VA RT 230V UPS
APC smart-UPS SURTD3000XLI 5000VA RT 230V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SRT8KRMXLI 8000VA RM230V UPS
APC smart-UPS SRT8KRMXLI 8000VA RM230V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SRT10XLI 10000VA RM230V UPS
APC smart-UPS SRT10XLI 10000VA RM230V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC AP9618 NETWORD MANAGEMENT CARD
APC AP9618 NETWORD MANAGEMENT CARD

قیمت از:

قیمت تا:

EXIMPOWR Ex800PT Series 600-800VA UPS
EXIMPOWR Ex800PT Series 600-800VA UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Narada 6-FM-100P UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Narada 6-FM-18 UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Narada 6-FM-65B UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Narada 6-FM-24 UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

CSB GP 12400 UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

CSB GP 12200 UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

 LONG WP7.2-12 Ups Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Tiger Fm Series 7.2A UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

EXIMPOWR EX830RT 1000VA Line Interactive UPS
EXIMPOWR EX830RT 1000VA Line Interactive UPS

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100