قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

EXIMPOWER Ex10120KPT 40kVA 3-3 phase Online UPS
EXIMPOWER Ex10120KPT 40kVA 3-3 phase Online UPS

قیمت از:

قیمت تا:

EXIMPOWER Ex10120KPT 160kVA 3-3 phase Online UPS
EXIMPOWER Ex10120KPT 160kVA 3-3 phase Online UPS

قیمت از:

قیمت تا:

EXIMPOWER Ex10120KPT 200kVA 3-3 phase Online UPS
EXIMPOWER Ex10120KPT 200kVA 3-3 phase Online UPS

قیمت از:

قیمت تا:

EXIMPOWER PV3310-LCD 20kVA 3-3 phase Online UPS
EXIMPOWER PV3310-LCD 20kVA 3-3 phase Online UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Green Line Interactive AVR FP1500 UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Green Line Interactive AVR FP2000 UPS

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100