دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

سنز دیجیتال Sans Digital اپل APPLE دی لینک D-Link وسترن دیجیتال western digital اوریکو Orico 2ان 2N کیونپ Qnap

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Qnap TDS-16489U-SA2 RackMount NAS Storage
قیمت از 379,010,000
قیمت تا 420,000,000
Qnap TDS-16489U-SA1 RackMount NAS Storage
قیمت از 346,370,000
قیمت تا 385,000,000
Qnap TVS-EC2480U-SAS-RP-16G-R2 RackMount NAS Storage
قیمت از 374,210,000
قیمت تا 417,000,000
Qnap TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 186,010,000
قیمت تا 351,000,000
Qnap TX-800P NAS Storage
قیمت از 42,920,000
قیمت تا 47,560,000
Sans Digital MS4CT NAS Storage
قیمت از 15,500,000
قیمت تا 15,500,000
Qnap TS-453A-8G NAS Storage
قیمت از 42,500,000
قیمت تا 42,500,000
Qnap TVS-882-i5-16G-450W NAS Storage
قیمت از 107,500,000
قیمت تا 107,500,000
Qnap TVS-682-PT-8G NAS Storage
قیمت از 59,500,000
قیمت تا 59,500,000
Qnap TVS-882-i3-8G NAS Storage
قیمت از 75,000,000
قیمت تا 75,000,000
Qnap TS-451A-2G NAS Storage
قیمت از 25,500,000
قیمت تا 25,500,000
Qnap TVS-682-i3-8G NAS Storage
قیمت از 63,500,000
قیمت تا 63,500,000
Qnap TVS-1282-i5-16G NAS Storage
قیمت از 101,000,000
قیمت تا 101,000,000
Qnap TS-251A-4G NAS Storage
قیمت از 19,300,000
قیمت تا 19,300,000
Qnap TVS-1282-i3-8G NAS Storage
قیمت از 85,000,000
قیمت تا 85,000,000
Qnap TS-251A-2G NAS Storage
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
Qnap ES1640dc v2 NAS Storage
قیمت از 563,000,000
قیمت تا 563,000,000
Qnap TES-3085U-D1548-128GR NAS Storage
قیمت از 417,000,000
قیمت تا 417,000,000
Qnap TES-3085U-D1548-64G NAS Storage
قیمت از 360,000,000
قیمت تا 360,000,000
Qnap TES-3085U-D1548-32GR NAS Storage
قیمت از 360,000,000
قیمت تا 360,000,000
Qnap TES-3085U-D1548-32G NAS Storage
قیمت از 330,000,000
قیمت تا 330,000,000
Qnap TES-3085U-D1548-16GR NAS Storage
قیمت از 330,000,000
قیمت تا 330,000,000
Qnap TES-3085U-D1531-32GR NAS Storage
قیمت از 280,000,000
قیمت تا 280,000,000
Qnap TES-3085U-D1521-16GR NAS Storage
قیمت از 255,000,000
قیمت تا 255,000,000
Qnap TES-1885U-D1531-128GR NAS Storage
قیمت از 374,000,000
قیمت تا 374,000,000
Qnap TES-1885U-D1531-64G NAS Storage
قیمت از 316,000,000
قیمت تا 316,000,000
Qnap TES-1885U-D1531-32GR NAS Storage
قیمت از 316,000,000
قیمت تا 316,000,000
Qnap TES-1885U-D1531-32G NAS Storage
قیمت از 292,000,000
قیمت تا 292,000,000
Qnap TES-1885U-D1531-16GR NAS Storage
قیمت از 292,000,000
قیمت تا 292,000,000
Qnap TES-1885U-D1521-32GR NAS Storage
قیمت از 236,000,000
قیمت تا 236,000,000
Qnap TES-1885U-D1521-16GR NAS Storage
قیمت از 225,000,000
قیمت تا 225,000,000
Qnap TVS-EC2480U-SAS-RP-8GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 417,000,000
قیمت تا 417,000,000
Qnap TVS-EC1680U-SAS-RP-16G-R2 NAS Storage
قیمت از 350,000,000
قیمت تا 350,000,000
Qnap TVS-EC1580MU-SAS-RP-8GE-R2 NAS Storage
قیمت از 300,000,000
قیمت تا 300,000,000
QNAP TVS-EC1580MU-SAS-RP-16G-R2 NAS storage
قیمت از 300,000,000
قیمت تا 300,000,000
Qnap TVS EC1280U-SAS-RP-8GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 305,000,000
قیمت تا 305,000,000
Qnap TVS EC1280U-SAS-RP-16G-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 305,000,000
قیمت تا 305,000,000
Qnap TS-1685-D1531-64GR-550W NAS Storage
قیمت از 253,000,000
قیمت تا 253,000,000
Qnap TS-1685-D1531-128GR NAS Storage
قیمت از 275,000,000
قیمت تا 275,000,000
Qnap TS-1685-D1531-64GR NAS Storage
قیمت از 218,000,000
قیمت تا 218,000,000
قبلی 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها