خانه سیستم مشاوره،طراحی و تامین تجهیزات و نصب و پشتیبانی شبکه


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


راهبرد رایانه پردیس خرید فروش سرور و تجهیزات سرور


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

دی لینک D-Link اوریکو Orico 2ان 2N کیونپ Qnap سنز دیجیتال Sans Digital وسترن دیجیتال western digital اپل APPLE

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Qnap UX-1200U-RP Rackmount NAS Storage
قیمت از 57,530,000
قیمت تا 58,000,000
Qnap TS-453A-4G NAS Storage
قیمت از 31,400,000
قیمت تا 36,750,000
Qnap TVS-471-i3-4G NAS Storage
قیمت از 53,920,000
قیمت تا 67,750,000
Qnap TS-1263U-RP-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 84,470,000
قیمت تا 95,500,000
Qnap TS-1263U-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 74,260,000
قیمت تا 81,000,000
Qnap TS-863U-RP-4G Rackmount NAS Storage
قیمت از 74,260,000
قیمت تا 84,000,000
Qnap TVS-663-4G NAS Storage
قیمت از 45,480,000
قیمت تا 54,400,000
Qnap TS-EC1680U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 181,241,000
قیمت تا 202,000,000
Qnap TVS-1271U-RP-i7-32G NAS Storage
قیمت از 163,570,000
قیمت تا 175,500,000
Qnap TVS-871U-RP-i3-4G NAS Diskless Storage
قیمت از 97,220,000
قیمت تا 107,900,000
Qnap TVS-871-i7-16G NAS Storage
قیمت از 109,280,000
قیمت تا 118,500,000
Qnap TVS-682-PT-8G NAS Storage
قیمت از 59,500,000
قیمت تا 59,500,000
Qnap TS-EC2480U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 243,000,000
قیمت تا 243,000,000
Qnap TS-1253U-RP-4G NAS Storage
قیمت از 75,100,000
قیمت تا 92,470,000
Qnap TVS-1271U-RP-i5-16G NAS Storage
قیمت از 132,950,000
قیمت تا 147,690,000
Qnap TVS-1271U-RP-i3-8G NAS Storage
قیمت از 112,530,000
قیمت تا 120,600,000
Qnap TVS-871U-RP-i5-8G NAS Storage
قیمت از 117,630,000
قیمت تا 130,630,000
Qnap TVS-663-8G NAS Storage
قیمت از 48,540,000
قیمت تا 59,000,000
Qnap TS-EC1280U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 160,588,000
قیمت تا 180,000,000
Qnap TS-EC880U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 152,420,000
قیمت تا 159,000,000
Qnap TX-500P NAS Storage
قیمت از 33,660,000
قیمت تا 36,000,000
Qnap TS-563-8G NAS Storage
قیمت از 33,230,000
قیمت تا 36,400,000
Qnap ES1640dc RackMount NAS Storage
قیمت از 456,510,000
قیمت تا 560,000,000
Qnap TDS-16489U-SA2 RackMount NAS Storage
قیمت از 379,010,000
قیمت تا 420,000,000
Qnap TVS-882-i3-8G NAS Storage
قیمت از 75,000,000
قیمت تا 75,000,000
Qnap EJ1600 Rackmount NAS Storage
قیمت از 158,370,000
قیمت تا 169,000,000
Qnap REXP-1620U-RP Rackmount NAS Storage
قیمت از 152,430,000
قیمت تا 174,000,000
Qnap REXP-1220U-RP Rackmount NAS Storage
قیمت از 123,170,000
قیمت تا 141,000,000
Qnap REXP-1000 Pro NAS Storage
قیمت از 58,520,000
قیمت تا 65,000,000
Qnap UX-800P NAS Storage
قیمت از 30,160,000
قیمت تا 33,000,000
Qnap TVS-1282-i5-16G NAS Storage
قیمت از 101,000,000
قیمت تا 101,000,000
Qnap TVS-1282-i3-8G NAS Storage
قیمت از 85,000,000
قیمت تا 85,000,000
Qnap TS-853A-8G NAS Storage
قیمت از 58,240,000
قیمت تا 63,300,000
Qnap TS-453Mini-2G NAS Storage
قیمت از 29,770,000
قیمت تا 29,780,000
Qnap TS-853U-RP-4G NAS Storage
قیمت از 68,090,000
قیمت تا 81,000,000
Qnap TDS-16489U-SB3 RackMount NAS Storage
قیمت از 559,920,000
قیمت تا 620,000,000
Qnap TVS-EC2480U-SAS-RP-16G-R2 RackMount NAS Storage
قیمت از 374,210,000
قیمت تا 417,000,000
Qnap TS-853A-4G NAS Storage
قیمت از 50,580,000
قیمت تا 61,770,000
Qnap TS-653A-4G NAS Storage
قیمت از 41,310,000
قیمت تا 46,000,000
Qnap TS-653A-8G NAS Storage
قیمت از 48,960,000
قیمت تا 51,520,000
قبلی 7 6 5 4 3 2 1   بعدی

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها