خانه سیستم مشاوره،طراحی و تامین تجهیزات و نصب و پشتیبانی شبکه

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

QNAP TVS-EC1580MU-SAS-RP-16G-R2 NAS storage
QNAP TVS-EC1580MU-SAS-RP-16G-R2 NAS storage

قیمت از: 300,000,000

قیمت تا: 300,000,000

Qnap TVS EC1280U-SAS-RP-8GE-R2 Rackmount NAS Storage
Qnap TVS EC1280U-SAS-RP-8GE-R2 Rackmount NAS Storage

قیمت از: 305,000,000

قیمت تا: 305,000,000

Qnap TVS EC1280U-SAS-RP-16G-R2 Rackmount NAS Storage
Qnap TVS EC1280U-SAS-RP-16G-R2 Rackmount NAS Storage

قیمت از: 305,000,000

قیمت تا: 305,000,000

Qnap TS-1685-D1531-64GR-550W NAS Storage

قیمت از: 253,000,000

قیمت تا: 253,000,000

Qnap TS-1685-D1531-128GR NAS Storage

قیمت از: 275,000,000

قیمت تا: 275,000,000

Qnap TS-1685-D1531-64GR NAS Storage

قیمت از: 218,000,000

قیمت تا: 218,000,000

Qnap TS-1685-D1531-64G NAS Storage

قیمت از: 207,000,000

قیمت تا: 207,000,000

Qnap TS-1685-D1531-32G NAS Storage

قیمت از: 184,000,000

قیمت تا: 184,000,000

Qnap TS-1685-D1521-32G-550W NAS Storage

قیمت از: 185,000,000

قیمت تا: 185,000,000

Qnap TS-1685-D1521-32G NAS Storage

قیمت از: 149,000,000

قیمت تا: 149,000,000

Qnap TS-1685-D1521-16G NAS Storage

قیمت از: 138,000,000

قیمت تا: 138,000,000

Qnap TS-EC2480U-i3-8G-R2 NAS Storage

قیمت از: 221,000,000

قیمت تا: 221,000,000

Qnap TS-EC2480U-i3-4GE-R2 NAS Storage

قیمت از: 221,000,000

قیمت تا: 221,000,000

Qnap TS-EC1680U-i3-8G-R2 NAS Storage

قیمت از: 180,000,000

قیمت تا: 180,000,000

Qnap TS-EC1680U-i3-4GE-R2 NAS Storage

قیمت از: 180,000,000

قیمت تا: 180,000,000

Qnap TS-EC1280U-i3-8G-R2 NAS Storage

قیمت از: 158,000,000

قیمت تا: 158,000,000

Qnap TS-EC1280U-i3-4GE-R2 NAS Storage

قیمت از: 158,000,000

قیمت تا: 158,000,000

Qnap TS-EC880U-i3-8G-R2 NAS Storage

قیمت از: 137,000,000

قیمت تا: 137,000,000

Qnap TS-EC880U-i3-4GE-R2 NAS Storage

قیمت از: 137,000,000

قیمت تا: 137,000,000

Qnap EJ1600 V2 NAS Storage

قیمت از: 170,000,000

قیمت تا: 170,000,000

Qnap TVS-1282T3-i7-32G NAS Storage

قیمت از: 175,000,000

قیمت تا: 175,000,000

Qnap TS-431XU-RP-2G NAS storage

قیمت از: 42,600,000

قیمت تا: 42,600,000

Qnap TVS-1282T3-i7-64G NAS Storage

قیمت از: 191,000,000

قیمت تا: 191,000,000

Qnap TS-128 NAS Diskless

قیمت از: 5,600,000

قیمت تا: 5,600,000

QNAP TS-231P Network Storage

قیمت از: 9,000,000

قیمت تا: 9,000,000

Qnap TVS-1282T3-i5-16G NAS Storage

قیمت از: 148,000,000

قیمت تا: 148,000,000

qnap TS-1685-D1531-128GR-550W nas storage

قیمت از: 310,000,000

قیمت تا: 310,000,000

Qnap TVS-882ST2-i5-8G NAS Storage

قیمت از: 110,000,000

قیمت تا: 110,000,000

QNAP TS-431P Network Storage

قیمت از: 14,500,000

قیمت تا: 14,500,000

Qnap TS-853U-4G NAS Storage

قیمت از: 67,000,000

قیمت تا: 67,000,000

QNAP TS-431X-8G Network Storage

قیمت از: 27,000,000

قیمت تا: 27,000,000

Qnap TVS-873-64G NAS Storage

قیمت از: 100,000,000

قیمت تا: 100,000,000

Qnap TVS-1282-i7-64G-450W NAS Storage

قیمت از: 161,000,000

قیمت تا: 161,000,000

Qnap TVS-873-16G NAS Storage

قیمت از: 77,000,000

قیمت تا: 77,000,000

Qnap TVS-873-8G NAS Storage

قیمت از: 67,000,000

قیمت تا: 67,000,000

Qnap TVS-673-64G NAS Storage

قیمت از: 91,500,000

قیمت تا: 91,500,000

Qnap TS-451A-4G NAS Storage

قیمت از: 27,700,000

قیمت تا: 27,700,000

Qnap TVS-673-16G NAS Storage

قیمت از: 70,000,000

قیمت تا: 70,000,000

Qnap TVS-1282-i7-32G-450W NAS Storage

قیمت از: 143,500,000

قیمت تا: 143,500,000

qnap TVS-1282-i5-16G-450W NAS storage

قیمت از: 117,000,000

قیمت تا: 117,000,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101