قیمت دوربین مداربسته

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Hikvision 2CD2742FWD-IZS IP IR Dome Camera

قیمت از: 1,489,000

قیمت تا: 2,563,000

Hikvision DS-2CD2042WD-I IP IR Mini Bullet Camera

قیمت از: 1,058,000

قیمت تا: 1,058,000

Hikvision DS-2CD2142FWD-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 549,000

قیمت تا: 1,148,000

Hikvision DS-2CD2T42WD-I5 IP Bullet Camera

قیمت از: 804,000

قیمت تا: 1,297,000

Hikvision DS-2CD2E20F-W Mount Fixed Dome Camera

قیمت از: 646,000

قیمت تا: 1,033,000

Hikvision DS-2CD2420F-IW IP IR Video Cube Camera
Hikvision DS-2CD2420F-IW IP IR Video Cube Camera

قیمت از: 423,000

قیمت تا: 816,000

Hikvision DS-2CE16F1T-IT Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16F1T-IT Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 198,000

قیمت تا: 342,000

Hikvision DS-2CE16F1T-IT3 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16F1T-IT3 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 242,000

قیمت تا: 418,000

Hikvision DS-2CE56F1T-IT3 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F1T-IT3 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 229,000

قیمت تا: 398,000

Hikvision DS-2CE56F1T-IT1 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F1T-IT1 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 217,000

قیمت تا: 375,000

Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 636,000

قیمت تا: 1,103,000

Hikvision DS-2CE16F7T-IT3Z Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16F7T-IT3Z Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 636,000

قیمت تا: 1,103,000

Hikvision DS-2CE16C0T-IR Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16C0T-IR Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 268,000

قیمت تا: 462,000

Hikvision DS-2CE56F1T-ITM Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F1T-ITM Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 198,000

قیمت تا: 342,000

Hikvision DS-2CE16D0T-IR Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D0T-IR Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 137,000

قیمت تا: 264,000

Hikvision DS-2CE56D0T-IRM Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D0T-IRM Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 264,000

قیمت تا: 1,530,000

Hikvision DS-2CD2052-I IP IR Bullet Camera

قیمت از: 789,000

قیمت تا: 1,369,000

Hikvision DS-2CD2D14WD Pinhole Camera

قیمت از: 528,000

قیمت تا: 914,000

Hikvision DS-2CD2Q10FD-IW IP Dome Camera

قیمت از: 682,000

قیمت تا: 978,000

Hikvision DS-2CD2752F-IS IP Vandal Dome Camera

قیمت از: 1,412,000

قیمت تا: 2,432,000

Hikvision DS-2CD2F52F-IS IP Dome Camera

قیمت از: 1,031,000

قیمت تا: 1,501,000

Hikvision DS-2CD2752F-IZS IP Vandal Dome Camera

قیمت از: 1,756,000

قیمت تا: 3,043,000

Hikvision DS-2CD2T22WD-I3 IP IR Bullet Camera

قیمت از: 690,000

قیمت تا: 1,091,000

Hikvision DS-2CD2T42WD-I3 IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,183,000

قیمت تا: 1,183,000

Hikvision DS-2CD2T52-I5 IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,501,000

قیمت تا: 1,501,000

Hikvision DS-2CD2942F-IS IP Dome Camera

قیمت از: 1,669,000

قیمت تا: 2,495,000

Hikvision DS-2CD2722FWD-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 1,211,000

قیمت تا: 2,002,000

Hikvision DS-2CD2152F-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 827,000

قیمت تا: 1,278,000

Hikvision DS-2CD2720F-IZ IP IR Dome Camera

قیمت از: 983,000

قیمت تا: 1,677,000

Hikvision DS-2CD2322WD-I IP IR Dome Camera

قیمت از: 649,000

قیمت تا: 1,116,000

Hikvision DS-2CD2652F-IS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,540,000

قیمت تا: 2,670,000

Hikvision DS-2CD2622FWD-IS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,094,000

قیمت تا: 1,884,000

Hikvision DS-2CD2342WD-I IP IR Dome Camera

قیمت از: 713,000

قیمت تا: 929,000

Hikvision DS-2CD2352-I IP IR Dome Camera

قیمت از: 865,000

قیمت تا: 1,501,000

Hikvision DS-2CD2442FWD-IW Cube IP Camera

قیمت از: 649,000

قیمت تا: 1,124,000

Hikvision DS-2CD2520F IP Mini Dome Camera

قیمت از: 446,000

قیمت تا: 583,000

Hikvision DS-7608NI-K2 8CH NVR

قیمت از: 883,000

قیمت تا: 1,530,000

Hikvision DS-2CD2542FWD-IS IP Dome Camera

قیمت از: 900,000

قیمت تا: 1,469,000

HikVision DS-7616NI-K2 16CH NVR

قیمت از: 1,006,000

قیمت تا: 1,743,000

HikVision DS-7716NI-K4 16CH NVR

قیمت از: 1,780,000

قیمت تا: 3,085,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100