قیمت دوربین مداربسته

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Dahua IPC-HDW4631 C-A IP Dome PoE Camera

قیمت از: 1,470,000

قیمت تا: 1,470,000

Dahua DH-SD59230U-HNI IP Speed Dome Camera

قیمت از: 6,762,000

قیمت تا: 6,762,000

Dahua DH-SD59430U-HNI IP Speed Dome Camera

قیمت از: 7,150,000

قیمت تا: 7,150,000

Dahua IPC-B1A30 Mini-Bullet Network Camera

قیمت از: 585,000

قیمت تا: 585,000

Dahua IPC-B2A30 Network Camera

قیمت از: 1,070,000

قیمت تا: 1,070,000

Dahua IPC-T1A30 Eyeball Network Camera

قیمت از: 585,000

قیمت تا: 585,000

Dahua IPC-D1A30 Network Camera

قیمت از: 620,000

قیمت تا: 620,000

Dahua DH-PSD81602-A360 Network Camera

قیمت از: 72,300,000

قیمت تا: 72,300,000

Dahua DH-PSD8802-A180 Network Camera

قیمت از: 51,400,000

قیمت تا: 51,400,000

Dahua IPC-PFW8800-A180 Network Camera

قیمت از: 12,350,000

قیمت تا: 12,350,000

Dahua IPC-PFW8601-A180 Network Camera

قیمت از: 10,750,000

قیمت تا: 10,750,000

Dahua DH-IPC-PDBW8800-A180 Network Camera

قیمت از: 12,350,000

قیمت تا: 12,350,000

Dahua ITC237-PW1B-IRZ ANPR Bullet Camera

قیمت از: 5,040,000

قیمت تا: 5,040,000

Dahua IPC-HFW4831EP-SE IP Bullet POE Camera

قیمت از: 1,760,000

قیمت تا: 1,760,000

Dahua DH-IPC-HFW5431EP-Z-H Network Camera

قیمت از: 1,526,000

قیمت تا: 1,526,000

Dahua DH-IPC-HFW5231EP-Z12E Network Camera

قیمت از: 2,440,000

قیمت تا: 2,440,000

Dahua DH-IPC-HFW5231EP-ZE Network Camera

قیمت از: 2,044,000

قیمت تا: 2,044,000

Dahua DH-IPC-HFW4431DP-BAS-H Network Camera

قیمت از: 896,000

قیمت تا: 896,000

Dahua DH-IPC-HFW4431BP-BAS-H Network Camera

قیمت از: 910,000

قیمت تا: 910,000

Dahua DH-IPC-HFW2431TP-ZS Network Camera

قیمت از: 1,393,000

قیمت تا: 1,393,000

Dahua IPC-HFW1431SP Network Camera

قیمت از: 837,000

قیمت تا: 837,000

Dahua DH-IPC--HFW2231RP-VFS-IRE6 Network Camera

قیمت از: 1,190,000

قیمت تا: 1,190,000

Dahua DH-IPC-HFW1320SP Network Camera

قیمت از: 700,000

قیمت تا: 700,000

Dahua DH-IPC-HFW1230SP Network Camera

قیمت از: 567,000

قیمت تا: 567,000

Dahua HDBW-5831EP-ZE Network Camera

قیمت از: 2,770,000

قیمت تا: 2,770,000

Dahua DH-IPC-HDBW5431EP-Z-H Network Camera

قیمت از: 1,526,000

قیمت تا: 1,526,000

DH-IPC-HFW2531TP-ZS Network Camera

قیمت از: 2,440,000

قیمت تا: 2,440,000

Dahua DH-IPC-HDW4831EMP-ASE Network Camera

قیمت از: 1,760,000

قیمت تا: 1,760,000

Dahua DH-IPC-HDW4431EP-AS-H Network Camera

قیمت از: 868,000

قیمت تا: 868,000

Dahua HDW4631EM-ASE Network Camera

قیمت از: 1,650,000

قیمت تا: 1,650,000

Dahua HDBW2531RP-ZAS Network Camera

قیمت از: 1,570,000

قیمت تا: 1,570,000

Dahua DH-IPC-HDBW2421RP-ZS Network Camera

قیمت از: 1,393,000

قیمت تا: 1,393,000

Dahua DH-IPC-HDBW2421RP-VFS Network Camera

قیمت از: 1,085,000

قیمت تا: 1,085,000

Dahua DH-IPC-HDW1431SP Network Eyeball PoE Camera

قیمت از: 837,000

قیمت تا: 837,000

Dahua DH-IPC-HDPW1420FP-AS Network Camera

قیمت از: 1,393,000

قیمت تا: 1,393,000

Dahua DH-IPC-HDW1230SP Network Eyeball PoE Camera

قیمت از: 584,000

قیمت تا: 584,000

Dahua DH-IPC-HDBW1320EP-AS-0360B Network Mini Dome PoE Camera
Dahua DH-IPC-HDBW1320EP-AS-0360B Network Mini Dome PoE Camera

قیمت از: 780,000

قیمت تا: 780,000

Dahua DH-IPC-HDBW1230EP Network Mini Dome PoE Camera
Dahua DH-IPC-HDBW1230EP Network Mini Dome PoE Camera

قیمت از: 584,000

قیمت تا: 584,000

Dahua DH-SD1A203T-GN Network Camera

قیمت از: 1,705,000

قیمت تا: 1,705,000

Dahua DH-SD6CE230U-HNI Network PTZ PoE Camera

قیمت از: 7,280,000

قیمت تا: 7,280,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100