قیمت دوربین مداربسته

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Hikvision DS-2CD2020F-I IP IR Mini Bullet Camera

قیمت از: 389,000

قیمت تا: 389,000

Hikvision DS-2CD2420F-IW IP IR Video Cube Camera
Hikvision DS-2CD2420F-IW IP IR Video Cube Camera

قیمت از: 423,000

قیمت تا: 423,000

Hikvision DS-2CE16F1T-IT1 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16F1T-IT1 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 223,000

قیمت تا: 223,000

Hikvision DS-2CE16F1T-IT3 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16F1T-IT3 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 242,000

قیمت تا: 242,000

Hikvision DS-2CE56F1T-IT3 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F1T-IT3 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 229,000

قیمت تا: 229,000

Hikvision DS-2CE56F1T-IT1 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F1T-IT1 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 217,000

قیمت تا: 217,000

Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 636,000

قیمت تا: 636,000

Hikvision DS-2CE16F7T-IT3Z Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16F7T-IT3Z Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 636,000

قیمت تا: 636,000

Hikvision DS-2CE16C0T-IR Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16C0T-IR Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 268,000

قیمت تا: 268,000

Hikvision DS-2CE56F1T-ITM Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F1T-ITM Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 198,000

قیمت تا: 198,000

Hikvision DS-2CD2D14WD Pinhole Camera

قیمت از: 528,000

قیمت تا: 528,000

Hikvision DS-2CD2352F-I IP Dome Camera

قیمت از: 865,000

قیمت تا: 865,000

Hikvision DS-2CD2T22WD-I5 IP Bullet Camera

قیمت از: 721,000

قیمت تا: 721,000

Hikvision DS-2CD2F22FWD-IS IP Dome Camera

قیمت از: 759,000

قیمت تا: 759,000

Hikvision DS-2CD2942F-IS IP Dome Camera

قیمت از: 1,669,000

قیمت تا: 1,669,000

Hikvision DS-2CD2722FWD-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 1,211,000

قیمت تا: 1,211,000

Hikvision DS-2CD2720F-IZ IP IR Dome Camera

قیمت از: 983,000

قیمت تا: 983,000

Hikvision DS-2CD2652F-IZS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,874,000

قیمت تا: 1,874,000

Hikvision DS-2CD2322WD-I IP IR Dome Camera

قیمت از: 649,000

قیمت تا: 649,000

Hikvision DS-2CD2652F-IS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,540,000

قیمت تا: 1,540,000

Hikvision DS-2CD2622FWD-IS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,094,000

قیمت تا: 1,094,000

Hikvision DS-7204HGHI-F1 Turbo HD DVR

قیمت از: 398,000

قیمت تا: 398,000

HikVision DS-7208HGHI-F2 Turbo HD DVR

قیمت از: 852,000

قیمت تا: 852,000

HikVision DS-7216HGHI-F2 Turbo HD DVR

قیمت از: 1,204,000

قیمت تا: 1,204,000

HikVision DS-7204HQHI-F1-N Turbo HD DVR

قیمت از: 435,000

قیمت تا: 435,000

HikVision DS-7208HQHI-F1-N Turbo HD DVR

قیمت از: 756,000

قیمت تا: 756,000

Hikvision DS-2CD2352-I IP IR Dome Camera

قیمت از: 865,000

قیمت تا: 865,000

HikVision DS-7208HQHI-F2-N Turbo HD DVR

قیمت از: 883,000

قیمت تا: 883,000

HikVision DS-7216HQHI-F2-N Turbo HD DVR

قیمت از: 1,475,000

قیمت تا: 1,475,000

HikVision DS-7204HUHI-F1-N Turbo HD DVR

قیمت از: 725,000

قیمت تا: 725,000

HikVision DS-7208HUHI-F1-N Turbo HD DVR

قیمت از: 1,090,000

قیمت تا: 1,090,000

HikVision DS-7208HUHI-F2-N Turbo HD DVR

قیمت از: 1,230,000

قیمت تا: 1,230,000

HikVision DS-7216HUHI-F2-N Turbo HD DVR

قیمت از: 2,232,000

قیمت تا: 2,232,000

Hikvision DS-2CD2442FWD-IW Cube IP Camera

قیمت از: 649,000

قیمت تا: 649,000

Hikvision DS-2CD2520F IP Mini Dome Camera

قیمت از: 446,000

قیمت تا: 446,000

Hikvision DS-7608NI-K2 8CH NVR

قیمت از: 883,000

قیمت تا: 883,000

HikVision DS-7616NI-K2 16CH NVR

قیمت از: 1,006,000

قیمت تا: 1,006,000

HikVision DS-7716NI-K4 16CH NVR

قیمت از: 1,780,000

قیمت تا: 1,780,000

HikVision DS-7732NI-K4 32CH NVR

قیمت از: 2,244,000

قیمت تا: 2,244,000

Hikvision DS-2CE16D7T-IT Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D7T-IT Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 261,000

قیمت تا: 261,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100