قیمت دوربین مداربسته

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

HikVision DS-7716NI-E4 NVR

قیمت از: 1,440,000

قیمت تا: 2,497,000

Hikvision DS-2CD2120F-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 516,000

قیمت تا: 816,000

HikVision DS-7716NI-E4-16P NVR

قیمت از: 2,232,000

قیمت تا: 3,864,000

HikVision DS-7732NI-E4 NVR

قیمت از: 1,873,000

قیمت تا: 3,274,000

HikVision DS-7732NI-E4-16P NVR

قیمت از: 1,379,000

قیمت تا: 2,672,000

Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 210,000

قیمت تا: 363,000

قیمت Dahua HAC-HFW1100SP Bullet Camera

قیمت از: 153,000

قیمت تا: 184,000

Dahua HAC-HFW1100RP Bullet Camera

قیمت از: 140,000

قیمت تا: 236,000

قیمت Dahua HAC-HFW1200DP Bullet Camera

قیمت از: 271,000

قیمت تا: 370,000

قیمت Dahua HAC-HFW1100RP-VF Bullet Camera

قیمت از: 236,000

قیمت تا: 288,000

قیمت Dahua HAC-HDW1100RP Dome Camera

قیمت از: 87,000

قیمت تا: 108,000

Hikvision DS-2CE16C0T-IT1 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16C0T-IT1 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 167,000

قیمت تا: 197,000

Hikvision DS-2CE16C0T-IT3 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16C0T-IT3 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 191,000

قیمت تا: 225,000

Hikvision DS-2CE16C0T-IT5 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16C0T-IT5 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 208,000

قیمت تا: 246,000

hikvision DS-2CE56C0T-IT3 analog camera

قیمت از: 191,000

قیمت تا: 245,000

Hikvision DS-2CE56D0T-IR Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D0T-IR Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 147,000

قیمت تا: 254,000

HikVision DS-7616NI-E2-16P NVR

قیمت از: 1,508,000

قیمت تا: 2,615,000

Hikvision DS-7600NI-E1-A-1T NVR All In One

قیمت از: 4,620,000

قیمت تا: 4,620,000

Hikvision 2CD2742FWD-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 1,298,000

قیمت تا: 2,250,000

Hikvision 2CD2742FWD-IZS IP IR Dome Camera

قیمت از: 1,489,000

قیمت تا: 2,563,000

Hikvision DS-2CD2042WD-I IP IR Mini Bullet Camera

قیمت از: 1,058,000

قیمت تا: 1,058,000

Hikvision DS-2CD2142FWD-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 549,000

قیمت تا: 1,148,000

Hikvision DS-2CD2T42WD-I5 IP Bullet Camera

قیمت از: 804,000

قیمت تا: 1,297,000

Hikvision DS-2CD2E20F-W Mount Fixed Dome Camera

قیمت از: 646,000

قیمت تا: 1,033,000

Hikvision DS-2CD2420F-IW IP IR Video Cube Camera
Hikvision DS-2CD2420F-IW IP IR Video Cube Camera

قیمت از: 423,000

قیمت تا: 816,000

Hikvision DS-2CE16F1T-IT Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16F1T-IT Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 198,000

قیمت تا: 342,000

Hikvision DS-2CE16F1T-IT3 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16F1T-IT3 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 242,000

قیمت تا: 418,000

Hikvision DS-2CE56F1T-IT3 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F1T-IT3 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 229,000

قیمت تا: 398,000

Hikvision DS-2CE56F1T-IT1 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F1T-IT1 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 217,000

قیمت تا: 375,000

Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 636,000

قیمت تا: 1,103,000

Hikvision DS-2CE16F7T-IT3Z Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16F7T-IT3Z Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 636,000

قیمت تا: 1,103,000

Hikvision DS-2CE16C0T-IR Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16C0T-IR Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 268,000

قیمت تا: 462,000

Hikvision DS-2CE56F1T-ITM Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F1T-ITM Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 198,000

قیمت تا: 342,000

Hikvision DS-2CE16D0T-IR Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D0T-IR Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 137,000

قیمت تا: 264,000

Hikvision DS-2CE56D0T-IRM Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D0T-IRM Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 264,000

قیمت تا: 1,530,000

Hikvision DS-2CD2052-I IP IR Bullet Camera

قیمت از: 789,000

قیمت تا: 1,369,000

Hikvision DS-2CD2D14WD Pinhole Camera

قیمت از: 528,000

قیمت تا: 914,000

Hikvision DS-2CD2Q10FD-IW IP Dome Camera

قیمت از: 682,000

قیمت تا: 978,000

Hikvision DS-2CD2752F-IS IP Vandal Dome Camera

قیمت از: 1,412,000

قیمت تا: 2,432,000

Hikvision DS-2CD2F52F-IS IP Dome Camera

قیمت از: 1,031,000

قیمت تا: 1,501,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100