قیمت دوربین مداربسته

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Hikvision DS-2CD2622FWD-IS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,094,000

قیمت تا: 1,884,000

Hikvision DS-7204HGHI-F1 Turbo HD DVR

قیمت از: 398,000

قیمت تا: 398,000

Hikvision DS-2CD2620F-IZ IP IR Bullet Camera

قیمت از: 966,000

قیمت تا: 966,000

Hikvision DS-2CD2342WD-I IP IR Dome Camera

قیمت از: 713,000

قیمت تا: 929,000

HikVision DS-7208HGHI-F2 Turbo HD DVR

قیمت از: 852,000

قیمت تا: 852,000

HikVision DS-7216HGHI-F2 Turbo HD DVR

قیمت از: 1,204,000

قیمت تا: 1,204,000

HikVision DS-7204HQHI-F1-N Turbo HD DVR

قیمت از: 435,000

قیمت تا: 435,000

HikVision DS-7208HQHI-F1-N Turbo HD DVR

قیمت از: 756,000

قیمت تا: 756,000

Hikvision DS-2CD2352-I IP IR Dome Camera

قیمت از: 865,000

قیمت تا: 1,501,000

HikVision DS-7208HQHI-F2-N Turbo HD DVR

قیمت از: 883,000

قیمت تا: 883,000

HikVision DS-7216HQHI-F2-N Turbo HD DVR

قیمت از: 1,475,000

قیمت تا: 1,475,000

HikVision DS-7204HUHI-F1-N Turbo HD DVR

قیمت از: 725,000

قیمت تا: 725,000

HikVision DS-7208HUHI-F1-N Turbo HD DVR

قیمت از: 1,090,000

قیمت تا: 1,090,000

HikVision DS-7208HUHI-F2-N Turbo HD DVR

قیمت از: 1,230,000

قیمت تا: 1,230,000

HikVision DS-7216HUHI-F2-N Turbo HD DVR

قیمت از: 2,232,000

قیمت تا: 2,232,000

Hikvision DS-2CD2422FWD-IW Cube IP Camera

قیمت از: 587,000

قیمت تا: 587,000

Hikvision DS-2CD2442FWD-IW Cube IP Camera

قیمت از: 649,000

قیمت تا: 1,124,000

Hikvision DS-2CD2520F IP Mini Dome Camera

قیمت از: 446,000

قیمت تا: 583,000

Hikvision DS-2CD2522FWD-I IP Mini Dome Camera

قیمت از: 788,000

قیمت تا: 788,000

Hikvision DS-7608NI-K2 8CH NVR

قیمت از: 883,000

قیمت تا: 1,530,000

Hikvision DS-2CD2542FWD-IS IP Dome Camera

قیمت از: 900,000

قیمت تا: 1,469,000

HikVision DS-7616NI-K2 16CH NVR

قیمت از: 1,006,000

قیمت تا: 1,743,000

HikVision DS-7716NI-K4 16CH NVR

قیمت از: 1,780,000

قیمت تا: 3,085,000

HikVision DS-7732NI-K4 32CH NVR

قیمت از: 2,244,000

قیمت تا: 3,887,000

Hikvision DS-2CE56D0T-IT1 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D0T-IT1 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 331,000

قیمت تا: 1,910,000

Hikvision DS-2CE16D7T-IT Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D7T-IT Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 261,000

قیمت تا: 261,000

Hikvision DS-2CE56D7T-ITM Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D7T-ITM Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 261,000

قیمت تا: 261,000

Hikvision DS-2CE16D7T-IT1 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D7T-IT1 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 291,000

قیمت تا: 291,000

Hikvision DS-2CE16D7T-IT3 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D7T-IT3 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 309,000

قیمت تا: 309,000

Hikvision DS-2CE16D7T-IT5 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D7T-IT5 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 346,000

قیمت تا: 346,000

Hikvision DS-2CE56D7T-IT1 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D7T-IT1 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 279,000

قیمت تا: 279,000

Hikvision DS-2CE56D7T-IT3 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D7T-IT3 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 303,000

قیمت تا: 363,000

Hikvision DS-2CE16D7T-IT3Z Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D7T-IT3Z Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 515,000

قیمت تا: 515,000

Hikvision DS-2CE56D7T-IT3Z Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D7T-IT3Z Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 503,000

قیمت تا: 756,000

Hikvision DS-2CE56D0T-IRMM Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D0T-IRMM Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 130,000

قیمت تا: 283,000

Hikvision 2CD2120F-I IP IR Dome Camera

قیمت از: 389,000

قیمت تا: 749,000

Hikvision DS-2CE16D0T-WL5 HD 1080p Bullet Turbo Hd Camera
Hikvision DS-2CE16D0T-WL5 HD 1080p Bullet Turbo Hd Camera

قیمت از: 640,000

قیمت تا: 640,000

Vivotek FD816C-HF2 Dome IP Camera

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

HikVision DS-8116HQHI-SH Turbo HD DVR

قیمت از: 950,000

قیمت تا: 950,000

Dahua DH-NVR5432-4KS2 NVR

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 5,120,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100