قیمت سایر محصولات آی تی

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

xiaomi Smart Socket with USB Port

قیمت از:

قیمت تا:

Digitus 86x86mm DN-93805-1 Face Plate

قیمت از:

قیمت تا:

Deland Electric ARIYA UPS Middle Socket Outlet with Earth
Deland Electric ARIYA UPS Middle Socket Outlet with Earth

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Garmin VivoActive Watch

قیمت از:

قیمت تا:

Garmin Vivofit Bracelet Health

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Garmin VivoSmart Bracelet Health

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Garmin VivoSmart Bracelet Health
قیمت Garmin VivoSmart Bracelet Health

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Garmin VivoSmart HR Bracelet Health

قیمت از:

قیمت تا:

2N SmartCom PRO Smart Control System

قیمت از:

قیمت تا:

Plastim 200x300x130 Electrical Panel Box
Plastim 200x300x130 Electrical Panel Box

قیمت از:

قیمت تا:

Legrand 0677127 Socket Outlet

قیمت از:

قیمت تا:

Datasheen SB45B-6 6Port Socket

قیمت از:

قیمت تا:

Datasheen SB45B-5 5Port Socket

قیمت از:

قیمت تا:

Datasheen SB45B-4 4Port Socket

قیمت از:

قیمت تا:

Datasheen SB45B-3 3Port Socket

قیمت از:

قیمت تا:

Datasheen SB45B-2Port Socket

قیمت از:

قیمت تا:

Datasheen SB45B-1Port Socket

قیمت از:

قیمت تا:

REPAIR Printer

قیمت از:

قیمت تا:

REPAIR Mainboard

قیمت از:

قیمت تا:

REPAIR Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

CCTV Camera Installation

قیمت از:

قیمت تا:

Server Room Cooling Systems

قیمت از:

قیمت تا:

Fiber Optic Cabling

قیمت از:

قیمت تا:

Building Network Platform
Building Network Platform

قیمت از:

قیمت تا:

Implementation of secure network infrastructure
Implementation of secure network infrastructure

قیمت از:

قیمت تا:

Setting up emergency power and UPS server room

قیمت از:

قیمت تا:

Services To Install Or Upgrade Software On The Computer

قیمت از:

قیمت تا:

Services Software Surveillance

قیمت از:

قیمت تا:

Installation and fillet Copper fittings
Installation and fillet Copper fittings

قیمت از:

قیمت تا:

Network Documentation
Network Documentation

قیمت از:

قیمت تا:

Copper Data Cabling

قیمت از:

قیمت تا:

Test network platform
Test network platform

قیمت از:

قیمت تا:

Installation Of Backup Equipment

قیمت از:

قیمت تا:

MikroTik Services

قیمت از:

قیمت تا:

CANON CANON REPAIR Of Printers photo print

قیمت از:

قیمت تا:

CANON REPAIR Printer

قیمت از:

قیمت تا:

CANON REPAIR Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

CANON REPAIR Cartridge

قیمت از:

قیمت تا:

CANON MG2440 Tank installed printers
CANON MG2440 Tank installed printers

قیمت از:

قیمت تا:

CANON cartridges charge
CANON cartridges charge

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100