خانه سیستم تامین کننده سرور اچ پی با قطعات اصلی

قیمت هارد سرور HDD | SSD

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

HP 4TB 12G SAS 7.2K 765257-B21 Server HDD

قیمت از: 8,500,000

قیمت تا: 8,500,000

HP 4TB 12G SAS 7.2K 793669-B21 HDD Server

قیمت از: 8,500,000

قیمت تا: 8,500,000

HP 2TB 6G SAS 7.2K 652757-B21 Server HDD

قیمت از: 7,500,000

قیمت تا: 8,000,000

HP 1TB 6G SATA 7.2K 655710-B21 HDD Server

قیمت از: 6,500,000

قیمت تا: 6,500,000

HP 4TB 6G SATA 7.2K 765253-B21 HDD Server

قیمت از: 8,000,000

قیمت تا: 8,000,000

HP 2TB 6G SATA 7.2K 658079-B21 Server HDD

قیمت از: 7,000,000

قیمت تا: 7,000,000

HP 1TB 6G SATA 7.2K 657750-B21 HDD Server

قیمت از: 5,500,000

قیمت تا: 6,000,000

Seagate ST6000NM0024-6TB Enterprise Capacity 3.5 Server HDD
Seagate ST6000NM0024-6TB Enterprise Capacity 3.5 Server HDD

قیمت از: 11,700,000

قیمت تا: 12,000,000

HP 6TB 12G SAS 7.2K 765864-001 Server HDD
HP 6TB 12G SAS 7.2K 765864-001 Server HDD

قیمت از: 14,000,000

قیمت تا: 14,000,000

HP 4TB 12G SAS 7.2K 765863-001 Server HDD
HP 4TB 12G SAS 7.2K 765863-001 Server HDD

قیمت از: 8,500,000

قیمت تا: 8,500,000

HP 146GB 6G SAS 15K 653950-001 Server HDD
HP 146GB 6G SAS 15K 653950-001 Server HDD

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 5,000,000

Seagate 4TB 6G SATA 7.2K ST4000NM0035 Hard Drive Server
Seagate 4TB 6G SATA 7.2K ST4000NM0035 Hard Drive Server

قیمت از: 6,900,000

قیمت تا: 7,500,000

HP 300GB 6G SAS 10K SFF 2.5 inch Dual Port 507127-b21 Server HDD
HP 300GB 6G SAS 10K SFF 2.5 inch Dual Port 507127-b21 Server HDD

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 6,900,000

HP 3TB 7200RPM 6G SAS 3.5 Inch QK703A Server HDD
HP 3TB 7200RPM 6G SAS 3.5 Inch QK703A Server HDD

قیمت از: 9,000,000

قیمت تا: 9,000,000

HP 146GB 2.5 inch SFF 6G Dual Port SAS 15K RPM Hot Plug Hard Drive 512547-B21 Server
HP 146GB 2.5 inch SFF 6G Dual Port SAS 15K RPM Hot Plug Hard Drive 512547-B21 Server

قیمت از: 4,500,000

قیمت تا: 7,400,000

HP 600GB 6G SAS 15K LFF 652620-B21 Server HDD
HP 600GB 6G SAS 15K LFF 652620-B21 Server HDD

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

HP P2000 300GB 6G SAS 15K LFF AP858A Server HDD
HP P2000 300GB 6G SAS 15K LFF AP858A Server HDD

قیمت از: 7,000,000

قیمت تا: 7,000,000

HP P2000 450GB 6G SAS 15K LFF AP859A Server HDD
HP P2000 450GB 6G SAS 15K LFF AP859A Server HDD

قیمت از: 8,000,000

قیمت تا: 8,000,000

HP P2000 1TB 6G SAS 7.2K LFF AP861A Server HDD
HP P2000 1TB 6G SAS 7.2K LFF AP861A Server HDD

قیمت از: 7,500,000

قیمت تا: 7,500,000

HP EVA M6412A 300GB 15K AG690B Fibre Channel Server HDD
HP EVA M6412A 300GB 15K AG690B Fibre Channel Server HDD

قیمت از: 7,500,000

قیمت تا: 7,500,000

HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K LFF AW555A Server HDD
HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K LFF AW555A Server HDD

قیمت از: 8,300,000

قیمت تا: 8,500,000

HP 72GB 3G SAS 15K LFF 384852-B21 Server HDD
HP 72GB 3G SAS 15K LFF 384852-B21 Server HDD

قیمت از: 3,200,000

قیمت تا: 3,200,000

HP 146GB U320 10K Universal 286716-B22 Server HDD
HP 146GB U320 10K Universal 286716-B22 Server HDD

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

HP 72GB U320 10K Universal 286714-B22 Server HDD
HP 72GB U320 10K Universal 286714-B22 Server HDD

قیمت از: 2,700,000

قیمت تا: 2,800,000

HP 146GB U320 15K Universal 347708-B22 Server HDD
HP 146GB U320 15K Universal 347708-B22 Server HDD

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,200,000

HP 72GB U320 15K Universal 286778-B22 Server HDD
HP 72GB U320 15K Universal 286778-B22 Server HDD

قیمت از: 3,200,000

قیمت تا: 3,200,000

HP 450GB 6G SAS 15K LFF 652615-B21 Server HDD
HP 450GB 6G SAS 15K LFF 652615-B21 Server HDD

قیمت از: 7,000,000

قیمت تا: 7,000,000

Seagate Surveillance ST6000VX0001-6TB Internal Hard Server
Seagate Surveillance ST6000VX0001-6TB Internal Hard Server

قیمت از: 8,250,000

قیمت تا: 11,950,000

Seagate Enterprise Capacity V.4 6TB 128MB Cache Internal Hard Drive
Seagate Enterprise Capacity V.4 6TB 128MB Cache Internal Hard Drive

قیمت از: 11,700,000

قیمت تا: 13,400,000

Seagate Constellation ES.3 ST3000NM0033-3TB Internal Hard Drive
Seagate Constellation ES.3 ST3000NM0033-3TB Internal Hard Drive

قیمت از: 6,500,000

قیمت تا: 6,800,000

Seagate 600GB ST3600057SS Hard Drive
Seagate 600GB ST3600057SS Hard Drive

قیمت از: 8,500,000

قیمت تا: 8,900,000

HP 36GB U320 SCSI 15K HDD Server
HP 36GB U320 SCSI 15K HDD Server

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 10,000,000

HP 1TB WD1003FBYX HDD Server

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 5,000,000

HP 600GB 6G SAS 10K HDD Server
HP 600GB 6G SAS 10K HDD Server

قیمت از: 6,800,000

قیمت تا: 10,400,000

HP 300GB 3G SAS 15K HDD Server
HP 300GB 3G SAS 15K HDD Server

قیمت از: 4,300,000

قیمت تا: 10,400,000

Seagate Surveillance ST8000VX0002-8TB Internal Hard Drive
Seagate Surveillance ST8000VX0002-8TB Internal Hard Drive

قیمت از: 12,000,000

قیمت تا: 14,000,000

Seagate Constellation ES.3 ST2000NM0023-2TB Internal Hard Drive Server
Seagate Constellation ES.3 ST2000NM0023-2TB Internal Hard Drive Server

قیمت از: 5,761,800

قیمت تا: 6,000,000

Seagate Surveillance ST3000VX006-3TB Internal Hard Drive
Seagate Surveillance ST3000VX006-3TB Internal Hard Drive

قیمت از: 4,150,000

قیمت تا: 4,400,000

Seagate Surveillance ST1000VX001-1TB Internal Hard Drive
Seagate Surveillance ST1000VX001-1TB Internal Hard Drive

قیمت از: 2,150,000

قیمت تا: 2,400,000

Seagate 512E ST2000NM0024-2TB Hard Drive Server
Seagate 512E ST2000NM0024-2TB Hard Drive Server

قیمت از: 6,300,000

قیمت تا: 6,300,000