خانه سیستم تامین کننده سرور اچ پی با قطعات اصلی

قیمت رم سرور RAM

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

HP 8GB 2Rx4 PC3-8500R 516423-B21 Server Ram
HP 8GB 2Rx4 PC3-8500R 516423-B21 Server Ram

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

HP 32GB DDR4-2133 726722-B21 Server RAM
HP 32GB DDR4-2133 726722-B21 Server RAM

قیمت از: 15,500,000

قیمت تا: 18,800,000

HP 2GB PC3-10600R-9 Kit Server RAM
HP 2GB PC3-10600R-9 Kit Server RAM

قیمت از: 1,200,000

قیمت تا: 1,200,000

HP 4GB 647893-B21 RAM Sever
HP 4GB 647893-B21 RAM Sever

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,000,000

HP 16GB PC3L-10600 647901-B21 Server RAM
HP 16GB PC3L-10600 647901-B21 Server RAM

قیمت از: 4,100,000

قیمت تا: 5,400,000

HP 16GB 708641-B21 Server RAM
HP 16GB 708641-B21 Server RAM

قیمت از: 5,600,000

قیمت تا: 5,800,000

HP 512MB P-Series BBWC 462967-B21 RAM Sever
HP 512MB P-Series BBWC 462967-B21 RAM Sever

قیمت از: 900,000

قیمت تا: 900,000

HP 256MB 462968-B21 RAM Server
HP 256MB 462968-B21 RAM Server

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

HP 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13Kit RAM Sever
HP 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13Kit RAM Sever

قیمت از: 6,300,000

قیمت تا: 7,400,000

HP 2GB PC3L-10600E RAM Server
HP 2GB PC3L-10600E RAM Server

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

HP DDRII PC-5300 8GB RAM Server
HP DDRII PC-5300 8GB RAM Server

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,700,000

Hp 4GB (1x4GB) PC3-10600 Server Ram
Hp 4GB (1x4GB) PC3-10600 Server Ram

قیمت از: 1,700,000

قیمت تا: 1,800,000

HP 4GB 500658-B21 RAM Sever
HP 4GB 500658-B21 RAM Sever

قیمت از: 1,700,000

قیمت تا: 1,800,000

HP 4GB PC3L-12800R 713981-B21 RAM Sever
HP 4GB PC3L-12800R 713981-B21 RAM Sever

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 2,000,000

HP 4GB PC2-3200 343057-B21 RAM Sever
HP 4GB PC2-3200 343057-B21 RAM Sever

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 3,000,000

HP Kit 8GB 2RX4 PC3-14900R-13 708639-B21 RAM Sever
HP Kit 8GB 2RX4 PC3-14900R-13 708639-B21 RAM Sever

قیمت از: 2,600,000

قیمت تا: 3,400,000

HP 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9Kit 647897-S21 RAM Server
HP 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9Kit 647897-S21 RAM Server

قیمت از: 2,700,000

قیمت تا: 2,700,000

Crucial PC3-12800R 16GB RAM Server
Crucial PC3-12800R 16GB RAM Server

قیمت از: 5,400,000

قیمت تا: 5,400,000

Crucial 8GB PC3-12800R RAM Server
Crucial 8GB PC3-12800R RAM Server

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

قیمت Crucial PC4-17000 8GB RAM Server
قیمت Crucial PC4-17000 8GB RAM Server

قیمت از: 4,300,000

قیمت تا: 4,300,000

HP 8GB 731761-B21 Server Ram
HP 8GB 731761-B21 Server Ram

قیمت از: 3,400,000

قیمت تا: 3,400,000

HP 16GB PC2-5300 Server RAM
HP 16GB PC2-5300 Server RAM

قیمت از: 5,900,000

قیمت تا: 5,900,000

رم سرور اچ پی HP 16GB 2RX4 PC3L-12800R-11
رم سرور اچ پی HP 16GB 2RX4 PC3L-12800R-11

قیمت از: 6,300,000

قیمت تا: 6,300,000

HP 32GB DDR4-2133 728629-B21 Server RAM
HP 32GB DDR4-2133 728629-B21 Server RAM

قیمت از: 13,500,000

قیمت تا: 18,800,000

HP 2GB PC2-3200 343056-B21 RAM Server
HP 2GB PC2-3200 343056-B21 RAM Server

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,000,000

HP 4GB PC2 3500 461828-B21 RAM Server
HP 4GB PC2 3500 461828-B21 RAM Server

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

HP 8GB PC3-1333 500662-B21 RAM Server
HP 8GB PC3-1333 500662-B21 RAM Server

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 2,300,000

HP 16GB DDR4-2400 836220-B21 RAM Server
HP 16GB DDR4-2400 836220-B21 RAM Server

قیمت از: 8,900,000

قیمت تا: 10,000,000

HP dual Rank x4 DDR4-2133-16GB Server Ram

قیمت از: 6,200,000

قیمت تا: 6,200,000

HP 8GB PC3L-12800R 731765-B21 Server Ram
HP 8GB PC3L-12800R 731765-B21 Server Ram

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

HP 64GB DDR4-2133 726724-B21 Server RAM
HP 64GB DDR4-2133 726724-B21 Server RAM

قیمت از:

قیمت تا:

HP 8GB DDR4-2400 805347-B21 Server RAM
HP 8GB DDR4-2400 805347-B21 Server RAM

قیمت از:

قیمت تا:

HP 16GB 2RX4 PC3-12800R-11-Kit 684066-B21 Server RAM
HP 16GB 2RX4 PC3-12800R-11-Kit 684066-B21 Server RAM

قیمت از:

قیمت تا:

HP 8GB DDR4-2133 759934-B21 Server RAM
HP 8GB DDR4-2133 759934-B21 Server RAM

قیمت از:

قیمت تا:

NANYA 4GB PC2-5300 CL5 36c DDR2-667 Server Ram
NANYA 4GB PC2-5300 CL5 36c DDR2-667 Server Ram

قیمت از:

قیمت تا:

Hynix 4GB PC2-5300 CL5 36c DDR2-667 Server Ram
Hynix 4GB PC2-5300 CL5 36c DDR2-667 Server Ram

قیمت از:

قیمت تا:

HP 2GB PC3-12800E 669320-B21 Server Ram
HP 2GB PC3-12800E 669320-B21 Server Ram

قیمت از:

قیمت تا:

HP dual Rank x4 DDR4-2133-32GB Server Ram

قیمت از:

قیمت تا:

HP 32GB DDR4-2400 805353-B21 RAM Server
HP 32GB DDR4-2400 805353-B21 RAM Server

قیمت از:

قیمت تا: