ایران تکنو فروش تجهیزات فروشگاهی،صندوق فروشگاهی،بارکدخوان


برندهای فیش پرینتر و چاپگر حرارتی

میوا Meva اچ پی آر تی HPRT سم فور اس Sam4s کرونیکس Coronix سیتیک CITIC آفیس OFFICE اپسون EPSON زنوین Zonewin تالی جنیکام  TallyGenicom آواسیس Avasys پروتک PROTECH های تی Hiti نووکس Novex سیلوستر Sylvester دلتا DELTA سیات Ciaat اولیوتی Olivetti نوبل NOBEL اسکار Oscar فارگو Fargo سوو Sewoo بیکسلون Bixolon تایسون Tyson آر اس AURES سیتیزن CITIZEN پوزیفلکس Posiflex زبرا Zebra بیانگ Beiyang اکسیوم Axiom تی اس سی TSC نیکیتا Nikita مجیکارد magicard جولی مارک JOLIMARK

قیمت فیش پرینتر و چاپگر حرارتی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Beiyang BTP-R980 Printer
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 6,000,000
قیمت Axiom RP80250 Receipt Printer
قیمت از 3,240,000
قیمت تا 3,600,000
قیمت Avasys ARP 3250 Receipt Printer
قیمت از 3,850,000
قیمت تا 3,900,000
EPSON T88IV Printer
قیمت از 4,850,000
قیمت تا 5,600,000
EPSON TM U950 Check Receipt Printer
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 6,500,000
Nobel Q80 Receipt Printer
قیمت از 3,400,000
قیمت تا 3,400,000
قیمت Printer Jolimark- BP 900K
قیمت از 14,600,000
قیمت تا 172,000,000
Jolimark BP-1000k Bank Printer
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 11,900,000
Jolimark TP820 Receipt Printer
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 4,200,000
Posiflex AURA 8000 Thermal Receipt Printer
قیمت از 5,550,000
قیمت تا 5,550,000
Olivetti PR4 SL Dot Matrix Printer
قیمت از 16,900,000
قیمت تا 18,700,000
Olivetti PR9 Check Printer
قیمت از 1,590,000
قیمت تا 16,500,000
قیمت Printer Zenowin QS-630KII
قیمت از 8,600,000
قیمت تا 11,000,000
قیمت Printer Sylvester SV-8030
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,800,000
TSC TTP-244PRO Barcode Printer
قیمت از 6,950,000
قیمت تا 7,500,000
TSC TA200 Barcode Printer
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,100,000
Barcode Printer TSC TTP-246M
قیمت از 28,400,000
قیمت تا 28,900,000
Tsc TTP 2410M Barcode Printer
قیمت از 31,800,000
قیمت تا 31,800,000
Tsc TTP-344M Barcode Printer
قیمت از 36,500,000
قیمت تا 36,500,000
Sylvester SV-8030-pro Thermal Receipt Printer
قیمت از 3,850,000
قیمت تا 3,940,000
قیمت Bixolon SPP-R300 Receipt Printer
قیمت از 10,600,000
قیمت تا 14,900,000
Epson TM-T20II USB-Serial Card printer
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 4,550,000
قیمت Card printer AXIOM PR80250-US
قیمت از 3,240,000
قیمت تا 3,500,000
Printer Bank CITIC PB2
قیمت از 13,500,000
قیمت تا 17,400,000
Epson TM-T20II USB-Ethernet Card printer
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 6,150,000
EPSON TM-T70 Thermal Receipt Printer
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,800,000
CITIZEN CT S4000 Receipt Printer
قیمت از 7,200,000
قیمت تا 7,200,000
Olivetti PB2 Dot Matrix Printer
قیمت از 14,800,000
قیمت تا 16,500,000
Sewoo LK-B20 Label Printer
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 12,500,000
Sewoo LK-P31 Protable Thaermal Printer
قیمت از 9,200,000
قیمت تا 9,550,000
Sewoo TK-T20EB Receipt Printer
قیمت از 5,700,000
قیمت تا 5,700,000
Fargo C50 Pvc Printer
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 50,000,000
قیمت Printer Bank Olivetti PR4-SLIP
قیمت از 16,900,000
قیمت تا 18,500,000
PVC Printer MAGiCARD Pronto
قیمت از 32,000,000
قیمت تا 32,000,000
PVC Printer MAGiCARD Enduro
قیمت از 42,000,000
قیمت تا 42,000,000
قیمت PVC Printer FARGO HDP5000
قیمت از 55,900,000
قیمت تا 64,000,000
قیمت PVC Printer Hiti CS-200e
قیمت از 25,400,000
قیمت تا 28,500,000
Axiom Q80I Receipt Printer
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,100,000
Bixolon SRP-F312 Receipt Printer
قیمت از 9,250,000
قیمت تا 9,300,000
Sewoo LK-TS400 Receipt Printer
قیمت از 4,600,000
قیمت تا 4,600,000
قبلی 3 2 1   بعدی

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها