ایران تکنو فروش تجهیزات فروشگاهی،صندوق فروشگاهی،بارکدخوان


برندهای فیش پرینتر و چاپگر حرارتی

اپسون EPSON سوو Sewoo پروتک PROTECH مجیکارد magicard فارگو Fargo تالی جنیکام  TallyGenicom تایسون Tyson کرونیکس Coronix زبرا Zebra اچ پی آر تی HPRT اسکار Oscar اکسیوم Axiom نوبل NOBEL جولی مارک JOLIMARK تی اس سی TSC دلتا DELTA آر اس AURES نووکس Novex بیانگ Beiyang بیکسلون Bixolon زنوین Zonewin آواسیس Avasys سیتیک CITIC های تی Hiti سم فور اس Sam4s نیکیتا Nikita پوزیفلکس Posiflex آفیس OFFICE میوا Meva اولیوتی Olivetti سیتیزن CITIZEN سیلوستر Sylvester سیات Ciaat

قیمت فیش پرینتر و چاپگر حرارتی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
TallyGenicom TG5130 Dot Matrix Printers Printer
قیمت از 29,300,000
قیمت تا 29,300,000
TallyGenicom 2280 PLUS Dot Matrix Printers Printer
قیمت از 74,000,000
قیمت تا 74,000,000
TallyGenicom TG5040 Dot Matrix Printers Printer
قیمت از 21,200,000
قیمت تا 21,200,000
Axiom Q80I Receipt Printer
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,100,000
MAGiCARD Pronto PVC Printer
قیمت از 32,000,000
قیمت تا 32,000,000
MAGiCARD Enduro PVC Printer
قیمت از 42,000,000
قیمت تا 42,000,000
Bixolon SPP-R200II Receipt Printer
قیمت از 11,500,000
قیمت تا 11,500,000
Nikita NK-T90 Printer
قیمت از 000
قیمت تا 000
Novex TK-250 USE Receipt Printer
قیمت از 000
قیمت تا 000
Novex TK 250 US Receipt Printer
قیمت از 000
قیمت تا 000
AURES ODP 333 Receipt Printer
قیمت از 000
قیمت تا 000
Sewoo LK-B10-LAN Labeller Printer
قیمت از 000
قیمت تا 000
قبلی 3 2 1   

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها