همراه سیستم طلایه خرید فروش سرور

ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت از گوگل پلی

 

قیمت سرور و قطعات سرور اچ پی HP

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

HP DL380 G7 Heatsink Server

قیمت از: 700,000

قیمت تا: 900,000

HP DL360 G9 Server Fan
HP DL360 G9 Server Fan

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 2,500,000

HP DL180 G6 507304-001 Hard sever BackPanel
HP DL180 G6 507304-001 Hard sever BackPanel

قیمت از: 5,700,000

قیمت تا: 5,700,000

HP DL360 p G8 Server Fan
HP DL360 p G8 Server Fan

قیمت از: 1,600,000

قیمت تا: 1,800,000

HP DL180 G6 519200-001 Hard sever Backpanel Power
HP DL180 G6 519200-001 Hard sever Backpanel Power

قیمت از: 4,800,000

قیمت تا: 4,800,000

HP DL360 p G8 Heatsink Server

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 1,800,000

HP DL180 G6 519199-001 Hard sever Fan
HP DL180 G6 519199-001 Hard sever Fan

قیمت از: 1,200,000

قیمت تا: 1,200,000

HP DL180 G6 507247-001 Heatsink Server
HP DL180 G6 507247-001 Heatsink Server

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 2,000,000

HP DL320 G5 432933-001 sever Fan
HP DL320 G5 432933-001 sever Fan

قیمت از: 2,300,000

قیمت تا: 2,400,000

HP DL320 G5 432929-001 Heatsink Server
HP DL320 G5 432929-001 Heatsink Server

قیمت از: 2,100,000

قیمت تا: 2,100,000

HP DL370 G6 Server Fan
HP DL370 G6 Server Fan

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

HP DL370 G6 538755-001 Heatsink Server
HP DL370 G6 538755-001 Heatsink Server

قیمت از: 800,000

قیمت تا: 1,500,000

HP Proliant DL320 G5 420W 432932-001 Power Servers
HP Proliant DL320 G5 420W 432932-001 Power Servers

قیمت از: 4,600,000

قیمت تا: 4,900,000

HP DL370 G6 Server Motherboard
HP DL370 G6 Server Motherboard

قیمت از: 18,000,000

قیمت تا: 18,000,000

HP DL360 G5 sever Fan

قیمت از: 1,200,000

قیمت تا: 2,200,000

HP DL360 G5 Heatsink Server

قیمت از: 900,000

قیمت تا: 900,000

HP Proliant DL360 G5 700W 412211-001 Power Servers
HP Proliant DL360 G5 700W 412211-001 Power Servers

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,500,000

HP ML370 G6 Server Fan
HP ML370 G6 Server Fan

قیمت از: 1,200,000

قیمت تا: 2,000,000

HP DL380 G7 2.5 inch 378343-002 HDD Tray Caddy HDD
HP DL380 G7 2.5 inch 378343-002 HDD Tray Caddy HDD

قیمت از: 600,000

قیمت تا: 4,000,000

HP ML370 G6 Heatsink Server

قیمت از: 800,000

قیمت تا: 800,000

HP DL360 G6 507672-001 Heatsink Server
HP DL360 G6 507672-001 Heatsink Server

قیمت از: 800,000

قیمت تا: 1,000,000

HP DL380 G5 1000W Power Servers

قیمت از: 2,900,000

قیمت تا: 2,900,000

HP DL360 G7 sever Fan

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 2,000,000

HP DL360 G7 507672-001 Heatsink Server
HP DL360 G7 507672-001 Heatsink Server

قیمت از: 800,000

قیمت تا: 1,000,000

HP DL380 G5 442955-001 Fan backplane board
HP DL380 G5 442955-001 Fan backplane board

قیمت از: 2,400,000

قیمت تا: 2,400,000

HP Proliant DL360 G7 460W 593188-B21 Power Servers
HP Proliant DL360 G7 460W 593188-B21 Power Servers

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 2,800,000

HP DL380 G5 408790-001 Heatsink Server
HP DL380 G5 408790-001 Heatsink Server

قیمت از: 600,000

قیمت تا: 600,000

HP ML110 G7 Sever Fan

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

HP DL380 p G8 Heatsink Server

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 1,800,000

HP ML110 G7 Heatsink Server

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

HP ML310 e G8 Heatsink Server

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,000,000

HP DL380 G6 sever Fan

قیمت از: 700,000

قیمت تا: 900,000

HP ML310 e G8 Power Servers
HP ML310 e G8 Power Servers

قیمت از: 4,500,000

قیمت تا: 6,500,000

HP ML370 G6 Server Motherboard
HP ML370 G6 Server Motherboard

قیمت از: 18,000,000

قیمت تا: 18,000,000

HP ML110 G6 Power Servers
HP ML110 G6 Power Servers

قیمت از: 3,900,000

قیمت تا: 3,900,000

HP ML370 G5 sever Fan

قیمت از: 1,200,000

قیمت تا: 1,200,000

HP ML110 G6 Heatsink Server

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

HP ML110 G6 Sever Fan

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

HP DL580 G7 Sever Fan

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 2,500,000

HP ML370 G4 Sever Fan

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 1,300,000