ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت مودم ADSL | روتر

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

قیمت Mikrotik RB751U-2HnD RouterBoard Access Point
قیمت Mikrotik RB751U-2HnD RouterBoard Access Point

قیمت از: 480,000

قیمت تا: 480,000

قیمت Mikrotik CA150 RouterBoard
قیمت Mikrotik CA150 RouterBoard

قیمت از: 65,000

قیمت تا: 430,000

قیمت Mikrotik CA433U RouterBoard
قیمت Mikrotik CA433U RouterBoard

قیمت از: 2,770,000

قیمت تا: 2,770,000

Mikrotik CAOTU Outdoor Box RouterBoard
Mikrotik CAOTU Outdoor Box RouterBoard

قیمت از: 980,000

قیمت تا: 980,000

قیمت Mikrotik mAP 2n Wireless router
قیمت Mikrotik mAP 2n Wireless router

قیمت از: 170,000

قیمت تا: 205,000

CISCO ACS-1841-RM-19 Router Bracket
CISCO ACS-1841-RM-19 Router Bracket

قیمت از: 200,000

قیمت تا: 200,000

قیمت Mikrotik RB711UA-2HND RouterBoard
قیمت Mikrotik RB711UA-2HND RouterBoard

قیمت از: 420,000

قیمت تا: 420,000

Cisco Used 2621XM Router
Cisco Used 2621XM Router

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

Mikrotik CCR1072-1G-8S Plus Cloud Core Router
Mikrotik CCR1072-1G-8S Plus Cloud Core Router

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 12,000,000

CISCO 7206 VXR NPE- G2 Dual Power Router
CISCO 7206 VXR NPE- G2 Dual Power Router

قیمت از: 7,500,000

قیمت تا: 19,000,000

Cisco 2811C-K9 Router
Cisco 2811C-K9 Router

قیمت از: 1,600,000

قیمت تا: 1,600,000

Mikrotik MT-6000GS Core Router
Mikrotik MT-6000GS Core Router

قیمت از: 1,200,000

قیمت تا: 1,200,000

Cisco 1812 Router
Cisco 1812 Router

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 2,200,000

Cisco PWR-7200-DC Router Power Supply
Cisco PWR-7200-DC Router Power Supply

قیمت از: 14,900,000

قیمت تا: 14,900,000

MikroTik RB952Ui-5ac2nD-TC hAP ac lite tower indoor Router
MikroTik RB952Ui-5ac2nD-TC hAP ac lite tower indoor Router

قیمت از: 210,000

قیمت تا: 1,050,000

MikroTik RB941-2nD-tc hAP Router

قیمت از: 105,000

قیمت تا: 1,100,000

Tenda D303 ADSL2 Plus Wireless N300 Modem Router

قیمت از: 1,710,000

قیمت تا: 2,290,000

Tenda DH301 ADSL2 Plus Wireless N300 Modem Router

قیمت از: 2,020,000

قیمت تا: 2,320,000

قیمت TP-LINK TD-W8961ND Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router
قیمت TP-LINK TD-W8961ND Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 101,000

قیمت تا: 2,790,000

TP-LINK TD-W8961N 300Mbps Wireless N ADSL2 Plus Modem Router
TP-LINK TD-W8961N 300Mbps Wireless N ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 2,790,000

D-Link DSL-2730U-U1 Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router
D-Link DSL-2730U-U1 Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 1,480,000

قیمت تا: 2,380,000

ASUS N150 DSL-N10S B1 Router Access Point
ASUS N150 DSL-N10S B1 Router Access Point

قیمت از: 105,000

قیمت تا: 105,000

D-LINK DIR-619L N300 Wireless Cloud Router
D-LINK DIR-619L N300 Wireless Cloud Router

قیمت از: 233,000

قیمت تا: 233,000

D-Link DIR-605L Wireless N300 Cloud Router
D-Link DIR-605L Wireless N300 Cloud Router

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 1,350,000

D-Link DSL-2750U New N300 ADSL2 Plus Wireless Router
D-Link DSL-2750U New N300 ADSL2 Plus Wireless Router

قیمت از: 1,510,000

قیمت تا: 1,980,000

D-Link DIR-810L Wireless Router Modem
D-Link DIR-810L Wireless Router Modem

قیمت از: 151,000

قیمت تا: 151,000

D-Link DIR-626L Wireless Router Modem
D-Link DIR-626L Wireless Router Modem

قیمت از: 132,000

قیمت تا: 132,000

D-Link DIR-868L AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Cloud Router
D-Link DIR-868L AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Cloud Router

قیمت از: 579,000

قیمت تا: 579,000

D-Link DIR-508L SharePort Go II N300 Portable Router and Charger
D-Link DIR-508L SharePort Go II N300 Portable Router and Charger

قیمت از: 302,000

قیمت تا: 302,000

D-Link DIR-615 Wireless N300 Router
D-Link DIR-615 Wireless N300 Router

قیمت از: 78,000

قیمت تا: 78,000

D-Link DIR-505 All-In-One Mobile Companion

قیمت از: 106,000

قیمت تا: 106,000

D-Link DIR-826L N600 Cloud Gigabit Router

قیمت از: 309,100

قیمت تا: 309,100

D-Link DIR-618 Wireless N Router
D-Link DIR-618 Wireless N Router

قیمت از: 238,700

قیمت تا: 238,700

D-Link DWR-116 Wireless N300 3G-4G Multi-WAN Router
D-Link DWR-116 Wireless N300 3G-4G Multi-WAN Router

قیمت از: 145,000

قیمت تا: 145,000

D-Link DIR-506L Pocket Cloud Wireless Router
D-Link DIR-506L Pocket Cloud Wireless Router

قیمت از: 146,000

قیمت تا: 146,000

D-Link DWR-510 Mini 3G 7.2Mbps HSUPA USB Router
D-Link DWR-510 Mini 3G 7.2Mbps HSUPA USB Router

قیمت از: 265,740

قیمت تا: 265,740

D-Link DWR-712 HSPA-3G Wi-Fi Router
D-Link DWR-712 HSPA-3G Wi-Fi Router

قیمت از: 535,000

قیمت تا: 535,000

Huawei E5330 3G HSPA Mobile Wi-Fi Modem
Huawei E5330 3G HSPA Mobile Wi-Fi Modem

قیمت از: 145,000

قیمت تا: 1,480,000

Linksys X1000 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 283,500

قیمت تا: 283,500

Tenda ADSL2 Plus DH301 Wireless N300 Modem Router

قیمت از: 2,020,000

قیمت تا: 2,020,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100