ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت مودم ADSL | روتر

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

D-Link DIR-816L Wireless Router
D-Link DIR-816L Wireless Router

قیمت از: 1,950,000

قیمت تا: 2,250,000

Huawei E5573-320 Portable 4G Modem
Huawei E5573-320 Portable 4G Modem

قیمت از: 2,650,000

قیمت تا: 3,300,000

Huawei E5577 4G WI-FI Pocket Modem Hotspot
Huawei E5577 4G WI-FI Pocket Modem Hotspot

قیمت از: 2,649,000

قیمت تا: 3,630,000

ASUS DSL-N12E-C1 Wireless N300 ADSL Modem Router
ASUS DSL-N12E-C1 Wireless N300 ADSL Modem Router

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,790,000

Huawei E8372 4G WI-FI Pocket Modem

قیمت از: 1,990,000

قیمت تا: 2,490,000

Huawei LTE CPE B315 Wireless 4G Modem Router
Huawei LTE CPE B315 Wireless 4G Modem Router

قیمت از: 3,890,000

قیمت تا: 4,150,000

tenda FH1201 router wireless
tenda FH1201 router wireless

قیمت از: 2,150,000

قیمت تا: 2,600,000

Tenda FH303 Modem Router Wireless
Tenda FH303 Modem Router Wireless

قیمت از: 990,000

قیمت تا: 1,350,000

Tenda D301 Wireless Modem
Tenda D301 Wireless Modem

قیمت از: 690,000

قیمت تا: 740,000

D-Link DIR-600m Wireless N 150 Home Router
D-Link DIR-600m Wireless N 150 Home Router

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 540,000

D-Link DIR-880L Wireless Router

قیمت از: 6,700,000

قیمت تا: 8,190,000

Linksys WRT1900ACS-EU Wireless Router
Linksys WRT1900ACS-EU Wireless Router

قیمت از: 6,550,000

قیمت تا: 10,165,000

Linksys EA8500-EU Wireless Router
Linksys EA8500-EU Wireless Router

قیمت از: 10,610,000

قیمت تا: 14,950,000

Asus DSL-N10 C1 Wireless-N150 ADSL Modem Router

قیمت از:

قیمت تا: 1,480,000

Huawei E8231 3G USB Wi-Fi Modem

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,350,000

Asus DSL-N10S Wireless N150 ECO-Wi-Fi ADSL Modem Router
Asus DSL-N10S Wireless N150 ECO-Wi-Fi ADSL Modem Router

قیمت از: 850,000

قیمت تا: 1,010,000

Huawei B683 3G UMTS HSPA Wireless Router Desktop Modem
Huawei B683 3G UMTS HSPA Wireless Router Desktop Modem

قیمت از: 2,100,000

قیمت تا: 2,390,000

Tenda DH301 ADSL2 Plus Wireless N300 Modem Router

قیمت از: 1,490,000

قیمت تا: 1,490,000

Tenda F3 N300 Wireless Router
Tenda F3 N300 Wireless Router

قیمت از: 890,000

قیمت تا: 990,000

Tenda D1201 wireless ADSL2 Plus Dual Band Modem Router
Tenda D1201 wireless ADSL2 Plus Dual Band Modem Router

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,690,000

Linksys WRT1200AC Dual-Band AC1200 Wireless Router
Linksys WRT1200AC Dual-Band AC1200 Wireless Router

قیمت از: 5,240,000

قیمت تا: 8,115,000

Asus DSL-N14U Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router
Asus DSL-N14U Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 1,750,000

قیمت تا: 2,030,000

ZyXEL DEL1202-T10B Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router
ZyXEL DEL1202-T10B Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 750,000

قیمت تا: 750,000

Huawei B310 4G Wireless Modem Router
Huawei B310 4G Wireless Modem Router

قیمت از: 3,150,000

قیمت تا: 3,650,000

Huawei B525 4G LTE Cat6 Desktop Modem
Huawei B525 4G LTE Cat6 Desktop Modem

قیمت از: 6,650,000

قیمت تا: 6,650,000

Huawei E5770 4G 5200mAh WiFi Modem Router and Power Bank
Huawei E5770 4G 5200mAh WiFi Modem Router and Power Bank

قیمت از: 5,500,000

قیمت تا: 5,990,000

قیمت Mikrotik RB2011UiAS-RM RouterBoard
قیمت Mikrotik RB2011UiAS-RM RouterBoard

قیمت از: 3,900,000

قیمت تا: 4,800,000

قیمت Mikrotik RB411AH RouterBoard
قیمت Mikrotik RB411AH RouterBoard

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 4,000,000

قیمت Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN Router Switch
قیمت Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN Router Switch

قیمت از: 6,800,000

قیمت تا: 8,400,000

قیمت Mikrotik RB3011UiAS-RM Routerboard
قیمت Mikrotik RB3011UiAS-RM Routerboard

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 7,850,000

قیمت Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM RouterBoard
قیمت Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM RouterBoard

قیمت از: 8,600,000

قیمت تا: 43,700,000

قیمت Mikrotik Metal 2SHPN RouterBoard Access Point
قیمت Mikrotik Metal 2SHPN RouterBoard Access Point

قیمت از: 3,050,000

قیمت تا: 3,350,000

قیمت Mikrotik rb951G-2HND RouterBoard Access Point
قیمت Mikrotik rb951G-2HND RouterBoard Access Point

قیمت از: 2,590,000

قیمت تا: 3,190,000

قیمت Mikrotik CCR1009 PlusEM RouterBoard
قیمت Mikrotik CCR1009 PlusEM RouterBoard

قیمت از: 13,800,000

قیمت تا: 18,500,000

قیمت Mikrotik RB411GL RouterBoard
قیمت Mikrotik RB411GL RouterBoard

قیمت از: 2,650,000

قیمت تا: 3,950,100

Mikrotik SXT 5 ac RouterBoard
Mikrotik SXT 5 ac RouterBoard

قیمت از: 3,600,000

قیمت تا: 4,650,000

قیمت Mikrotik RB951Ui-2HnD RouterBoard Access Point
قیمت Mikrotik RB951Ui-2HnD RouterBoard Access Point

قیمت از: 1,950,000

قیمت تا: 2,950,000

قیمت Mikrotik RB411GL RouterBoard
قیمت Mikrotik RB411GL RouterBoard

قیمت از: 2,450,000

قیمت تا: 3,950,100

قیمت Mikrotik CRS226-24G-2S PlusIN Router Switch
قیمت Mikrotik CRS226-24G-2S PlusIN Router Switch

قیمت از: 8,900,000

قیمت تا: 11,958,030

قیمت Mikrotik CAP 2n RouterBoard Access Point
قیمت Mikrotik CAP 2n RouterBoard Access Point

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,400,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101