ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت مودم ADSL | روتر

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

D-Link DIR-816L Wireless Router
D-Link DIR-816L Wireless Router

قیمت از: 225,000

قیمت تا: 242,000

Huawei E5573-320 Portable 4G Modem
Huawei E5573-320 Portable 4G Modem

قیمت از: 265,000

قیمت تا: 2,750,000

Huawei E5577 4G WI-FI Pocket Modem Hotspot
Huawei E5577 4G WI-FI Pocket Modem Hotspot

قیمت از: 264,900

قیمت تا: 4,150,000

ASUS DSL-N12E-C1 Wireless N300 ADSL Modem Router
ASUS DSL-N12E-C1 Wireless N300 ADSL Modem Router

قیمت از: 179,000

قیمت تا: 179,000

Huawei E8372 4G WI-FI Pocket Modem

قیمت از: 279,000

قیمت تا: 3,450,000

Huawei LTE CPE B315 Wireless 4G Modem Router
Huawei LTE CPE B315 Wireless 4G Modem Router

قیمت از: 415,000

قیمت تا: 5,850,000

tenda FH1201 router wireless
tenda FH1201 router wireless

قیمت از: 245,000

قیمت تا: 260,000

Tenda D301 Wireless Modem
Tenda D301 Wireless Modem

قیمت از: 91,000

قیمت تا: 91,000

D-Link DIR-600m Wireless N 150 Home Router
D-Link DIR-600m Wireless N 150 Home Router

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 54,000

D-Link DIR-880L Wireless Router

قیمت از: 819,000

قیمت تا: 1,108,000

Linksys WRT1900ACS-EU Wireless Router
Linksys WRT1900ACS-EU Wireless Router

قیمت از: 1,045,000

قیمت تا: 1,045,000

Linksys EA8500-EU Wireless Router
Linksys EA8500-EU Wireless Router

قیمت از: 1,495,000

قیمت تا: 1,584,000

Asus DSL-N10 C1 Wireless-N150 ADSL Modem Router

قیمت از: 105,000

قیمت تا: 2,190,000

Huawei E8231 3G USB Wi-Fi Modem

قیمت از: 125,000

قیمت تا: 1,270,000

Asus DSL-N10S Wireless N150 ECO-Wi-Fi ADSL Modem Router
Asus DSL-N10S Wireless N150 ECO-Wi-Fi ADSL Modem Router

قیمت از: 85,000

قیمت تا: 950,000

Huawei B683 3G UMTS HSPA Wireless Router Desktop Modem
Huawei B683 3G UMTS HSPA Wireless Router Desktop Modem

قیمت از: 2,850,000

قیمت تا: 2,850,000

Tenda DH301 ADSL2 Plus Wireless N300 Modem Router

قیمت از: 2,020,000

قیمت تا: 2,020,000

Tenda F3 N300 Wireless Router
Tenda F3 N300 Wireless Router

قیمت از: 1,250,000

قیمت تا: 1,250,000

Tenda D1201 wireless ADSL2 Plus Dual Band Modem Router
Tenda D1201 wireless ADSL2 Plus Dual Band Modem Router

قیمت از: 420,000

قیمت تا: 5,250,000

Linksys WRT1200AC Dual-Band AC1200 Wireless Router
Linksys WRT1200AC Dual-Band AC1200 Wireless Router

قیمت از: 10,927,510

قیمت تا: 10,927,510

Asus DSL-N14U Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router
Asus DSL-N14U Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 203,000

قیمت تا: 203,000

ZyXEL DEL1202-T10B Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router
ZyXEL DEL1202-T10B Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 83,000

قیمت تا: 83,000

Huawei B310 4G Wireless Modem Router
Huawei B310 4G Wireless Modem Router

قیمت از: 4,500,000

قیمت تا: 4,800,000

Huawei B525 4G LTE Cat6 Desktop Modem
Huawei B525 4G LTE Cat6 Desktop Modem

قیمت از: 869,000

قیمت تا: 8,660,000

Huawei E5770 4G 5200mAh WiFi Modem Router and Power Bank
Huawei E5770 4G 5200mAh WiFi Modem Router and Power Bank

قیمت از: 699,000

قیمت تا: 6,850,000

D-Link DSL-2740U Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router
D-Link DSL-2740U Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 71,000

قیمت تا: 1,310,000

قیمت Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM RouterBoard
قیمت Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM RouterBoard

قیمت از: 860,000

قیمت تا: 4,150,000

قیمت Mikrotik Metal 2SHPN RouterBoard Access Point
قیمت Mikrotik Metal 2SHPN RouterBoard Access Point

قیمت از: 335,000

قیمت تا: 335,000

قیمت Mikrotik rb951G-2HND RouterBoard Access Point
قیمت Mikrotik rb951G-2HND RouterBoard Access Point

قیمت از: 319,000

قیمت تا: 319,000

قیمت Mikrotik CCR1009 PlusEM RouterBoard
قیمت Mikrotik CCR1009 PlusEM RouterBoard

قیمت از: 1,850,000

قیمت تا: 1,850,000

قیمت Mikrotik RB411GL RouterBoard
قیمت Mikrotik RB411GL RouterBoard

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 395,010

Mikrotik SXT 5 ac RouterBoard
Mikrotik SXT 5 ac RouterBoard

قیمت از: 465,000

قیمت تا: 465,000

قیمت Mikrotik RB951Ui-2HnD RouterBoard Access Point
قیمت Mikrotik RB951Ui-2HnD RouterBoard Access Point

قیمت از: 197,000

قیمت تا: 225,500

قیمت Mikrotik RB411GL RouterBoard
قیمت Mikrotik RB411GL RouterBoard

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 395,010

قیمت Mikrotik CRS226-24G-2S PlusIN Router Switch
قیمت Mikrotik CRS226-24G-2S PlusIN Router Switch

قیمت از: 1,195,803

قیمت تا: 1,195,803

قیمت Mikrotik CAP 2n RouterBoard Access Point
قیمت Mikrotik CAP 2n RouterBoard Access Point

قیمت از: 240,000

قیمت تا: 240,000

قیمت Mikrotik RB450G RouterBoard
قیمت Mikrotik RB450G RouterBoard

قیمت از: 365,000

قیمت تا: 499,000

Mikrotik CCR1009-8G-1S Routerboard
Mikrotik CCR1009-8G-1S Routerboard

قیمت از: 1,380,000

قیمت تا: 1,850,000

قیمت Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN Router Switch
قیمت Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN Router Switch

قیمت از: 805,000

قیمت تا: 1,010,000

Mikrotik CRS125-24G-1S-RM Router Switch
Mikrotik CRS125-24G-1S-RM Router Switch

قیمت از: 770,000

قیمت تا: 980,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101