یوکی نت ارائه کننده تجهیزات پسیو شبکه

الماس آسیا مشاوره،طراح و مجری شبکه های وایرلس wireless مبتنی بر تکنولوژیWIFI-WIMAX در سایت آی تی قیمت

ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت مودم ADSL | روتر دی لینک D-Link

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

D-Link DSL-2790U N300 ADSL2 Plus Wireless Router

قیمت از:

قیمت تا: 1,350,000

D-Link DWR-932-D1 4G Portable Wireless Modem
D-Link DWR-932-D1 4G Portable Wireless Modem

قیمت از: 4,200,000

قیمت تا: 4,200,000

D-Link DSL-2700U Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router
D-Link DSL-2700U Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 490,000

قیمت تا: 570,000

D-Link DFM-562E External Modem

قیمت از: 3,850,000

قیمت تا: 3,850,000

D-LINK DWM-157 3G USB Modem

قیمت از: 630,000

قیمت تا: 885,000

D-Link DWR-932-B1 4G Mobile Modem Router
D-Link DWR-932-B1 4G Mobile Modem Router

قیمت از:

قیمت تا: 3,000,000

D-Link DWR-161 3G Wireless Router
D-Link DWR-161 3G Wireless Router

قیمت از: 1,130,000

قیمت تا: 2,300,000

D-Link DWR-710 3G USB Slim and Portable Modem Router
D-Link DWR-710 3G USB Slim and Portable Modem Router

قیمت از: 1,810,000

قیمت تا: 1,880,000

D-Link DWR-932C 4G Portable Wireless Modem
D-Link DWR-932C 4G Portable Wireless Modem

قیمت از: 2,830,000

قیمت تا: 2,940,000

D-Link DWR-953 Dual-Band Wireless AC750 4G LTE Modem Router
D-Link DWR-953 Dual-Band Wireless AC750 4G LTE Modem Router

قیمت از: 4,120,000

قیمت تا: 4,180,000

D-Link DWR-732 3G Modem Router
D-Link DWR-732 3G Modem Router

قیمت از: 3,990,000

قیمت تا: 4,150,000

D-Link DWR-720 3G Portable Modem
D-Link DWR-720 3G Portable Modem

قیمت از:

قیمت تا: 1,730,000

D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 Router
D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 Router

قیمت از:

قیمت تا: 1,880,000

D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless AC750 Router
D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless AC750 Router

قیمت از:

قیمت تا: 1,490,000

D-Link DWR-910 4G Wireless Modem Router
D-Link DWR-910 4G Wireless Modem Router

قیمت از: 2,050,000

قیمت تا: 2,150,000

D-Link DSR-150N Wireless Router
D-Link DSR-150N Wireless Router

قیمت از: 5,040,000

قیمت تا: 5,040,000

D-Link DIR-130 Ethernet Router and 8 Port 10-100 Switch
D-Link DIR-130 Ethernet Router and 8 Port 10-100 Switch

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,000,000

D-Link DSR-250N Wireless Modem Router
D-Link DSR-250N Wireless Modem Router

قیمت از: 7,710,000

قیمت تا: 7,710,000

D-Link DIR-600L Wireless N150 Cloud Router
D-Link DIR-600L Wireless N150 Cloud Router

قیمت از: 510,000

قیمت تا: 600,000

D-Link DIR-890L-R Ultra Tri-Band AC3200 Wi-Fi Router
D-Link DIR-890L-R Ultra Tri-Band AC3200 Wi-Fi Router

قیمت از: 12,130,000

قیمت تا: 12,670,000

D-Link DIR-140L Broadband SOHO VPN Router
D-Link DIR-140L Broadband SOHO VPN Router

قیمت از: 2,940,000

قیمت تا: 2,940,000

D-Link DIR-803 Wireless AC750 Dual Band Router
D-Link DIR-803 Wireless AC750 Dual Band Router

قیمت از: 1,690,000

قیمت تا: 1,690,000

D-Link DWR-925 4GWireless Modem Router
D-Link DWR-925 4GWireless Modem Router

قیمت از: 10,500,000

قیمت تا: 11,450,000

D-Link DIR-510L Wi-Fi AC750 Portable Router and Charger
D-Link DIR-510L Wi-Fi AC750 Portable Router and Charger

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,000,000

D-Link DWR-711 Wireless N300 3G Router
D-Link DWR-711 Wireless N300 3G Router

قیمت از: 1,890,000

قیمت تا: 1,890,000

D-Link DSL-2750u z1 ADSL2 Plus Wireless Modem Router
D-Link DSL-2750u z1 ADSL2 Plus Wireless Modem Router

قیمت از: 970,000

قیمت تا: 970,000

D-Link DIR-300 WireLess G Router
D-Link DIR-300 WireLess G Router

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DIR-456U HSUPA 3.75G Residential Router
D-Link DIR-456U HSUPA 3.75G Residential Router

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DIR-514 Wireless N300 Router with External 3G Support via USB Port
D-Link DIR-514 Wireless N300 Router with External 3G Support via USB Port

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DIR 100 Cable Router

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DIR-645 Whole Home Wireless Router
D-Link DIR-645 Whole Home Wireless Router

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWR-555 3G Wireless Router
D-Link DWR-555 3G Wireless Router

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWR-512 Wireless Router
D-Link DWR-512 Wireless Router

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWR-921E Wireless 4G Desktop Modem
D-Link DWR-921E Wireless 4G Desktop Modem

قیمت از:

قیمت تا:

D Link DSL224 VDSL2 and ADSL2 Plus N300 Wireless Modem Router
D Link DSL224 VDSL2 and ADSL2 Plus N300 Wireless Modem Router

قیمت از:

قیمت تا: