ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت مودم ADSL | روتر

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

قیمت Mikrotik BaseBox 2 RouterBoard
قیمت Mikrotik BaseBox 2 RouterBoard

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 3,300,000

قیمت Mikrotik RB411GL RouterBoard
قیمت Mikrotik RB411GL RouterBoard

قیمت از: 2,650,000

قیمت تا: 3,950,100

Mikrotik SXT 5 ac RouterBoard
Mikrotik SXT 5 ac RouterBoard

قیمت از: 3,600,000

قیمت تا: 4,650,000

قیمت Mikrotik RB2011LS-IN RouterBoard
قیمت Mikrotik RB2011LS-IN RouterBoard

قیمت از: 3,600,000

قیمت تا: 3,600,000

قیمت Mikrotik RB2011UiAS-RM RouterBoard
قیمت Mikrotik RB2011UiAS-RM RouterBoard

قیمت از: 3,900,000

قیمت تا: 4,800,000

قیمت Mikrotik CRS226-24G-2S PlusIN Router Switch
قیمت Mikrotik CRS226-24G-2S PlusIN Router Switch

قیمت از: 8,900,000

قیمت تا: 11,958,030

قیمت Mikrotik RB450G RouterBoard
قیمت Mikrotik RB450G RouterBoard

قیمت از: 3,250,000

قیمت تا: 4,000,000

قیمت Mikrotik RB411AH RouterBoard
قیمت Mikrotik RB411AH RouterBoard

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 4,000,000

قیمت Mikrotik R52HN RouterBoard
قیمت Mikrotik R52HN RouterBoard

قیمت از: 1,750,000

قیمت تا: 1,900,000

قیمت Mikrotik RB750UP RouterBoard
قیمت Mikrotik RB750UP RouterBoard

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 2,300,000

قیمت Mikrotik RB750GL RouterBoard
قیمت Mikrotik RB750GL RouterBoard

قیمت از: 1,929,000

قیمت تا: 2,450,000

Mikrotik CCR1036-12G-4S RouterBoard
Mikrotik CCR1036-12G-4S RouterBoard

قیمت از: 31,000,000

قیمت تا: 48,000,000

قیمت Mikrotik RB2011L-IN RouterBoard
قیمت Mikrotik RB2011L-IN RouterBoard

قیمت از: 3,400,000

قیمت تا: 3,780,000

قیمت Mikrotik RB2011iL-RM RouterBoard
قیمت Mikrotik RB2011iL-RM RouterBoard

قیمت از: 375,200

قیمت تا: 4,000,000

قیمت Mikrotik CCR1016-12S-1S Plus RouterBoard
قیمت Mikrotik CCR1016-12S-1S Plus RouterBoard

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 28,000,000

قیمت Mikrotik RB493AH RouterBoard
قیمت Mikrotik RB493AH RouterBoard

قیمت از: 5,650,000

قیمت تا: 5,800,000

قیمت Mikrotik CRS109-8G-1S-2HND-IN Router Switch
قیمت Mikrotik CRS109-8G-1S-2HND-IN Router Switch

قیمت از: 4,800,000

قیمت تا: 6,100,000

قیمت Mikrotik CCR1036-8G-2S PlusEM RouterBoard
قیمت Mikrotik CCR1036-8G-2S PlusEM RouterBoard

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 46,380,000

قیمت Mikrotik STX 5HND RouterBoard
قیمت Mikrotik STX 5HND RouterBoard

قیمت از: 2,550,000

قیمت تا: 3,100,000

قیمت Mikrotik RB2011UiAS RouterBoard Access Point
قیمت Mikrotik RB2011UiAS RouterBoard Access Point

قیمت از: 3,800,000

قیمت تا: 3,800,000

قیمت Mikrotik HEX POE Lite  Routerboard
قیمت Mikrotik HEX POE Lite Routerboard

قیمت از: 1,700,000

قیمت تا: 2,300,000

قیمت Mikrotik RB2011iL-IN Routerboard
قیمت Mikrotik RB2011iL-IN Routerboard

قیمت از: 3,800,000

قیمت تا: 4,250,000

قیمت Mikrotik RB3011UiAS-RM Routerboard
قیمت Mikrotik RB3011UiAS-RM Routerboard

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 7,850,000

قیمت Mikrotik  CCR1009-8G-1S-PLUS-PC Routerboard
قیمت Mikrotik CCR1009-8G-1S-PLUS-PC Routerboard

قیمت از: 16,300,000

قیمت تا: 19,600,000

قیمت Mikrotik  CCR1016-12S-1S-Plus Routerboard
قیمت Mikrotik CCR1016-12S-1S-Plus Routerboard

قیمت از: 26,460,000

قیمت تا: 29,450,000

ASUS N150 DSL-N10S B1 Router Access Point
ASUS N150 DSL-N10S B1 Router Access Point

قیمت از: 990,000

قیمت تا: 990,000

D-LINK DIR-619L N300 Wireless Cloud Router
D-LINK DIR-619L N300 Wireless Cloud Router

قیمت از:

قیمت تا: 2,110,000

D-Link DIR-605L Wireless N300 Cloud Router
D-Link DIR-605L Wireless N300 Cloud Router

قیمت از:

قیمت تا: 840,000

D-Link DSL-2750U New N300 ADSL2 Plus Wireless Router
D-Link DSL-2750U New N300 ADSL2 Plus Wireless Router

قیمت از:

قیمت تا: 1,060,000

D-Link DIR-810L Wireless Router Modem
D-Link DIR-810L Wireless Router Modem

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 2,400,000

D-Link DIR-626L Wireless Router Modem
D-Link DIR-626L Wireless Router Modem

قیمت از:

قیمت تا: 1,500,000

D-Link DIR-868L AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Cloud Router
D-Link DIR-868L AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Cloud Router

قیمت از: 5,790,000

قیمت تا: 6,010,000

D-Link DIR-508L SharePort Go II N300 Portable Router and Charger
D-Link DIR-508L SharePort Go II N300 Portable Router and Charger

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,110,000

D-Link DIR-615 Wireless N300 Router
D-Link DIR-615 Wireless N300 Router

قیمت از:

قیمت تا: 825,000

D-Link DIR-505 All-In-One Mobile Companion

قیمت از: 1,020,000

قیمت تا: 1,120,000

D-Link DIR-826L N600 Cloud Gigabit Router

قیمت از: 2,680,000

قیمت تا: 3,091,000

D-Link DIR-618 Wireless N Router
D-Link DIR-618 Wireless N Router

قیمت از: 2,170,000

قیمت تا: 2,387,000

D-Link DWR-116 Wireless N300 3G-4G Multi-WAN Router
D-Link DWR-116 Wireless N300 3G-4G Multi-WAN Router

قیمت از: 1,130,000

قیمت تا: 1,550,000

D-Link DIR-506L Pocket Cloud Wireless Router
D-Link DIR-506L Pocket Cloud Wireless Router

قیمت از: 1,450,000

قیمت تا: 1,530,000

D-Link DWR-510 Mini 3G 7.2Mbps HSUPA USB Router
D-Link DWR-510 Mini 3G 7.2Mbps HSUPA USB Router

قیمت از: 2,330,000

قیمت تا: 2,657,400

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101