ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت مودم ADSL | روتر

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

قیمت Mikrotik RB493AH RouterBoard
قیمت Mikrotik RB493AH RouterBoard

قیمت از: 5,650,000

قیمت تا: 5,800,000

قیمت Mikrotik CRS109-8G-1S-2HND-IN Router Switch
قیمت Mikrotik CRS109-8G-1S-2HND-IN Router Switch

قیمت از: 4,800,000

قیمت تا: 6,100,000

قیمت Mikrotik CCR1036-8G-2S PlusEM RouterBoard
قیمت Mikrotik CCR1036-8G-2S PlusEM RouterBoard

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 46,380,000

قیمت Mikrotik STX 5HND RouterBoard
قیمت Mikrotik STX 5HND RouterBoard

قیمت از: 2,550,000

قیمت تا: 3,100,000

قیمت Mikrotik RB2011UiAS RouterBoard Access Point
قیمت Mikrotik RB2011UiAS RouterBoard Access Point

قیمت از: 3,800,000

قیمت تا: 3,800,000

قیمت Mikrotik RB751U-2HnD RouterBoard Access Point
قیمت Mikrotik RB751U-2HnD RouterBoard Access Point

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,700,000

قیمت Mikrotik GrooveA-52HPn RouterBoard Access Point
قیمت Mikrotik GrooveA-52HPn RouterBoard Access Point

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 3,300,000

قیمت Mikrotik RB2011UIAS-2HND-1N RouterBoard
قیمت Mikrotik RB2011UIAS-2HND-1N RouterBoard

قیمت از: 4,500,000

قیمت تا: 4,850,000

قیمت Mikrotik HEX POE Lite  Routerboard
قیمت Mikrotik HEX POE Lite Routerboard

قیمت از: 1,700,000

قیمت تا: 2,300,000

قیمت Mikrotik RB2011iL-IN Routerboard
قیمت Mikrotik RB2011iL-IN Routerboard

قیمت از: 3,800,000

قیمت تا: 4,250,000

قیمت Mikrotik  CCR1009-8G-1S-PLUS-PC Routerboard
قیمت Mikrotik CCR1009-8G-1S-PLUS-PC Routerboard

قیمت از: 16,300,000

قیمت تا: 19,600,000

قیمت Mikrotik  CCR1016-12S-1S-Plus Routerboard
قیمت Mikrotik CCR1016-12S-1S-Plus Routerboard

قیمت از: 26,460,000

قیمت تا: 29,450,000

Mikrotik RB2011UiAS-IN Router
Mikrotik RB2011UiAS-IN Router

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,500,000

Mikrotik RB912UAG-5Hpnd RouterBoard
Mikrotik RB912UAG-5Hpnd RouterBoard

قیمت از: 2,650,000

قیمت تا: 3,100,000

Cisco MEM3800-512CF Router Flash Memory
Cisco MEM3800-512CF Router Flash Memory

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 3,800,000

CISCO 1941-K9 ROUTER

قیمت از: 16,500,000

قیمت تا: 22,000,000

CISCO 2821 ROUTER
CISCO 2821 ROUTER

قیمت از: 14,000,000

قیمت تا: 29,000,000

CISCO 1841 ROUTER

قیمت از: 5,900,000

قیمت تا: 9,000,000

CISCO 2811 Router

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 15,000,000

CISCO 878-K9 ROUTER

قیمت از: 6,800,000

قیمت تا: 9,500,000

CISCO 888-K9 ROUTER
CISCO 888-K9 ROUTER

قیمت از: 7,800,000

قیمت تا: 12,000,000

CISCO 1721 ROUTER
CISCO 1721 ROUTER

قیمت از: 2,700,000

قیمت تا: 4,000,000

CISCO 2911-K9 ROUTER
CISCO 2911-K9 ROUTER

قیمت از: 29,000,000

قیمت تا: 40,000,000

Huawei AR1833 Modem

قیمت از: 14,500,000

قیمت تا: 15,500,000

Tellabs CTE-S G703 Modem

قیمت از: 25,000,000

قیمت تا: 25,000,000

Tellabs CTE-R Modem

قیمت از: 50,000,000

قیمت تا: 55,000,000

iTAS G.SHDSL.BIS PAMSPAN 5012 4W Modem
iTAS G.SHDSL.BIS PAMSPAN 5012 4W Modem

قیمت از: 15,500,000

قیمت تا: 15,500,000

ITAS G.SHDSL.BIS PAMSPAN 5014 8W Modem
ITAS G.SHDSL.BIS PAMSPAN 5014 8W Modem

قیمت از: 16,000,000

قیمت تا: 16,500,000

قیمت Mikrotik RB411GL RouterBoard
قیمت Mikrotik RB411GL RouterBoard

قیمت از: 2,450,000

قیمت تا: 3,950,100

Mikrotik CCR1009-8G-1S Routerboard
Mikrotik CCR1009-8G-1S Routerboard

قیمت از: 1,450,000

قیمت تا: 18,500,000

قیمت Mikrotik RB433AH RouterBoard
قیمت Mikrotik RB433AH RouterBoard

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 5,950,000

قیمت Mikrotik RB711-5Hn RouterBoard
قیمت Mikrotik RB711-5Hn RouterBoard

قیمت از: 115,000

قیمت تا: 2,000,000

قیمت Mikrotik RB911 Lite2 RouterBoard
قیمت Mikrotik RB911 Lite2 RouterBoard

قیمت از: 1,200,000

قیمت تا: 1,350,000

قیمت Mikrotik RB750 RouterBoard
قیمت Mikrotik RB750 RouterBoard

قیمت از: 1,399,000

قیمت تا: 1,650,000

قیمت Mikrotik RB912UAG-2HPND RouterBoard
قیمت Mikrotik RB912UAG-2HPND RouterBoard

قیمت از: 279,500

قیمت تا: 2,750,000

قیمت Mikrotik RB911G-5Hpnd RouterBoard
قیمت Mikrotik RB911G-5Hpnd RouterBoard

قیمت از: 1,950,000

قیمت تا: 2,150,000

قیمت Mikrotik CCR1036-8G-2S Plus RouterBoard
قیمت Mikrotik CCR1036-8G-2S Plus RouterBoard

قیمت از: 37,700,000

قیمت تا: 43,500,000

قیمت Mikrotik RB911G-2HPnD RouterBoard
قیمت Mikrotik RB911G-2HPnD RouterBoard

قیمت از: 1,882,000

قیمت تا: 2,650,000

قیمت Mikrotik RB912UAG-2HPND RouterBoard
قیمت Mikrotik RB912UAG-2HPND RouterBoard

قیمت از: 2,550,000

قیمت تا: 2,700,000

قیمت Mikrotik CA150 RouterBoard
قیمت Mikrotik CA150 RouterBoard

قیمت از: 550,000

قیمت تا: 650,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101