ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت مودم ADSL | روتر

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Tenda F3 N300 Wireless Router
Tenda F3 N300 Wireless Router

قیمت از: 890,000

قیمت تا: 990,000

Tenda D1201 wireless ADSL2 Plus Dual Band Modem Router
Tenda D1201 wireless ADSL2 Plus Dual Band Modem Router

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,650,000

Linksys WRT1200AC Dual-Band AC1200 Wireless Router
Linksys WRT1200AC Dual-Band AC1200 Wireless Router

قیمت از: 5,240,000

قیمت تا: 8,083,000

Asus DSL-N14U Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router
Asus DSL-N14U Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 1,750,000

قیمت تا: 1,980,000

ZyXEL DEL1202-T10B Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router
ZyXEL DEL1202-T10B Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 790,000

قیمت تا: 790,000

Huawei B310 4G Wireless Modem Router
Huawei B310 4G Wireless Modem Router

قیمت از: 3,150,000

قیمت تا: 3,430,000

Huawei B525 4G LTE Cat6 Desktop Modem
Huawei B525 4G LTE Cat6 Desktop Modem

قیمت از: 6,550,000

قیمت تا: 6,550,000

Huawei E5770 4G 5200mAh WiFi Modem Router and Power Bank
Huawei E5770 4G 5200mAh WiFi Modem Router and Power Bank

قیمت از: 5,500,000

قیمت تا: 5,990,000

قیمت Mikrotik RB411GL RouterBoard
قیمت Mikrotik RB411GL RouterBoard

قیمت از: 2,450,000

قیمت تا: 3,950,100

Mikrotik CCR1009-8G-1S Routerboard
Mikrotik CCR1009-8G-1S Routerboard

قیمت از: 1,450,000

قیمت تا: 18,500,000

قیمت Mikrotik RB433AH RouterBoard
قیمت Mikrotik RB433AH RouterBoard

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 5,950,000

قیمت Mikrotik RB711-5Hn RouterBoard
قیمت Mikrotik RB711-5Hn RouterBoard

قیمت از: 115,000

قیمت تا: 2,000,000

قیمت Mikrotik RB911 Lite2 RouterBoard
قیمت Mikrotik RB911 Lite2 RouterBoard

قیمت از: 1,200,000

قیمت تا: 1,350,000

قیمت Mikrotik RB750 RouterBoard
قیمت Mikrotik RB750 RouterBoard

قیمت از: 1,399,000

قیمت تا: 1,650,000

قیمت Mikrotik RB912UAG-2HPND RouterBoard
قیمت Mikrotik RB912UAG-2HPND RouterBoard

قیمت از: 279,500

قیمت تا: 2,750,000

قیمت Mikrotik RB911G-5Hpnd RouterBoard
قیمت Mikrotik RB911G-5Hpnd RouterBoard

قیمت از: 1,950,000

قیمت تا: 2,150,000

قیمت Mikrotik CCR1036-8G-2S Plus RouterBoard
قیمت Mikrotik CCR1036-8G-2S Plus RouterBoard

قیمت از: 37,700,000

قیمت تا: 43,500,000

قیمت Mikrotik RB912UAG-2HPND RouterBoard
قیمت Mikrotik RB912UAG-2HPND RouterBoard

قیمت از: 2,550,000

قیمت تا: 2,700,000

قیمت Mikrotik CA150 RouterBoard
قیمت Mikrotik CA150 RouterBoard

قیمت از: 550,000

قیمت تا: 650,000

Mikrotik CA493 Indoor Box RouterBoard
Mikrotik CA493 Indoor Box RouterBoard

قیمت از: 580,000

قیمت تا: 580,000

قیمت Mikrotik RB2011iLS-IN Routerboard
قیمت Mikrotik RB2011iLS-IN Routerboard

قیمت از: 3,750,000

قیمت تا: 3,750,000

قیمت Mikrotik  CCR1009-8G-1S-PC Routerboard
قیمت Mikrotik CCR1009-8G-1S-PC Routerboard

قیمت از: 17,000,000

قیمت تا: 18,000,000

Mikrotik CA411-711 RouterBoard Indoor Box
Mikrotik CA411-711 RouterBoard Indoor Box

قیمت از: 530,000

قیمت تا: 650,000

Mikrotik RB493G Routerboard
Mikrotik RB493G Routerboard

قیمت از: 8,400,000

قیمت تا: 8,400,000

Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN Wireless Router
Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN Wireless Router

قیمت از: 4,500,000

قیمت تا: 4,500,000

MikroTik RB750Gr3-hEX Router

قیمت از: 2,150,000

قیمت تا: 2,420,000

MikroTik RB952Ui-5ac2nD-TC hAP ac lite tower indoor Router
MikroTik RB952Ui-5ac2nD-TC hAP ac lite tower indoor Router

قیمت از: 2,100,000

قیمت تا: 2,100,000

MikroTik RB941-2nD-tc hAP Router

قیمت از: 98,000

قیمت تا: 105,000

Mikrotik RB750Gr3 Router hEX
Mikrotik RB750Gr3 Router hEX

قیمت از: 2,150,000

قیمت تا: 2,150,000

Mikrotik RB1100AHx4 Dude Edition Router
Mikrotik RB1100AHx4 Dude Edition Router

قیمت از: 1,390,000

قیمت تا: 13,500,000

D-Link DAP-1360 Wireless N Open Source Access Point-Router
D-Link DAP-1360 Wireless N Open Source Access Point-Router

قیمت از:

قیمت تا: 1,020,000

D-Link DSL-2730U-U1 Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router
D-Link DSL-2730U-U1 Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از:

قیمت تا: 620,000

D-Link DSL-2740U Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router
D-Link DSL-2740U Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از:

قیمت تا: 795,000

D-LINK DWM-156 3G HSUPA USB Adapter

قیمت از: 75,000

قیمت تا: 75,000

D-Link DWR-730 3G HSPA Portable Modem Router
D-Link DWR-730 3G HSPA Portable Modem Router

قیمت از: 1,865,000

قیمت تا: 1,980,000

D-Link DUB-104 Hub

قیمت از: 240,000

قیمت تا: 720,000

D-Link DSL-2770L Wireless N300 Cloud ADSL2 Plus Modem Router
D-Link DSL-2770L Wireless N300 Cloud ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 2,120,000

قیمت تا: 2,450,000

D-Link DIR-600 Wireless N Router
D-Link DIR-600 Wireless N Router

قیمت از: 480,000

قیمت تا: 525,000

D-Link DSL-2520U-Z2 ADSL2
D-Link DSL-2520U-Z2 ADSL2

قیمت از:

قیمت تا: 260,000

D-Link DIR-636L Wireless N300 Gigabit Cloud Router
D-Link DIR-636L Wireless N300 Gigabit Cloud Router

قیمت از:

قیمت تا: 1,980,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101