ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت مودم ADSL | روتر

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 Router
D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 Router

قیمت از:

قیمت تا: 1,880,000

D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless AC750 Router
D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless AC750 Router

قیمت از:

قیمت تا: 1,490,000

Linksys X6200 AC750 Wi-Fi Vdsl modem Router
Linksys X6200 AC750 Wi-Fi Vdsl modem Router

قیمت از: 3,650,000

قیمت تا: 3,650,000

D-Link DWR-910 4G Wireless Modem Router
D-Link DWR-910 4G Wireless Modem Router

قیمت از: 2,050,000

قیمت تا: 2,150,000

Linksys X1000-M2 ADSL2 PLUS Modem Router

قیمت از: 1,150,000

قیمت تا: 1,150,000

Linksys X6200 AC750 Wi-Fi VDSL Modem Router
Linksys X6200 AC750 Wi-Fi VDSL Modem Router

قیمت از: 3,650,000

قیمت تا: 3,650,000

Linksys X3500 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 4,100,000

قیمت تا: 4,560,000

Linksys E900 N300 Wireless Router
Linksys E900 N300 Wireless Router

قیمت از: 960,000

قیمت تا: 1,450,000

Linksys EA6100-EK Dual-Band AC1200 Wireless Router
Linksys EA6100-EK Dual-Band AC1200 Wireless Router

قیمت از: 2,350,000

قیمت تا: 2,950,000

Linksys E1200-M2 WIRELESS ROUTER
Linksys E1200-M2 WIRELESS ROUTER

قیمت از: 1,320,000

قیمت تا: 1,480,000

Linksys EA9500 Gigabit WiFi Router
Linksys EA9500 Gigabit WiFi Router

قیمت از: 19,260,000

قیمت تا: 19,260,000

Linksys EA6350-EK Dual-Band AC1200 Wireless Router
Linksys EA6350-EK Dual-Band AC1200 Wireless Router

قیمت از: 5,010,000

قیمت تا: 5,750,000

Linksys LRT214-EU Gigabit Router

قیمت از: 6,100,000

قیمت تا: 7,710,000

Linksys LRT224-EU Gigabit VPN Router
Linksys LRT224-EU Gigabit VPN Router

قیمت از: 6,345,000

قیمت تا: 8,030,000

Linksys X3500-M2 N750 Dual-Band Wireless ADSL2 PLUS Modem and USB
Linksys X3500-M2 N750 Dual-Band Wireless ADSL2 PLUS Modem and USB

قیمت از: 5,110,000

قیمت تا: 5,810,000

Linksys EA2750-M2 Dual-Band N600 Wireless Router
Linksys EA2750-M2 Dual-Band N600 Wireless Router

قیمت از: 2,990,000

قیمت تا: 3,440,000

LINKSYS WRT3200ACM-EU AC3200 MU-MIMO GIGABIT WI-FI ROUTER
LINKSYS WRT3200ACM-EU AC3200 MU-MIMO GIGABIT WI-FI ROUTER

قیمت از: 9,895,000

قیمت تا: 11,350,000

U.TEL A154 150Mbps Wireless Modem Router
U.TEL A154 150Mbps Wireless Modem Router

قیمت از: 580,000

قیمت تا: 580,000

U.TEL A151 150Mbps Wireless Modem Router
U.TEL A151 150Mbps Wireless Modem Router

قیمت از: 470,000

قیمت تا: 470,000

U.TEL A304U 300Mbps Dual Band Wireless Modem Router
U.TEL A304U 300Mbps Dual Band Wireless Modem Router

قیمت از: 800,000

قیمت تا: 800,000

Cisco 2951 Router
Cisco 2951 Router

قیمت از: 54,000,000

قیمت تا: 69,500,000

قیمت Mikrotik RB911G-5Hpacd RouterBoard
قیمت Mikrotik RB911G-5Hpacd RouterBoard

قیمت از: 2,850,000

قیمت تا: 3,100,000

Cisco 3925 sec k9 Router
Cisco 3925 sec k9 Router

قیمت از: 125,000,000

قیمت تا: 125,000,000

CISCO 7206 VXR NPE- G2 Dual Power Router
CISCO 7206 VXR NPE- G2 Dual Power Router

قیمت از: 75,000,000

قیمت تا: 75,000,000

ZTE MF93D 3G-4G Wi-Fi Modem

قیمت از: 2,950,000

قیمت تا: 30,700,000

Cisco 1803 Router

قیمت از: 13,800,000

قیمت تا: 13,800,000

Cisco 1601 Router

قیمت از: 2,300,000

قیمت تا: 2,300,000

ASUS GSM USB Modem

قیمت از: 650,000

قیمت تا: 650,000

Asus DSL-N12U C1 Wireless N300 ADSL Modem Router

قیمت از: 1,200,000

قیمت تا: 1,200,000

ASUS RT-N12E Wireless N300 Router
ASUS RT-N12E Wireless N300 Router

قیمت از: 1,250,000

قیمت تا: 1,250,000

Asus RT-N10 D1 Wireless N150 Router
Asus RT-N10 D1 Wireless N150 Router

قیمت از: 1,050,000

قیمت تا: 1,050,000

Xiaomi Mi Wi-Fi Mini Dual-Band Wireless Router
Xiaomi Mi Wi-Fi Mini Dual-Band Wireless Router

قیمت از: 1,150,000

قیمت تا: 1,150,000

Mikrotik S-85DLC05D Optic Fibre Module
Mikrotik S-85DLC05D Optic Fibre Module

قیمت از: 720,000

قیمت تا: 820,000

Xiaomi Mi WiFi Nano Smart Router Youth Edition
Xiaomi Mi WiFi Nano Smart Router Youth Edition

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DSR-150N Wireless Router
D-Link DSR-150N Wireless Router

قیمت از: 5,040,000

قیمت تا: 5,040,000

D-Link DIR-130 Ethernet Router and 8 Port 10-100 Switch
D-Link DIR-130 Ethernet Router and 8 Port 10-100 Switch

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,000,000

D-Link DSR-250N Wireless Modem Router
D-Link DSR-250N Wireless Modem Router

قیمت از: 7,710,000

قیمت تا: 7,710,000

D-Link DIR-600L Wireless N150 Cloud Router
D-Link DIR-600L Wireless N150 Cloud Router

قیمت از: 510,000

قیمت تا: 600,000

D-Link DIR-890L-R Ultra Tri-Band AC3200 Wi-Fi Router
D-Link DIR-890L-R Ultra Tri-Band AC3200 Wi-Fi Router

قیمت از: 12,130,000

قیمت تا: 12,670,000

D-Link DIR-140L Broadband SOHO VPN Router
D-Link DIR-140L Broadband SOHO VPN Router

قیمت از: 2,940,000

قیمت تا: 2,940,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101