ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت مودم ADSL | روتر

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

D-Link DIR-803 Wireless AC750 Dual Band Router
D-Link DIR-803 Wireless AC750 Dual Band Router

قیمت از: 1,690,000

قیمت تا: 1,690,000

D-Link DWR-925 4GWireless Modem Router
D-Link DWR-925 4GWireless Modem Router

قیمت از: 10,500,000

قیمت تا: 11,450,000

D-Link DIR-510L Wi-Fi AC750 Portable Router and Charger
D-Link DIR-510L Wi-Fi AC750 Portable Router and Charger

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,000,000

D-Link DWR-711 Wireless N300 3G Router
D-Link DWR-711 Wireless N300 3G Router

قیمت از: 1,890,000

قیمت تا: 1,890,000

Cisco 2811C-K9 Router
Cisco 2811C-K9 Router

قیمت از: 8,500,000

قیمت تا: 8,500,000

Cisco1801 Router

قیمت از: 6,500,000

قیمت تا: 6,500,000

TP-LINK Archer D7 AC1750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2 Plus Modem Router
TP-LINK Archer D7 AC1750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 5,100,000

قیمت تا: 5,260,000

TP-LINK TL-WR940N 300Mbps Wireless N Router
TP-LINK TL-WR940N 300Mbps Wireless N Router

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 910,000

TP-LINK TD-W8968 Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router
TP-LINK TD-W8968 Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

TP-LINK TD-W8970 N300 Wireless Gigabit ADSL2 Plus Modem Router
TP-LINK TD-W8970 N300 Wireless Gigabit ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 2,150,000

قیمت تا: 2,150,000

TP-LINK TL-WDR3500 N600 Wireless Dual Band Router
TP-LINK TL-WDR3500 N600 Wireless Dual Band Router

قیمت از: 2,220,000

قیمت تا: 2,220,000

TP-LINK TL-R480T Plus Load Balance Broadband Router
TP-LINK TL-R480T Plus Load Balance Broadband Router

قیمت از: 2,470,000

قیمت تا: 2,850,000

TP-LINK TL-WR840N 300Mbps Wireless N Router
TP-LINK TL-WR840N 300Mbps Wireless N Router

قیمت از: 570,000

قیمت تا: 755,000

TP-LINK Archer C3200 Wireless Tri-Band Gigabit Router
TP-LINK Archer C3200 Wireless Tri-Band Gigabit Router

قیمت از: 8,620,000

قیمت تا: 8,620,000

TP-LINK Archer C9 AC1900 Dual Band Wireless AC Gigabit Router
TP-LINK Archer C9 AC1900 Dual Band Wireless AC Gigabit Router

قیمت از: 5,950,000

قیمت تا: 5,950,000

TP-LINK Archer C7 AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Router
TP-LINK Archer C7 AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Router

قیمت از: 4,230,000

قیمت تا: 4,840,000

TP-LINK Archer C2 AC750 Wireless Dual Band Gigabit Router

قیمت از: 2,440,000

قیمت تا: 2,450,000

TP-LINK TL-WR1043ND Wireless N450 Gigabit Router

قیمت از: 1,660,000

قیمت تا: 1,660,000

TP-LINK TL-WR1042ND 300Mbps Wireless N Gigabit Router
TP-LINK TL-WR1042ND 300Mbps Wireless N Gigabit Router

قیمت از: 1,830,000

قیمت تا: 1,830,000

TP-LINK TL-WR940N 450Mbps Wireless N Router
TP-LINK TL-WR940N 450Mbps Wireless N Router

قیمت از: 920,000

قیمت تا: 1,350,000

TP-LINK TL-WR842ND 300Mbps Multi-Function Wireless N Router
TP-LINK TL-WR842ND 300Mbps Multi-Function Wireless N Router

قیمت از: 1,250,000

قیمت تا: 1,250,000

TP-LINK TL-WR841N 300Mbps Wireless N Router
TP-LINK TL-WR841N 300Mbps Wireless N Router

قیمت از: 790,000

قیمت تا: 790,000

TP-LINK TL-WR710N Wi-Fi Pocket Router-AP-TV Adapter-Repeater
TP-LINK TL-WR710N Wi-Fi Pocket Router-AP-TV Adapter-Repeater

قیمت از: 850,000

قیمت تا: 850,000

TP-LINK TL-WR843N 300Mbps Wireless Router
TP-LINK TL-WR843N 300Mbps Wireless Router

قیمت از: 900,000

قیمت تا: 900,000

TP-LINK TL-WR841HP 300Mbps High Power Wireless N Router
TP-LINK TL-WR841HP 300Mbps High Power Wireless N Router

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 1,500,000

TP-LINK TL-MR3040 3G-4G Wireless N Portable Router
TP-LINK TL-MR3040 3G-4G Wireless N Portable Router

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 1,500,000

TP-LINK TL-MR3020 3G-4G Wireless N Router
TP-LINK TL-MR3020 3G-4G Wireless N Router

قیمت از: 670,000

قیمت تا: 670,000

TP-LINK Archer D9 AC1900 Dual Band Gigabit ADSL2 Plus Modem Router
TP-LINK Archer D9 AC1900 Dual Band Gigabit ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 5,200,000

قیمت تا: 5,200,000

TP-LINK Archer D2 AC750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2 Plus Modem Router
TP-LINK Archer D2 AC750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 240,000

قیمت تا: 3,050,000

TP-LINK Archer D20 Wireless Modem Router

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,000,000

TP-LINK TL-ER6120 SafeStream Gigabit Dual-WAN VPN Router
TP-LINK TL-ER6120 SafeStream Gigabit Dual-WAN VPN Router

قیمت از: 8,510,000

قیمت تا: 8,510,000

TP-LINK TL-ER6020 Gigabit Router

قیمت از: 4,550,000

قیمت تا: 4,550,000

TP-LINK TL-R600VPN SafeStream Gigabit Broadband VPN Router
TP-LINK TL-R600VPN SafeStream Gigabit Broadband VPN Router

قیمت از: 2,400,000

قیمت تا: 2,400,000

TP-LINK TL-ER5120 Gigabit Load Balance Broadband Router
TP-LINK TL-ER5120 Gigabit Load Balance Broadband Router

قیمت از: 6,810,000

قیمت تا: 6,810,000

TP-LINK Archer C2600 AC2600 Wireless Dual Band Gigabit Router
TP-LINK Archer C2600 AC2600 Wireless Dual Band Gigabit Router

قیمت از: 8,330,000

قیمت تا: 8,330,000

Trendnet TEW-719brm Wireless Modem
Trendnet TEW-719brm Wireless Modem

قیمت از: 850,000

قیمت تا: 850,000

D-Link DSL-2750u z1 ADSL2 Plus Wireless Modem Router
D-Link DSL-2750u z1 ADSL2 Plus Wireless Modem Router

قیمت از: 970,000

قیمت تا: 970,000

Mikrotik CAOTU Outdoor Box RouterBoard
Mikrotik CAOTU Outdoor Box RouterBoard

قیمت از: 3,550,000

قیمت تا: 3,550,000

قیمت Mikrotik R5SHPn RouterBoard
قیمت Mikrotik R5SHPn RouterBoard

قیمت از: 140,000

قیمت تا: 1,970,000

قیمت Mikrotik CA433U RouterBoard
قیمت Mikrotik CA433U RouterBoard

قیمت از: 430,000

قیمت تا: 1,000,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101