ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت مودم ADSL | روتر

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

G-NET GM150-4G 4G Portable Wireless Modem
G-NET GM150-4G 4G Portable Wireless Modem

قیمت از: 3,300,000

قیمت تا: 3,300,000

Tenda D1201 wireless ADSL2 Plus Dual Band Modem Router
Tenda D1201 wireless ADSL2 Plus Dual Band Modem Router

قیمت از: 803,000

قیمت تا: 803,000

Huawei B310 4G Wireless Modem Router
Huawei B310 4G Wireless Modem Router

قیمت از: 595,000

قیمت تا: 595,000

Huawei B525 4G LTE Cat6 Desktop Modem
Huawei B525 4G LTE Cat6 Desktop Modem

قیمت از: 1,374,000

قیمت تا: 1,374,000

Huawei CarFi E8377 4G WiFi Modem Router
Huawei CarFi E8377 4G WiFi Modem Router

قیمت از: 339,000

قیمت تا: 339,000

Huawei E5770 4G 5200mAh WiFi Modem Router and Power Bank
Huawei E5770 4G 5200mAh WiFi Modem Router and Power Bank

قیمت از: 629,000

قیمت تا: 629,000

TP-LINK M7310 4G LTE Wireless Modem
TP-LINK M7310 4G LTE Wireless Modem

قیمت از: 658,000

قیمت تا: 658,000

Netgear Tesltra Aircard 790s 4G LTE Wi-Fi Modem Mobile Hotspot
Netgear Tesltra Aircard 790s 4G LTE Wi-Fi Modem Mobile Hotspot

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,100,000

Irancell D100 3G-4G Desktop Modem
Irancell D100 3G-4G Desktop Modem

قیمت از: 385,000

قیمت تا: 385,000

Irancell LH96 3G-4G Wifi Modem

قیمت از: 319,000

قیمت تا: 319,000

Irancell TD-LTE GP-2101 Desktop Modem
Irancell TD-LTE GP-2101 Desktop Modem

قیمت از: 235,000

قیمت تا: 235,000

Irancell TK-2510 TD-LTE Desktop Modem
Irancell TK-2510 TD-LTE Desktop Modem

قیمت از: 199,000

قیمت تا: 199,000

Huawei FastLink E5577C 4G LTE Wireless Modem
Huawei FastLink E5577C 4G LTE Wireless Modem

قیمت از: 2,490,000

قیمت تا: 2,490,000

Huawei E5575s Pocket Cube 4G Modem
Huawei E5575s Pocket Cube 4G Modem

قیمت از: 320,000

قیمت تا: 320,000

Huawei TishkNet E5577s-932 4G Portable Modem
Huawei TishkNet E5577s-932 4G Portable Modem

قیمت از: 650,000

قیمت تا: 650,000

Tenda 4G185 4G Wi-Fi Modem
Tenda 4G185 4G Wi-Fi Modem

قیمت از: 495,000

قیمت تا: 495,000

D Link DSL224 VDSL2 and ADSL2 Plus N300 Wireless Modem Router
D Link DSL224 VDSL2 and ADSL2 Plus N300 Wireless Modem Router

قیمت از: 2,350,000

قیمت تا: 2,350,000

Huawei E5785 4G Wi-Fi Modem
Huawei E5785 4G Wi-Fi Modem

قیمت از: 890,000

قیمت تا: 890,000

LR511A 4G Wi-Fi Modem
LR511A 4G Wi-Fi Modem

قیمت از: 3,280,000

قیمت تا: 3,280,000

Netgear Aircard 782S Portable 4G Modem
Netgear Aircard 782S Portable 4G Modem

قیمت از: 3,150,000

قیمت تا: 3,150,000

Huawei E589 Portable 4G Modem
Huawei E589 Portable 4G Modem

قیمت از: 340,000

قیمت تا: 340,000

Huawei E5885 portable Modem Router and Charger
Huawei E5885 portable Modem Router and Charger

قیمت از: 2,550,000

قیمت تا: 2,550,000

G4-505B Portable 4G Modem
G4-505B Portable 4G Modem

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 380,000

ZTE MF90 Portable 4G Modem

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 2,800,000

Huawei E5372s Portable 4G Modem
Huawei E5372s Portable 4G Modem

قیمت از: 325,000

قیمت تا: 325,000

Huawei E5756 Portable 3G Modem
Huawei E5756 Portable 3G Modem

قیمت از: 220,000

قیمت تا: 220,000

TP-Link M7450 Portable 4G Modem

قیمت از: 1,374,000

قیمت تا: 1,374,000

Irancell MF810 Portable 4G Modem
Irancell MF810 Portable 4G Modem

قیمت از: 235,000

قیمت تا: 235,000

Tenda D151 Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router
Tenda D151 Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 1,270,000

قیمت تا: 1,270,000

ZyXEL P-793HV3 Wireless Modem Router
ZyXEL P-793HV3 Wireless Modem Router

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 1,400,000

Netgear Original Power Adaptor
Netgear Original Power Adaptor

قیمت از: 45,000

قیمت تا: 45,000

D-Link DIR-600 Wireless N150 Router With DSL-2520U ADSL Wired Modem Router
D-Link DIR-600 Wireless N150 Router With DSL-2520U ADSL Wired Modem Router

قیمت از: 560,000

قیمت تا: 560,000

Tenda D301 V2 Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router
Tenda D301 V2 Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 225,000

قیمت تا: 225,000

Netgear 320U USB Portable 4G Modem

قیمت از: 320,000

قیمت تا: 320,000

Huawei E5377TS-32 Portable 4G Modem
Huawei E5377TS-32 Portable 4G Modem

قیمت از: 325,000

قیمت تا: 325,000

Shatel mobile ShM D01 Desktop Modem
Shatel mobile ShM D01 Desktop Modem

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 380,000

ZyXEL 7706 Shatel mobile Portable Modem

قیمت از: 381,500

قیمت تا: 381,500

HUAWEI 1500mAh Battery For 4G WiFi Modem

قیمت از: 85,000

قیمت تا: 85,000

TP-Link Modem Power Adaptor

قیمت از: 29,000

قیمت تا: 29,000

Leather case For Portable modem
Leather case For Portable modem

قیمت از: 200,000

قیمت تا: 200,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100