ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت مودم ADSL | روتر

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Netgear 2500mAh Battery For 4G WiFi Modem

قیمت از: 98,000

قیمت تا: 98,000

HUAWEI 3000mAh Battery For E5577 WiFi Modem

قیمت از: 98,000

قیمت تا: 98,000

Huawei E3272 LTE Cat4 USB Stick

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 380,000

Huawei AF23 4G-3G WiFi Router

قیمت از: 155,000

قیمت تا: 155,000

Irancell TD-i40 A1 TD-LTE Modem
Irancell TD-i40 A1 TD-LTE Modem

قیمت از: 235,000

قیمت تا: 235,000

Irancell TF-i60 H1 4G-TD-LTE Modem
Irancell TF-i60 H1 4G-TD-LTE Modem

قیمت از: 450,000

قیمت تا: 450,000

Vodafone HG553 ADSL Router with Huawei Movistar E303 3G-2G USB
Vodafone HG553 ADSL Router with Huawei Movistar E303 3G-2G USB

قیمت از: 340,000

قیمت تا: 340,000

Huawei E303 3G USB Dongle with AF23 3G-4G Router
Huawei E303 3G USB Dongle with AF23 3G-4G Router

قیمت از: 210,000

قیمت تا: 210,000

Huawei Tishknet LTE CPE B310 Wireless 4G Modem Router

قیمت از: 535,000

قیمت تا: 535,000

Huawei E8377 modem
Huawei E8377 modem

قیمت از: 271,000

قیمت تا: 271,000

Huawei E3531 3G HSPA with 21Mbps USB SurfStick
Huawei E3531 3G HSPA with 21Mbps USB SurfStick

قیمت از: 187,000

قیمت تا: 187,000

قیمت Mikrotik RB751U-2HnD RouterBoard Access Point
قیمت Mikrotik RB751U-2HnD RouterBoard Access Point

قیمت از: 480,000

قیمت تا: 480,000

قیمت Mikrotik CA150 RouterBoard
قیمت Mikrotik CA150 RouterBoard

قیمت از: 65,000

قیمت تا: 430,000

قیمت Mikrotik CA433U RouterBoard
قیمت Mikrotik CA433U RouterBoard

قیمت از: 2,770,000

قیمت تا: 2,770,000

Mikrotik CAOTU Outdoor Box RouterBoard
Mikrotik CAOTU Outdoor Box RouterBoard

قیمت از: 980,000

قیمت تا: 980,000

قیمت Mikrotik mAP 2n Wireless router
قیمت Mikrotik mAP 2n Wireless router

قیمت از: 170,000

قیمت تا: 205,000

CISCO ACS-1841-RM-19 Router Bracket
CISCO ACS-1841-RM-19 Router Bracket

قیمت از: 200,000

قیمت تا: 200,000

قیمت Mikrotik RB711UA-2HND RouterBoard
قیمت Mikrotik RB711UA-2HND RouterBoard

قیمت از: 420,000

قیمت تا: 420,000

Cisco Used 2621XM Router
Cisco Used 2621XM Router

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

CISCO 7206 VXR NPE- G2 Dual Power Router
CISCO 7206 VXR NPE- G2 Dual Power Router

قیمت از: 7,500,000

قیمت تا: 19,000,000

Cisco 2811C-K9 Router
Cisco 2811C-K9 Router

قیمت از: 1,600,000

قیمت تا: 1,600,000

Mikrotik MT-6000GS Core Router
Mikrotik MT-6000GS Core Router

قیمت از: 1,200,000

قیمت تا: 1,200,000

Cisco 1812 Router
Cisco 1812 Router

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 2,200,000

Cisco PWR-7200-DC Router Power Supply
Cisco PWR-7200-DC Router Power Supply

قیمت از: 14,900,000

قیمت تا: 14,900,000

MikroTik RB952Ui-5ac2nD-TC hAP ac lite tower indoor Router
MikroTik RB952Ui-5ac2nD-TC hAP ac lite tower indoor Router

قیمت از: 210,000

قیمت تا: 1,050,000

MikroTik RB941-2nD-tc hAP Router

قیمت از: 105,000

قیمت تا: 1,100,000

CISCO 2851 Router
CISCO 2851 Router

قیمت از: 5,650,000

قیمت تا: 5,650,000

CISCO 3945E-K9 ROUTER
CISCO 3945E-K9 ROUTER

قیمت از: 16,000,000

قیمت تا: 16,000,000

CISCO 2951-K9 Router
CISCO 2951-K9 Router

قیمت از: 5,800,000

قیمت تا: 5,800,000

CISCO 2921-K9 ROUTER

قیمت از: 2,970,000

قیمت تا: 2,970,000

CISCO 3945-K9 ROUTER
CISCO 3945-K9 ROUTER

قیمت از: 7,000,000

قیمت تا: 7,000,000

Cisco 2951 Router
Cisco 2951 Router

قیمت از: 5,400,000

قیمت تا: 5,400,000

Cisco 3925 sec k9 Router
Cisco 3925 sec k9 Router

قیمت از: 12,500,000

قیمت تا: 12,500,000

U.TEL A304U 300Mbps Dual Band Wireless Modem Router
U.TEL A304U 300Mbps Dual Band Wireless Modem Router

قیمت از: 80,000

قیمت تا: 80,000

U.TEL A154 150Mbps Wireless Modem Router
U.TEL A154 150Mbps Wireless Modem Router

قیمت از: 58,000

قیمت تا: 58,000

U.TEL A151 150Mbps Wireless Modem Router
U.TEL A151 150Mbps Wireless Modem Router

قیمت از: 47,000

قیمت تا: 47,000

قیمت Mikrotik RB433AH RouterBoard
قیمت Mikrotik RB433AH RouterBoard

قیمت از: 455,000

قیمت تا: 455,000

قیمت Mikrotik RB711-5Hn RouterBoard
قیمت Mikrotik RB711-5Hn RouterBoard

قیمت از: 200,000

قیمت تا: 200,000

قیمت Mikrotik RB911 Lite2 RouterBoard
قیمت Mikrotik RB911 Lite2 RouterBoard

قیمت از: 128,000

قیمت تا: 128,000

قیمت Mikrotik RB912UAG-2HPND RouterBoard
قیمت Mikrotik RB912UAG-2HPND RouterBoard

قیمت از: 275,000

قیمت تا: 275,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100