قیمت مودم ADSL | روتر

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Huawei E8377 modem
Huawei E8377 modem

قیمت از: 271,000

قیمت تا: 271,000

Huawei E3531 3G HSPA with 21Mbps USB SurfStick
Huawei E3531 3G HSPA with 21Mbps USB SurfStick

قیمت از: 187,000

قیمت تا: 187,000

CISCO 2851 Router
CISCO 2851 Router

قیمت از: 5,650,000

قیمت تا: 5,650,000

CISCO 3945E-K9 ROUTER
CISCO 3945E-K9 ROUTER

قیمت از: 16,000,000

قیمت تا: 16,000,000

CISCO 2951-K9 Router
CISCO 2951-K9 Router

قیمت از: 5,800,000

قیمت تا: 5,800,000

CISCO 2921-K9 ROUTER

قیمت از: 2,970,000

قیمت تا: 2,970,000

CISCO 3945-K9 ROUTER
CISCO 3945-K9 ROUTER

قیمت از: 7,000,000

قیمت تا: 7,000,000

Cisco 2951 Router
Cisco 2951 Router

قیمت از: 5,400,000

قیمت تا: 5,400,000

Cisco 3925 sec k9 Router
Cisco 3925 sec k9 Router

قیمت از: 12,500,000

قیمت تا: 12,500,000

U.TEL A304U 300Mbps Dual Band Wireless Modem Router
U.TEL A304U 300Mbps Dual Band Wireless Modem Router

قیمت از: 80,000

قیمت تا: 80,000

U.TEL A154 150Mbps Wireless Modem Router
U.TEL A154 150Mbps Wireless Modem Router

قیمت از: 58,000

قیمت تا: 58,000

U.TEL A151 150Mbps Wireless Modem Router
U.TEL A151 150Mbps Wireless Modem Router

قیمت از: 47,000

قیمت تا: 47,000

قیمت Mikrotik RB433AH RouterBoard
قیمت Mikrotik RB433AH RouterBoard

قیمت از: 455,000

قیمت تا: 455,000

قیمت Mikrotik RB711-5Hn RouterBoard
قیمت Mikrotik RB711-5Hn RouterBoard

قیمت از: 200,000

قیمت تا: 200,000

قیمت Mikrotik RB911 Lite2 RouterBoard
قیمت Mikrotik RB911 Lite2 RouterBoard

قیمت از: 128,000

قیمت تا: 128,000

قیمت Mikrotik RB912UAG-2HPND RouterBoard
قیمت Mikrotik RB912UAG-2HPND RouterBoard

قیمت از: 275,000

قیمت تا: 275,000

قیمت Mikrotik RB911G-5Hpnd RouterBoard
قیمت Mikrotik RB911G-5Hpnd RouterBoard

قیمت از: 215,000

قیمت تا: 215,000

قیمت Mikrotik CCR1036-8G-2S Plus RouterBoard
قیمت Mikrotik CCR1036-8G-2S Plus RouterBoard

قیمت از: 4,100,000

قیمت تا: 4,100,000

قیمت Mikrotik RB911G-2HPnD RouterBoard
قیمت Mikrotik RB911G-2HPnD RouterBoard

قیمت از: 240,000

قیمت تا: 240,000

قیمت Mikrotik RB912UAG-2HPND RouterBoard
قیمت Mikrotik RB912UAG-2HPND RouterBoard

قیمت از: 270,000

قیمت تا: 270,000

Mikrotik CA493 Indoor Box RouterBoard
Mikrotik CA493 Indoor Box RouterBoard

قیمت از: 58,000

قیمت تا: 58,000

قیمت Mikrotik  CCR1009-8G-1S-PC Routerboard
قیمت Mikrotik CCR1009-8G-1S-PC Routerboard

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

Mikrotik CA411-711 RouterBoard Indoor Box
Mikrotik CA411-711 RouterBoard Indoor Box

قیمت از: 65,000

قیمت تا: 65,000

Mikrotik RB493G Routerboard
Mikrotik RB493G Routerboard

قیمت از: 840,000

قیمت تا: 840,000

Alcatel ONE Touch Y800 Wireless Portable Modem
Alcatel ONE Touch Y800 Wireless Portable Modem

قیمت از:

قیمت تا:

Asus DSL-N55U Annex A Dual-Band Wireless-N600 Gigabit ADSL Modem Router
Asus DSL-N55U Annex A Dual-Band Wireless-N600 Gigabit ADSL Modem Router

قیمت از:

قیمت تا:

ASUS GSM USB Modem

قیمت از:

قیمت تا:

ASUS Wireless N150 N10-C1 Router Access Point
ASUS Wireless N150 N10-C1 Router Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

Asus DSL AC68U Dual-Band Wireless AC1900 Gigabit ADSL-VDSL Modem Router
Asus DSL AC68U Dual-Band Wireless AC1900 Gigabit ADSL-VDSL Modem Router

قیمت از:

قیمت تا:

Asus DSL-N12U C1 Wireless N300 ADSL Modem Router

قیمت از:

قیمت تا:

ASUS N150 DSL-N10S B1 Router Access Point
ASUS N150 DSL-N10S B1 Router Access Point

قیمت از:

قیمت تا:

ASUS DSL-N10 Wireless N150 ADSL Modem Router

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO 3825 ROUTER
CISCO 3825 ROUTER

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO 3485 Router
CISCO 3485 Router

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO 1811 ROUTER
CISCO 1811 ROUTER

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO 3845 ROUTER

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO 1601R ROUTER
CISCO 1601R ROUTER

قیمت از:

قیمت تا:

CISCO 828 G.SHDSL ROUTER
CISCO 828 G.SHDSL ROUTER

قیمت از:

قیمت تا:

Router Cisco RV082
Router Cisco RV082

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco 1803 Router

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100