ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت مودم ADSL | روتر

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Huawei E5885 portable Modem Router and Charger
Huawei E5885 portable Modem Router and Charger

قیمت از: 10,350,000

قیمت تا: 10,350,000

G4-505B Portable 4G Modem
G4-505B Portable 4G Modem

قیمت از: 26,500,000

قیمت تا: 26,500,000

ZTE MF90 Portable 4G Modem

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 2,800,000

Huawei E5372s Portable 4G Modem
Huawei E5372s Portable 4G Modem

قیمت از: 1,780,000

قیمت تا: 1,780,000

Huawei E5756 Portable 3G Modem
Huawei E5756 Portable 3G Modem

قیمت از: 1,900,000

قیمت تا: 1,900,000

TP-Link M7450 Portable 4G Modem

قیمت از: 9,950,000

قیمت تا: 9,950,000

Irancell MF810 Portable 4G Modem
Irancell MF810 Portable 4G Modem

قیمت از: 1,700,000

قیمت تا: 1,700,000

Tenda D151 Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router
Tenda D151 Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 1,270,000

قیمت تا: 1,270,000

ZyXEL P-793HV3 Wireless Modem Router
ZyXEL P-793HV3 Wireless Modem Router

قیمت از: 14,000,000

قیمت تا: 14,000,000

Netgear Original Power Adaptor
Netgear Original Power Adaptor

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

D-Link DIR-600 Wireless N150 Router With DSL-2520U ADSL Wired Modem Router
D-Link DIR-600 Wireless N150 Router With DSL-2520U ADSL Wired Modem Router

قیمت از: 560,000

قیمت تا: 560,000

Tenda D301 V2 Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router
Tenda D301 V2 Wireless N300 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 1,480,000

قیمت تا: 1,480,000

Netgear 320U USB Portable 4G Modem

قیمت از: 2,300,000

قیمت تا: 2,300,000

Huawei E5377TS-32 Portable 4G Modem
Huawei E5377TS-32 Portable 4G Modem

قیمت از: 1,940,000

قیمت تا: 1,940,000

Shatel mobile ShM D01 Desktop Modem
Shatel mobile ShM D01 Desktop Modem

قیمت از: 3,800,000

قیمت تا: 3,800,000

ZyXEL 7706 Shatel mobile Portable Modem

قیمت از: 3,815,000

قیمت تا: 3,815,000

HUAWEI 1500mAh Battery For 4G WiFi Modem

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

TP-Link Modem Power Adaptor

قیمت از: 150,000

قیمت تا: 150,000

Leather case For Portable modem
Leather case For Portable modem

قیمت از: 200,000

قیمت تا: 200,000

Netgear 2500mAh Battery For 4G WiFi Modem

قیمت از: 600,000

قیمت تا: 600,000

HUAWEI 3000mAh Battery For E5577 WiFi Modem

قیمت از: 800,000

قیمت تا: 800,000

Huawei E3272 LTE Cat4 USB Stick

قیمت از: 1,980,000

قیمت تا: 1,980,000

Huawei AF23 4G-3G WiFi Router

قیمت از: 1,550,000

قیمت تا: 1,550,000

Irancell TD-i40 A1 TD-LTE Modem
Irancell TD-i40 A1 TD-LTE Modem

قیمت از: 1,990,000

قیمت تا: 1,990,000

Irancell TF-i60 H1 4G-TD-LTE Modem
Irancell TF-i60 H1 4G-TD-LTE Modem

قیمت از: 3,890,000

قیمت تا: 3,890,000

Vodafone HG553 ADSL Router with Huawei Movistar E303 3G-2G USB
Vodafone HG553 ADSL Router with Huawei Movistar E303 3G-2G USB

قیمت از: 1,950,000

قیمت تا: 1,950,000

Huawei E303 3G USB Dongle with AF23 3G-4G Router
Huawei E303 3G USB Dongle with AF23 3G-4G Router

قیمت از: 2,100,000

قیمت تا: 2,100,000

Huawei Tishknet LTE CPE B310 Wireless 4G Modem Router

قیمت از: 3,850,000

قیمت تا: 3,850,000

Huawei E8377 modem
Huawei E8377 modem

قیمت از: 2,710,000

قیمت تا: 2,710,000

Huawei E3531 3G HSPA with 21Mbps USB SurfStick
Huawei E3531 3G HSPA with 21Mbps USB SurfStick

قیمت از: 850,000

قیمت تا: 850,000

CISCO 2851 Router
CISCO 2851 Router

قیمت از: 5,650,000

قیمت تا: 5,650,000

CISCO 3945E-K9 ROUTER
CISCO 3945E-K9 ROUTER

قیمت از: 16,000,000

قیمت تا: 16,000,000

CISCO 2951-K9 Router
CISCO 2951-K9 Router

قیمت از: 5,800,000

قیمت تا: 5,800,000

CISCO 2921-K9 ROUTER

قیمت از: 2,970,000

قیمت تا: 2,970,000

CISCO 3945-K9 ROUTER
CISCO 3945-K9 ROUTER

قیمت از: 7,000,000

قیمت تا: 7,000,000

Cisco 2951 Router
Cisco 2951 Router

قیمت از: 5,400,000

قیمت تا: 5,400,000

Cisco 3925 sec k9 Router
Cisco 3925 sec k9 Router

قیمت از: 12,500,000

قیمت تا: 12,500,000

U.TEL A304U 300Mbps Dual Band Wireless Modem Router
U.TEL A304U 300Mbps Dual Band Wireless Modem Router

قیمت از: 80,000

قیمت تا: 80,000

U.TEL A154 150Mbps Wireless Modem Router
U.TEL A154 150Mbps Wireless Modem Router

قیمت از: 58,000

قیمت تا: 58,000

U.TEL A151 150Mbps Wireless Modem Router
U.TEL A151 150Mbps Wireless Modem Router

قیمت از: 47,000

قیمت تا: 47,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100