همراه سیستم طلایه hst فروش تین کلاینت مینی پی سی زیروکلاینت

قیمت مینی پی سی | تین کلاینت

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB 240SSD Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB 240SSD Mini PC

قیمت از: 8,200,000

قیمت تا: 71,400,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB 120SSD Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB 120SSD Mini PC

قیمت از: 8,000,000

قیمت تا: 69,400,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 240SSD Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 240SSD Mini PC

قیمت از: 7,500,000

قیمت تا: 65,900,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 120GB Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 120GB Mini PC

قیمت از: 6,800,000

قیمت تا: 63,500,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB Mini PC

قیمت از: 7,500,000

قیمت تا: 66,500,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 500GB Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 500GB Mini PC

قیمت از: 7,000,000

قیمت تا: 52,000,000

Intel NUC8I7BEH Core i7 4GB 120SSD Mini PC
Intel NUC8I7BEH Core i7 4GB 120SSD Mini PC

قیمت از: 8,310,000

قیمت تا: 9,000,000

Intel NUC8I7BEH Core i7 4GB 1TB 120SSD Mini PC
Intel NUC8I7BEH Core i7 4GB 1TB 120SSD Mini PC

قیمت از: 9,500,000

قیمت تا: 89,000,000

Intel NUC8I7BEH Core i7 4GB 240SSD Mini PC
Intel NUC8I7BEH Core i7 4GB 240SSD Mini PC

قیمت از: 9,000,000

قیمت تا: 85,000,000

Intel NUC8I7BEH Core i7 4GB 500GB Mini PC
Intel NUC8I7BEH Core i7 4GB 500GB Mini PC

قیمت از: 9,000,000

قیمت تا: 84,000,000

Centerm C10 V2 Thin Client
Centerm C10 V2 Thin Client

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 1,500,000

Asus 1900 Mini PC

قیمت از: 2,850,000

قیمت تا: 2,850,000

Datasheen TC18AE464 2007 intel atom HDD64-RAM4 Thin Client
Datasheen TC18AE464 2007 intel atom HDD64-RAM4 Thin Client

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 1,400,000

Datasheen D2700 Thin Client
Datasheen D2700 Thin Client

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 1,500,000

Telsa NC690W Thin Client
Telsa NC690W Thin Client

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 8GB 240SSD Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 8GB 240SSD Mini PC

قیمت از: 7,500,000

قیمت تا: 7,500,000

N Computing N500 Citrix Ready Thin client

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 1,820,000

Atrust W100 PCOIP Zero Client

قیمت از: 2,379,000

قیمت تا: 2,379,000

NOPC i5 -s23 Thin Client

قیمت از: 1,700,000

قیمت تا: 1,700,000

TSCO TNP-1210 Thin Client
TSCO TNP-1210 Thin Client

قیمت از: 650,000

قیمت تا: 650,000

MSI Cubi N i3-8G-120G-Intel Mini Pc

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

MSI Cubi N N3060-4GB-1T-Intel Mini Pc

قیمت از: 1,015,000

قیمت تا: 1,015,000

Giada i35G Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada i53b-bz001 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Hatron Eco 370 mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

MSI Cubi Mini Pc

قیمت از:

قیمت تا:

Centerm C91 V2 Thin Client
Centerm C91 V2 Thin Client

قیمت از:

قیمت تا:

Giada F300 Thin Client

قیمت از:

قیمت تا:

ASUS VIVO VC60 Mini Pc

قیمت از:

قیمت تا:

ASUS VIVO VC62B-B Mini Pc

قیمت از:

قیمت تا:

ASUS VIVO VC62B-A Mini Pc

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Super Mini PC Esonic
قیمت Super Mini PC Esonic

قیمت از:

قیمت تا:

Intel NUC5i5RYH Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت DELL OPTIPLEX 790 I5 case
قیمت DELL OPTIPLEX 790 I5 case

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت hp 6005 DDR3 case

قیمت از:

قیمت تا:

foxconn R30-H1 mini pc

قیمت از:

قیمت تا:

Apple Mac Mini MGEN2 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Apple Mac Mini MGEM2 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Apple Mac Pro MD878 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Datasheen TC18AE208 2007 intel atom HDD8-RAM2 Thin Client
Datasheen TC18AE208 2007 intel atom HDD8-RAM2 Thin Client

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100