همراه سیستم طلایه hst فروش تین کلاینت مینی پی سی زیروکلاینت

قیمت مینی پی سی | تین کلاینت

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Datasheen TC18AE416 2007 intel atom HDD16-RAM4 Thin Client
Datasheen TC18AE416 2007 intel atom HDD16-RAM4 Thin Client

قیمت از:

قیمت تا:

Datasheen TC18AE408 2007 intel atom HDD8-RAM4 Thin Client
Datasheen TC18AE408 2007 intel atom HDD8-RAM4 Thin Client

قیمت از:

قیمت تا:

Giada Slim-N20 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada F200 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada I200 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada i80 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada D310 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Giada Q30 Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Lenovo Z3735 Thin Client
Lenovo Z3735 Thin Client

قیمت از:

قیمت تا:

Centerm D610 Thin Client
Centerm D610 Thin Client

قیمت از:

قیمت تا:

NOPC i3 – s12 Thin Client

قیمت از:

قیمت تا:

Niaco NC1900 Fanless Mini PC
Niaco NC1900 Fanless Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Niaco NC1037 Fanless Mini PC
Niaco NC1037 Fanless Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Niaco NCi54 Fanless Mini PC
Niaco NCi54 Fanless Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Niaco NC5005 Fanless Mini PC
Niaco NC5005 Fanless Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Niaco NC57 Fanless Mini PC
Niaco NC57 Fanless Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Niaco NC56 Fanless Mini PC
Niaco NC56 Fanless Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Niaco NC55 Fanless Mini PC
Niaco NC55 Fanless Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Niaco NC76 Fanless Mini PC
Niaco NC76 Fanless Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Niaco NC37 Fanless Mini PC
Niaco NC37 Fanless Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Niaco NC36 Fanless Mini PC
Niaco NC36 Fanless Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Intel NUC7I7BNH i7-16G-480GB-intel Mini PC
Intel NUC7I7BNH i7-16G-480GB-intel Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Intel NUC7i3BNH i3-8G-1TB-intel HD Mini PC
Intel NUC7i3BNH i3-8G-1TB-intel HD Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Intel NUC7i7BNH i7-32GB-SSD-Intel Mini PC
Intel NUC7i7BNH i7-32GB-SSD-Intel Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Intel NUC7i3BNH i3-32GB-SSD-Intel Mini PC
Intel NUC7i3BNH i3-32GB-SSD-Intel Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Intel NUC7i5BNHX1 i5-32GB-SSD-Intel Mini PC
Intel NUC7i5BNHX1 i5-32GB-SSD-Intel Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

Intel NUC7i7BNHX1 i7-32GB-SSD-Intel Mini PC
Intel NUC7i7BNHX1 i7-32GB-SSD-Intel Mini PC

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100