گارانتی تیام شبکه

نام شرکت
تیام شبکه
تلفن
021-66942323
فکس
021-66942324
آدرس سایت
پست الکترونیک
آدرس پستی
تهران - خیابان فاطمی غربی پلاک 248
توضیحات
شرایط عمومی ضمانت کالا بر اساس قسمت قوانین و مقررات سایت سازمان نظام صنفی رایانه به نشانی اینترنتی http://www.irannsr.org/portal.aspx?tabid=541 بشرح ذیل تعیین شده است: ♦ به منظور استفاده از خدمات گارانتی، ارائه ضمانتنامه الزامی می باشد و ضمانتنامه بدون مهر و امضای فروشنده، تاریخ خرید با مدت اعتبار و مشخصات و شماره سریال کالا فاقد اعتبار است. ♦ استفاده از خدمات گارانتی منوط به بررسی و تشخیص شرکت بوده و دستگاهی که کارت ضمانت، برچسب گارانتی یا شماره سریال آن مخدوش شده و یا با شماره سریال دستگاه مطابقت ندارد، شامل گارانتی نمی باشد. ♦ ضمانت فقط شامل دستگاه اصلی بوده و شامل سایر دستگاه های متصل به آن و قطعات جانبی و لوازم مصرفی نمی گردد. (منبع برق، کابل، حافظه) ♦ انتقال دستگاه جهت استفاده از خدمات گارانتی به شرکت و برگشت آن بعهده خریدار است. ♦ خدمات نرم افزاری، Registration، ارتقا، تنظیم یا نصب و راه اندازی شامل ضمانت نمی شود. ♦ انجام Registration دستگاههائی که امکان ثبت و ارتقا نرم افزاری آنها از طریق سازنده اصلی میسر است فقط با هماهنگی شرکت امکان پذیر است. در غیر اینصورت و بروز هر گونه مشکل، مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد. ♦ ضمانت دستگاه، مربوط به عیوب ناشی از ساخت بوده و شامل ایرادات ناشی از بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه، ضربه، آتش، نفود مایعات یا مواد شیمیایی، شکستگی، خراشیدگی، تغییر شکل، زنگ زدگی، نوسانات برق یا عیوب مربوط به عدم استفاده از سیم زمین، ولتاژ القایی، قطع و وصل اتصالات در حین روشن بودن دستگاه، صدمات حین حمل، استفاده نادرست (عدم رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل نگهداری و کارکرد)، دستکاری، تنظیم یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز نمی باشد. ♦ چنانچه امکان تعمیر دستگاه در طول مدت گارانتی میسر نباشد، دستگاه معیوب با دستگاه نو تعویض می گردد و در صورتی که این دستگاه از رده تولید خارج شده باشد کالای مشابه تحویل و عندالزوم مابه التفاوت احتمالی مبلغ دریافت خواهد شد. ♦ در صورت نیاز به واردات قطعات از خارج از کشور جهت تعمیر، با توجه به محدودیت های واردات، امکان افزایش زمان تعمیر یا تعویض وجود خواهد داشت. ♦ تعهدات شرکت محدود به موارد مندرج در ضمانتنامه بوده و ایفای سایر تعهدات تولید کننده اصلی کالا و یا سایر فروشندگان کالا منوط به بررسی و تعیین هزینه خواهد بود. ♦ خریدار با دریافت کارت ضمانت، شرایط آن را پذیرفته و کالا را با برچسب گارانتی و ظاهر فیزیکی سالم دریافت نموده است.
امتیاز شما به این گارانتی
نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101