لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب

فراتکنو Faratechno زد کی تی ZKT آی بی IB زدکا ZK پالیز افزار paliz afzar


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی F699 9,800,000 6ساعت و6 دقیقه و 57 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی وی اف 300 8,900,000 6ساعت و6 دقیقه و 57 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اف 300 7,500,000 6ساعت و6 دقیقه و 57 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax TX9 11,400,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا HB-130BA 9,450,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F300 6,800,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو VF300 8,500,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا HB-730A 13,950,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب پالیزافزار TIMAX-TX2 8,900,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب کارتی پالیزافزار TIMAX-TX 7,400,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره پالیز افزار AC7000 51,000,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار AC6000 34,500,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار AC5000 29,000,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا MP-52 7,650,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا EB-102 4,950,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا EB-103 4,950,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا EB-109 5,625,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا EB-110 6,210,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا EB-141 7,110,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا EB-920 8,010,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا MP-51 9,450,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا MB-201 9,810,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا MB-906 13,050,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا G-3 16,110,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F400 6,800,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو UF100 9,500,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زدکا MB-908 13,050,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زدکا MB-160 9,810,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زدکا MB-202 11,610,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زدکا MB-360 9,810,000 9ساعت و27 دقیقه و 55 ثانیه قبل
اسکنر اثر انگشت آی بی Curve 2,950,000 10ساعت و34 دقیقه و 58 ثانیه قبل