لیست قیمت سوئیچ شبکه سیسکو CISCOدی لینک D-Link پلنتPLANET ان جنیوس EnGenius میکروتک Microtek تی پی لینک TP-Link ترندنت Trendnet تندا Tenda دل DELL جونیپر Juniper هوآوی Huawei دیتاشین DataSheen لینک سیس Linksys کی دی تیKDT آی پی کام IP-COM داهوا Dahua اچ پی HP میکروتیک Mikrotik تاینت Tainet لول وان Level One سیسکو CISCO برایت ویژن Brightvision کرنیکس Korenix


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24TS-L 28,000,000 1 روز و 11ساعت و13 دقیقه و 20 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750X-12S-E 112,500,000 1 روز و 11ساعت و13 دقیقه و 20 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 12 پورت 3750X 12S-S 106,000,000 1 روز و 11ساعت و13 دقیقه و 20 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24پورت WS-C2960 24PC-L 16,000,000 1 روز و 11ساعت و13 دقیقه و 21 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 52 پورت SG300-52 25,800,000 1 روز و 13ساعت و50 دقیقه و 21 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت SF302-08PP 9,800,000 1 روز و 13ساعت و50 دقیقه و 21 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت SF302-08MPP 13,500,000 1 روز و 13ساعت و50 دقیقه و 21 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SF300-24MP 29,300,000 1 روز و 13ساعت و50 دقیقه و 21 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 10 پورت SG300-10PP 12,300,000 1 روز و 13ساعت و50 دقیقه و 21 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 10 پورت SG300-10MPP 15,300,000 1 روز و 13ساعت و50 دقیقه و 21 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 28 پورت SG300-28PP 20,900,000 1 روز و 13ساعت و50 دقیقه و 21 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 10 پورت SG300-10 7,450,000 1 روز و 13ساعت و50 دقیقه و 21 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت SF302-08MP 13,490,000 1 روز و 13ساعت و50 دقیقه و 21 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه 12 پورت سیسکو WS-C 3750X-12S-S 135,000,000 1 روز و 13ساعت و50 دقیقه و 21 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960S-48FPD-L 85,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3560X-24T-S 45,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750X-24P-S 82,500,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960S-48TS-S 31,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ 24 پورت سیسکو 2960s 24PD-L 62,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960S-48TS-L 35,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750G-48TS-S 48,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960G 48TC-L 16,900,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960S-48LPS-L 60,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 3560X-48T-S 74,500,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 12 پورت WS-C3750 G-12S-S 22,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C 3750 G-24PS-S 20,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-48TT-L 9,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 2960G 8TC-L 15,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 3750G 24TS-S1U 3,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960 48TC-L 12,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960 24TT-L 6,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960S-24TS-L 23,500,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو WS-C2960s 24PS-L 41,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 3750X 24P-S 80,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C 3750X-48T-S 83,500,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750X 24T-S 67,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750X-24T-L 22,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 3750X 48T-S 115,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C 3750X-24S-S 178,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960X-24PS-L 41,000,000 1 روز و 14ساعت و56 دقیقه و 16 ثانیه قبل

4 3 2 1   بعدی