نام کالا کمترین قیمت (تومان) بروزرسانی
نگهدارنده کابل یوکی نت Y-139460 520,000 2 روز و 36ساعت و52 دقیقه و 46 ثانیه قبل
نگهدارنده کابل یوکی نت Y-139461 700,000 2 روز و 36ساعت و52 دقیقه و 46 ثانیه قبل
پاور ماژول اچ پی H5M70A 1,300,000 2 روز و 36ساعت و5 دقیقه و 16 ثانیه قبل
گروندینگ کیت HP Rack Grounding Kit AF074A 7,500,000 2 روز و 39ساعت و26 دقیقه و 51 ثانیه قبل
کیت رک اچ پی AF076A 10K G2 600W 10,000,000 2 روز و 39ساعت و26 دقیقه و 51 ثانیه قبل
پایه رک ایستاده چترا مخصوص کف کاذب 7,490,000 4 روز و 23ساعت و51 دقیقه و 9 ثانیه قبل
رک دیواری درب فلزی ژاکو 4 یونیت عمق 40 154,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک مینی درب فلز کرمی ژاکو عمق 35 107,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک مینی درب فلز ژاکو عمق 35 107,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک 4 یونیت عمق 40 ژاکو درب شیشه ای اکونومی 128,500 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک دیواری درب شیشه ای ژاکو 12 یونیت عمق 60 378,500 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک دیواری درب شیشه ای ژاکو 6 یونیت عمق 40 با سینی 185,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک دیواری مینی درب شیشه ای ژاکو 107,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک 9 یونیت عمق 60 ژاکو درب شیشه ای اکونومی 304,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک دیواری درب فلزی ژاکو 4 یونیت عمق 50 178,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک دیواری درب شیشه ای ژاکو 9 یونیت عمق 60 304,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک ایستاده ژاکو 42 یونیت عمق 80 1,640,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک دیواری درب شیشه ای مخصوص DVR ژاکو 4 یونیت عمق40 128,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک ایستاده ژاکو 32 یونیت عمق 80 1,500,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک دیواری ژاکو 3 یونیت عمق 38 به همراه سینی 113,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک دیواری مینی درب شیشه ای کرمی ژاکو 107,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک ایستاده ژاکو 16 یونیت عمق 60 900,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک دیواری درب شیشه ای ژاکو 5 یونیت عمق 40 140,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک دیواری درب شیشه ای ژاکو 4 یونیت عمق 50 153,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک دیواری درب شیشه ای ژاکو 6 یونیت عمق 60 با سینی 234,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک دیواری درب شیشه ای ژاکو 7 یونیت عمق 60 با سینی 251,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک دیواری درب شیشه ای ژاکو 4 یونیت عمق 40 128,500 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک ایستاده ژاکو 22 یونیت عمق 60 1,090,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل
رک 6 یونیت عمق 45 ژاکو درب شیشه ای اکونومی 146,000 459 روز و 24ساعت و38 دقیقه و 58 ثانیه قبل