نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
لایت پنل اچ پی آسیا 229,600 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
رک دیواری اچ پی اسیا 12 یونیت با عمق 60 2,960,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
رک دیواری اچ پی آسیا 6 یونیت عمق 45 178,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 60 7,180,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
پاور ماژول 8 پورت فیوزدار شیشه ای اچ پی آسیا 397,700 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
طبقه متحرک 1 یونیت اچ پی آسیا 565,800 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق 80 9,310,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 80 8,270,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق 60 8,360,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
چرخ و پایه های رک اچ پی آسیا 77,900 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
طبقه ثابت رک اچ پی آسیا 1 یونیت عمق 45 143,500 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
طبقه ثابت رک 1 یونیت عمق 25 اچ پی آسیا 143,500 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
طبقه ثابت رک 1 یونیت عمق 62 اچ پی آسیا 393,600 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
طبقه ثابت رک 1 یونیت عمق 45 اچ پی آسیا 344,400 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق 100 10,400,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 100 9,140,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
داکت پنل رک اچ پی آسیا 1 یونیت 82,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
رک دیواری اچ پی آسیا 9 یونیت عمق 45 1,920,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
پاور ماژول رک اچ پی آسیا 39 پورت 1,451,400 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
قلاب نگهدارنده کابل رک اچ پی آسیا 12,300 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
پاور ماژول رک اچ پی آسیا 29 پورت 1,189,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
داکت پنل رک اچ پی آسیا 2 یونیت 98,400 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
پاور ماژول رک اچ پی آسیا 19 پورت 902,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
پاور ماژول رک اچ پی آسیا 9 پورت فیوزدار 399,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
رک دیواری اچ پی آسیا 9 یونیت عمق 60 2,110,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
فن رک اچ پی آسیا 220 ولت AC 155,800 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
نگهدارنده کابل رک اچ پی آسیا 5 قلابه 205,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
پیچ و مهره رک اچ پی آسیا 143,500 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
فن یونیت رک اچ پی آسیا 492,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 100 7,225,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
پاور ماژول رک اچ پی آسیا 3 پورت 180,400 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
ساب رک اچ پی آسیا 9 یونیت 2,260,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
ساب رک اچ پی آسیا 6 یونیت 1,770,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
نگهدارنده کابل نگزنس N102.117 350,000 0ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
نگهدارنده کابل یوکی نت Y-139461 340,000 1ساعت و1 دقیقه و 53 ثانیه قبل
نگهدارنده کابل یوکی نت Y-139460 300,000 1ساعت و1 دقیقه و 53 ثانیه قبل
رک ایستاده اچ پی آسیا 37 یونیت عمق 60 8,100,000 2ساعت و52 دقیقه و 5 ثانیه قبل
رک ایستاده اچ پی آسیا 27 یونیت عمق 80 7,800,000 2ساعت و52 دقیقه و 5 ثانیه قبل
پایه رک ایستاده چترا مخصوص کف کاذب 3,620,000 6ساعت و16 دقیقه و 6 ثانیه قبل
رک ایستاده 44 یونیت پایا سیستم Teta عمق 80 17,460,000 1 روز و 20ساعت و41 دقیقه و 16 ثانیه قبل
نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 111-87147107