لیست قیمت یو پی اس و متعلقات upsفاران FARAN نارادا Narada تایگر Tiger ای پی سی APC گرین Green سی اس بی CSB اگزیم پاور EXIMPOWER ای بی بی ABB فاراتل FARATEL آلجا ALJA لانگ Long نت پاور Net Power ولتامکس VoltaMax


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
باتری یو پی اس فاران 12V-9AH 640,000 3ساعت و28 دقیقه و 13 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-12AH 930,000 3ساعت و28 دقیقه و 15 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-17AH 1,120,000 3ساعت و28 دقیقه و 19 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-28AH 2,190,000 3ساعت و28 دقیقه و 21 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-40AH 2,870,000 3ساعت و28 دقیقه و 23 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-42AH 3,000,000 3ساعت و28 دقیقه و 26 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-70AH 4,040,000 3ساعت و28 دقیقه و 28 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-100AH 6,210,000 3ساعت و28 دقیقه و 31 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 1000VA External 12,800,000 3ساعت و28 دقیقه و 40 ثانیه قبل
یو پی اس فاران تراست 1000VA 6,150,000 3ساعت و28 دقیقه و 45 ثانیه قبل
یو پی اس فاران تراست 2000VA 9,700,000 3ساعت و28 دقیقه و 47 ثانیه قبل
یو پی اس فاران تراست 3000VA 12,540,000 3ساعت و28 دقیقه و 49 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 3KVA 20,000,000 3ساعت و28 دقیقه و 53 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 6KVA 39,000,000 3ساعت و28 دقیقه و 55 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 3000VA External 21,500,000 3ساعت و32 دقیقه و 39 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 10KVA Internal 85,000,000 3ساعت و33 دقیقه و 6 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 10KVA External 73,000,000 3ساعت و33 دقیقه و 16 ثانیه قبل
یو پی اس گرین لاین اینتراکتیو AVR FP1500 6,270,000 3ساعت و35 دقیقه و 16 ثانیه قبل
یو پی اس گرین لاین اینتراکتیو AVR FP2000 8,459,000 3ساعت و36 دقیقه و 18 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل ونوس 1300 8,100,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SFR 5000DT 71,940,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 2000X-RT 34,140,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 1500X-RT 26,950,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 3000X-RT 39,480,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 6000X-RT 54,390,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل DSS 1500X-RT 24,445,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل DSS 2000X-RT 28,700,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل DSS 3000X-RT 33,850,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 4817 10,410,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 4826 15,915,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 4840 21,740,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 96-8.5 10,410,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 96-26 32,100,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 96-40 43,500,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 240-8.5 23,400,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 240-26 74,600,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 240-40 104,000,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل CADILLAC 10000K1 94,800,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل CADILLAC 10000KX3 99,500,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل
ترانس اتوماتیک فاراتل AVR25 10,840,000 1 روز و 10ساعت و5 دقیقه و 18 ثانیه قبل

7 6 5 4 3 2 1   بعدی