لیست قیمت یو پی اس و متعلقات ups

ولتامکس VoltaMax لانگ Long سی اس بی CSB تایگر Tiger ای پی سی APC اگزیم پاور EXIMPOWER آلجا ALJA نارادا Narada ای بی بی ABB سونی SONY فاران FARAN فاراتل FARATEL


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
کابینت باتری فاراتل SBC 4817 10,410,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل ونوس 1300 8,100,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 1500X-RT 26,950,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 6000X-RT 54,390,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل DSS 1500X-RT 24,445,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 96-40 43,500,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 2000X-RT 34,140,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 3000X-RT 39,480,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 4840 21,740,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 96-8.5 10,410,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 240-40 104,000,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SFR 5000DT 71,940,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 96-26 32,100,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل DSS 3000X-RT 33,850,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 240-8.5 23,400,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل DSS 2000X-RT 28,700,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
ترانس اتوماتیک فاراتل AVR25 10,840,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
ترانس اتوماتیک فاراتل AVR40E 3,210,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاران تراست 1000VA 6,150,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل CADILLAC 10000KX3 99,500,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 4826 15,915,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 2KVA 18,500,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل CADILLAC 10000K1 94,800,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
ترانس اتوماتیک فاراتل digipower 3,810,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 240-26 74,600,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاران تراست 3000VA 12,540,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 3.1 سه فاز به تک فاز 10KVA 8,400,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 3KVA 20,000,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-12AH 930,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاران تراست 2000VA 9,700,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
ترانس اتوماتیک فاراتل AVR32 16,890,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 1.1 تک فاز به تک فاز 10KVA 70,000,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاران بلیزر 800VA 3,900,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 3.1 سه فاز به تک فاز 20KVA 125,000,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 6KVA 39,000,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-40AH 2,870,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-17AH 1,120,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-9AH 640,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-42AH 3,000,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 10KVA External 73,000,000 4ساعت و51 دقیقه و 13 ثانیه قبل

6 5 4 3 2 1   بعدی