نام کالا برند کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دستگاه دی وی آر داهوا DH-5832S-S2 داهوا Dahua 57,000,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت داهوا IPC-HFW4421S داهوا Dahua 6,000,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین تحت شبکه دام داهوا DH-IPC-HDBW4421EP-AS-036 داهوا Dahua 5,000,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین آنالوگ بولت داهوا DH-HAC-HFW2221DP-0360B داهوا Dahua 2,950,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا DH-HAC-HDBW2221RP-Z داهوا Dahua 5,000,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین تحت شبکه دام داهوا DH-SD59230T-HN داهوا Dahua 28,000,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR5232-4KS2 داهوا Dahua 8,900,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین مداربسته آنالوگ دام داهوا HAC-HDW2220MP داهوا Dahua 2,870,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR7816S داهوا Dahua 49,000,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین تحت شبکه دام داهوا DH-IPC-HDBW5431EP-Z داهوا Dahua 1,800,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR7216A-S3 16CH داهوا Dahua 14,900,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا DH-HAC-HFW1100RMP-S2 داهوا Dahua 980,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین تحت شبکه بولت داهوا DH-IPC-HFW2320RP-ZS داهوا Dahua 1,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین تحت شبکه بولت داهوآ DH-IPC-HFW1320SP-0360B داهوا Dahua 3,400,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4108H داهوا Dahua 5,000,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین مداربسته آنالوگ اسپید دام داهوا SD59220I-HC داهوا Dahua 26,000,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW1200BP-B-0360B داهوا Dahua 2,320,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HDW2220FP داهوا Dahua 3,220,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HDBW1200RP-VF داهوا Dahua 3,430,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین مدار بسته آنالوگ داهوا HAC-HDW1200MP داهوا Dahua 1,850,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR5216A-S2 داهوا Dahua 11,000,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR7416L داهوا Dahua 44,000,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین تحت شبکه دام داهوا DH-IPC-HDBW2200RP-Z داهوا Dahua 1,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR5116HE-S3 16CH داهوا Dahua 9,350,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دستگاه دی وی آر داهوا HCVR4108HS-S3 داهوا Dahua 4,080,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HDBW2221EP-0360B داهوا Dahua 2,700,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا DH-HAC-HFW1100RP-S2 داهوا Dahua 1,100,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW1200SP-0360B داهوا Dahua 1,920,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین تحت شبکه بولت داهوا HFW2320RP-ZS-IRE6 داهوا Dahua 4,680,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین تحت شبکه دام داهوا DH-IPC-HDBW4421FP داهوا Dahua 6,500,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4432 داهوا Dahua 22,230,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دستگاه ان وی آر داهوا DHI-NVR4432-4K داهوا Dahua 19,000,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR5832-4KS2 داهوا Dahua 25,000,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HDW1200EP-0360B داهوا Dahua 1,350,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR5432L-S2 داهوا Dahua 41,600,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HFW2220RP-Z-IRE6 داهوا Dahua 5,780,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDW4431C-A داهوا Dahua 3,900,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا DH-HAC-HDW1100RP-S2 داهوا Dahua 210,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW2221RP-Z-IRE6-0722 داهوا Dahua 6,150,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
دوربین تحت شبکه مینی بولت داهوآ IPC-HFW1220SP-0360 داهوا Dahua 2,800,000 2ساعت و16 دقیقه و 47 ثانیه قبل
نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 111-87147107