نام کالا برند کالا کمترین قیمت (تومان) بروزرسانی
تعمیرات انواع سوئیچ های شبکه متفرقه no name 300,000 2 روز و 55ساعت و46 دقیقه و 47 ثانیه قبل
تعمیرات ذخیره ساز تحت شبکه متفرقه no name 500,000 2 روز و 55ساعت و46 دقیقه و 47 ثانیه قبل
تعمیرات روتر شبکه متفرقه no name 400,000 2 روز و 55ساعت و46 دقیقه و 47 ثانیه قبل
تعمیرات انواع سرور متفرقه no name 10,000 2 روز و 55ساعت و46 دقیقه و 47 ثانیه قبل
تعمیرات انواع پاور سرور متفرقه no name 300,000 2 روز و 55ساعت و46 دقیقه و 47 ثانیه قبل
تعمیرات انواع کارت شبکه متفرقه no name 100,000 2 روز و 55ساعت و46 دقیقه و 47 ثانیه قبل
تعمیرات انواع مادربرد شبکه متفرقه no name 500,000 2 روز و 55ساعت و46 دقیقه و 47 ثانیه قبل
تعمیرات انواع ورک استیشن متفرقه no name 200,000 2 روز و 55ساعت و46 دقیقه و 47 ثانیه قبل
تعمیرات کابل متفرقه no name 50,000 2 روز و 55ساعت و46 دقیقه و 47 ثانیه قبل
تعمیر و تعویض قطعات کامپیوتر متفرقه no name 100,000 2 روز و 55ساعت و46 دقیقه و 47 ثانیه قبل
تعویض و تعمیر فن و هیت سینک متفرقه no name 50,000 2 روز و 55ساعت و46 دقیقه و 47 ثانیه قبل
تعویض و تعمیر کارت گرافیک متفرقه no name 100,000 2 روز و 55ساعت و46 دقیقه و 47 ثانیه قبل
تعمیرات هارد سرور متفرقه no name 300,000 2 روز و 55ساعت و46 دقیقه و 47 ثانیه قبل
نصب و سربندی اتصالات فیبر نوری متفرقه no name 10,000 3 روز و 15ساعت و24 دقیقه و 31 ثانیه قبل
خدمات رک اتاق سرور متفرقه no name 10,000 3 روز و 15ساعت و24 دقیقه و 31 ثانیه قبل
راه اندازی و پشتیبانی شبکه متفرقه no name 100,000 3 روز و 15ساعت و24 دقیقه و 31 ثانیه قبل
راه اندازی سرور متفرقه no name 20,000 3 روز و 15ساعت و24 دقیقه و 31 ثانیه قبل
خدمات و راه اندازی تجهیزات سیسکو سیسکو CISCO 10,000 3 روز و 15ساعت و24 دقیقه و 31 ثانیه قبل
نصب و راه اندازی تجهیزات ویپ متفرقه no name 10,000 3 روز و 15ساعت و24 دقیقه و 31 ثانیه قبل
دستگاه تصفیه هوا خودرو آیونکینی JO-6271 آیونکینی Ionkini 57,000 3 روز و 15ساعت و24 دقیقه و 31 ثانیه قبل
دستگاه تصفیه هوا خودرو آیونکینی JO-6281 آیونکینی Ionkini 100,000 3 روز و 15ساعت و24 دقیقه و 31 ثانیه قبل
دستگاه تصفیه هوا خودرو آیونکینی JO-6278 آیونکینی Ionkini 90,000 3 روز و 15ساعت و24 دقیقه و 31 ثانیه قبل
دستگاه تصفیه هوا خودرو آیونکینی JO-722 آیونکینی Ionkini 81,000 3 روز و 15ساعت و24 دقیقه و 31 ثانیه قبل
دستگاه تصفیه هوا خودرو آیونکینی JO-728 آیونکینی Ionkini 81,000 3 روز و 15ساعت و24 دقیقه و 31 ثانیه قبل
دستگاه تصفیه هوا خودرو آیونکینی JO-6291 آیونکینی Ionkini 90,000 3 روز و 15ساعت و24 دقیقه و 31 ثانیه قبل
کابل کشی فیبر نوری داخلی متفرقه no name 100,000 3 روز و 15ساعت و24 دقیقه و 31 ثانیه قبل
تعمیرات لپ تاپ متفرقه no name 50,000 4 روز و 38ساعت و47 دقیقه و 24 ثانیه قبل
تعمیرات تبلت متفرقه no name 50,000 4 روز و 38ساعت و47 دقیقه و 25 ثانیه قبل
خدمات سخت افزار کامپیوتر متفرقه no name 50,000 4 روز و 38ساعت و47 دقیقه و 25 ثانیه قبل
اینورتر ماشینی شبه سینوسی آلفا سری MMC-500w آلفا Alpha 100 4 روز و 42ساعت و22 دقیقه و 1 ثانیه قبل
اینورتر ماشینی شبه سینوسی آلفا سری MMC-1200w آلفا Alpha 100 4 روز و 42ساعت و22 دقیقه و 1 ثانیه قبل
اینورتر ماشینی شبه سینوسی آلفا سری MMC-1500w آلفا Alpha 100 4 روز و 42ساعت و22 دقیقه و 1 ثانیه قبل
اینورتر ماشینی شبه سینوسی آلفا سری MMC-2000w آلفا Alpha 100 4 روز و 42ساعت و22 دقیقه و 1 ثانیه قبل
اینورتر شبه سینوسی آلفا سری MMD-1200W آلفا Alpha 100 4 روز و 42ساعت و22 دقیقه و 1 ثانیه قبل
اینورتر شبه سینوسی آلفا سری MMD-2000W آلفا Alpha 100 4 روز و 42ساعت و22 دقیقه و 1 ثانیه قبل
اتوترانس امگا تکفاز TDGC2-0.2Kva امگا Omega 100 4 روز و 42ساعت و22 دقیقه و 1 ثانیه قبل
اتوترانس امگا تکفاز TDGC2-0.5Kva امگا Omega 100 4 روز و 42ساعت و22 دقیقه و 1 ثانیه قبل
اتوترانس امگا تکفاز TDGC2-1Kva امگا Omega 100 4 روز و 42ساعت و22 دقیقه و 1 ثانیه قبل
اتوترانس امگا تکفاز TDGC2-2Kva امگا Omega 100 4 روز و 42ساعت و22 دقیقه و 1 ثانیه قبل
اتوترانس امگا تکفاز TDGC2-3Kva امگا Omega 100 4 روز و 42ساعت و22 دقیقه و 1 ثانیه قبل