لیست قیمت هارد سرورسیگیت seagate وسترن دیجیتال western digital اچ پی HP آی بی ام IBM


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
هارد سرور اچ پی 900GB 12G SAS 10K J9F47A 12,000,000 1 روز و 10ساعت و34 دقیقه و 25 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 4TB 12G SAS 7.2K 765863-001 8,500,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 4TB 6GB SATA 7.2K 693687-B21 8,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی Used 146GB 6G SAS 10K 3,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی Used 300GB 6G SAS 10K 5,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 300GB 6G SAS 10K 507127-B21 5,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 146GB 6G SAS 10K 507125-B21 2,400,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 4TB 6G SAS 7.2K 695510-B21 8,500,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 1TB 6G SAS 7.2K 652749-B21 8,650,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 2TB 6G SATA 7.2K 658079-B21 7,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 1TB 6G SATA 7.2K 657750-B21 5,500,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 4TB 12G SAS 7.2K 765257-B21 8,500,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 4TB 12G SAS 7.2K 793669-B21 8,500,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 1TB 6G SATA 7.2K 655710-B21 6,500,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 4TB 6G SATA 7.2K ST4000NM0035 7,100,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 6TB 12G SAS 7.2K 793699-B21 14,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 6TB 12G SAS 7.2K 765259-B21 14,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 6TB 12G SAS 7.2K 765864-001 14,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی SAS 72GB 10K 2,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 450GB 10K 4,600,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 146GB 3G SAS 15K 384854-B21 3,500,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 450GB 15K AG804A 8,500,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 72GB 6G 15K 512545-B21 2,200,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 72GB 6G SAS 15K 2,200,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 3TB 6G SAS 652766-B21 8,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 500GB 6G SAS 7.2K 652745-B21 6,700,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 146GB 6G SAS 10K 3,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 3TB 7200RPM 6G SAS 3.5 Inch QK703A 9,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 146GB 6G SAS 15K 512547-B21 5,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 2TB 6G SAS 7.2K 652757-B21 7,500,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 146GB 6G SAS 15K 653950-001 5,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 146GB 6G SAS 15K 652605-B21 4,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 450GB 6G SAS 10K 652572-B21 5,500,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 146GB 6G 15K 2.5In SC 3,700,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 72GB 3G SAS 10K 384842-B21 2,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 300GB 6G SAS 15K 516814-B21 6,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی AP860A 600GB 6G SAS 15K 10,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 1TB 6G SAS 7.2K 652753-B21 6,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی EVA M6412A 600GB FC 15K 10,500,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 23 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی اسکازی 300GB U320 15K 411089-B22 4,000,000 1 روز و 11ساعت و59 دقیقه و 24 ثانیه قبل

3 2 1   بعدی