لیست قیمت هارد سرور

اچ پی HP سیگیت seagate


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
هارد سرور سیگیت ES.3 ST1000NM0023-1TB 2,000,000 0ساعت و7 دقیقه و 48 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST6000VX0001-6TB 8,250,000 1 روز و 27ساعت و9 دقیقه و 5 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST4000VX000-4TB 5,300,000 1 روز و 27ساعت و9 دقیقه و 5 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST1000VX001-1TB 2,250,000 1 روز و 27ساعت و9 دقیقه و 5 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST8000VX0002-8TB 13,900,000 1 روز و 27ساعت و9 دقیقه و 5 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST3000VX006-3TB 4,300,000 1 روز و 27ساعت و9 دقیقه و 5 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت کانستلیشن ES.3-2TB 5,500,000 1 روز و 28ساعت و44 دقیقه و 50 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت کانستلیشن ES.3 ST1000NM0033-1T 3,500,000 1 روز و 28ساعت و44 دقیقه و 50 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت ES.3 ST4000NM0033-4TB 7,100,000 1 روز و 28ساعت و44 دقیقه و 50 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 300GB 6G SAS 15K 652611-B21 5,000,000 1 روز و 28ساعت و44 دقیقه و 50 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت ES.3 ST4000NM0023-4TB 7,300,000 1 روز و 28ساعت و44 دقیقه و 50 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 300GB 6G SAS 10K 652564-B21 3,900,000 1 روز و 28ساعت و44 دقیقه و 50 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 1.2TB 6G SAS 10K 697574-B21 12,000,000 1 روز و 28ساعت و44 دقیقه و 50 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 900GB 6G SAS 10K 7,800,000 1 روز و 28ساعت و44 دقیقه و 50 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی اسکازی 300GB U320 15K 411089-B22 4,000,000 1 روز و 28ساعت و44 دقیقه و 50 ثانیه قبل
هارد سرور اس اس دی اچ پی 600GB 6G 739898-B21 5,650,000 1 روز و 28ساعت و44 دقیقه و 50 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی اسکازی 300GB U320 10K 350964-B22 4,200,000 1 روز و 28ساعت و44 دقیقه و 50 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 1.2TB 12G SAS 10K 781518-B21 13,700,000 1 روز و 28ساعت و44 دقیقه و 50 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 512E ST8000NM0055-8TB 15,400,000 1 روز و 28ساعت و44 دقیقه و 50 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 512E ST8000NM0075-8TB 15,800,000 1 روز و 28ساعت و44 دقیقه و 50 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت ST6000NM0024-6TB 11,700,000 1 روز و 28ساعت و44 دقیقه و 50 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 300GB 12G 759208-B21 9,400,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 45 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت اینترپرایز کپسیتی V.4-6TB 11,700,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 45 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت کانستلیشن ES.3 ST3000NM0033-3T 6,500,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 45 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت ST3000NM0023-2TB 6,800,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 45 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 600GB ST3600057SS 8,900,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 45 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 300GB SAS ST3300057SS 5,100,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 45 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 72GB 6G 15K 512545-B21 2,400,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 45 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 72GB 6G SAS 15K 2,400,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 45 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 146GB 6G 15K 2.5In SC 6,500,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 45 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پي 300gb 10k DL380 G8 3,500,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 45 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 146GB 6G SAS 15K 652605-B21 6,450,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 45 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی SCSI 146GB 10K 2.5 2,800,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 45 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی SCSI 72GB 10K 3.5In 2,000,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 45 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 1TB 6G SAS 7.2K 652749-B21 8,650,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 45 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 146GB 15K 3.5In 6,800,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 45 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 600GB 6G SAS 10K 7,450,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 45 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی SCSI 72GB 15K 2.5 2,700,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 46 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی AP860A 600GB 6G SAS 15K 12,000,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 46 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی SAS 72GB 10K 2,200,000 1 روز و 34ساعت و23 دقیقه و 46 ثانیه قبل

2 1   بعدی