لیست قیمت رم سرورهاینیکس Hynix کروشیال CRUCIAL اچ پی HP نانیا Nanya


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
رم سرور اچ پی 16GB DDR4-2400 836220-B21 8,900,000 3ساعت و14 دقیقه و 28 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB DDR4-2400 805349-B21 6,450,000 1 روز و 10ساعت و33 دقیقه و 25 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB PC3-12800R 1,800,000 1 روز و 10ساعت و33 دقیقه و 25 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB Kit 2x4GB PC2-6400 DDR2-800MHz 3,000,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit C 2,000,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB PC3-12800 672631-B21 5,500,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB DDR4-2133 726718-B21 3,000,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB PC3L-10600R 627812-B21 5,300,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB DDR4-2133 726719-B21 6,200,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL320 G5 408854-B21 2,200,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
مادربرد سرور اچ پی DL380 G6 496069-001 10,000,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 32GB DDR4-2400 805351-B21 14,000,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL360 G7 604505-B21 1,800,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
مادربرد سرور اچ پی DL380 G7 15,000,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL360 G5 413015-B21 4,500,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL380 p G8 1,600,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم برد اچ پی ML370 G5 2,800,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB DDR4-2133 726720-B21 8,300,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی ML110 G6 500672-B21 1,300,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی ML370 G4 343057-B21 2,100,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
بانک رم سرور اچ پی DL580 G5 449416-001 3,700,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی ML310e G8 v2 4,800,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
بانک رم سرور اچ پی DL580 G7-E7 644172-B21 4,800,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی PC2-5300F 8GB 2,100,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB 2Rx4 PC3-12800R 713985-B21 5,800,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB 1Rx4 PC3-12800R 647899-B21 3,000,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB PC2-5300 1,300,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB PC2-5300F 5,800,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 23 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB PC3-12800E 3,000,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 24 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی ML310e 8G 3,000,000 1 روز و 11ساعت و58 دقیقه و 24 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB 731761-B21 3,400,000 1 روز و 14ساعت و41 دقیقه و 19 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB 500658-B21 1,700,000 1 روز و 14ساعت و41 دقیقه و 19 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB PC3L-12800R 713981-B21 1,800,000 1 روز و 14ساعت و41 دقیقه و 19 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL360p G8 708643-B21 32GB 10,500,000 1 روز و 14ساعت و41 دقیقه و 19 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB PC2-3200 343057-B21 2,500,000 1 روز و 14ساعت و41 دقیقه و 19 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی Kit 8GB 2RX4 PC3-14900R-13 708639-B2 2,600,000 1 روز و 14ساعت و41 دقیقه و 19 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9Kit 647897-S21 2,700,000 1 روز و 14ساعت و41 دقیقه و 19 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 512MB P-Series BBWC 462967-B21 900,000 1 روز و 14ساعت و41 دقیقه و 19 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 256MB 462968-B21 1,000,000 1 روز و 14ساعت و41 دقیقه و 19 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13Kit 6,300,000 1 روز و 14ساعت و41 دقیقه و 19 ثانیه قبل

2 1   بعدی