لیست قیمت رم سرور

نانیا Nanya هاینیکس Hynix اچ پی HP کروشیال CRUCIAL


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
رم سرور اچ پی PC2-5300F 8GB 2,100,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB PC3-12800E 3,000,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB 2Rx4 PC3-12800R 713985-B21 7,250,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB DDR4-2400 805349-B21 6,450,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB 1Rx4 PC3-12800R 647899-B21 3,000,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB PC2-5300 1,300,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL360 G7 604505-B21 1,800,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB DDR4-2133 726720-B21 12,900,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی ML370 G4 343057-B21 2,100,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی ML310e G8 v2 4,800,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی ML110 G6 500672-B21 1,300,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
بانک رم سرور اچ پی DL580 G5 449416-001 3,700,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL320 G5 408854-B21 2,200,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL360 G5 413015-B21 4,500,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DL380p G8 1,600,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
مادربرد سرور اچ پی DL380 G6 496069-001 10,000,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم برد اچ پی ML370 G5 2,800,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
مادربرد سرور اچ پی DL380 G7 17,000,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
بانک رم سرور اچ پی DL580 G7-E7 644172-B21 4,800,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB PC3-12800R 3,300,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB PC3-12800R 7,000,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB PC2-5300F 5,800,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی ML310e G8 3,000,000 1 روز و 28ساعت و46 دقیقه و 1 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB PC3L-10600R 627812-B21 6,300,000 1 روز و 29ساعت و46 دقیقه و 46 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB 2RX4 PC3-12800R-11-Kit 6,300,000 1 روز و 29ساعت و46 دقیقه و 46 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB DDR4-2133 759934-B21 4,100,000 1 روز و 29ساعت و46 دقیقه و 46 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13Kit 6,300,000 1 روز و 34ساعت و25 دقیقه و 56 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی DDRII PC-5300 8GB 2,000,000 1 روز و 34ساعت و25 دقیقه و 56 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB 500658-B21 1,700,000 1 روز و 34ساعت و25 دقیقه و 56 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB PC2-5300 5,900,000 1 روز و 34ساعت و25 دقیقه و 56 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB PC2-3200 343057-B21 2,500,000 1 روز و 34ساعت و25 دقیقه و 56 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 8GB DDR4-2133 726718-B21 4,000,000 1 روز و 34ساعت و25 دقیقه و 56 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 2GB PC2-3200 343056-B21 2,000,000 1 روز و 34ساعت و25 دقیقه و 56 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 16GB DDR4-2133 726719-B21 6,200,000 1 روز و 34ساعت و25 دقیقه و 56 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB PC2 3500 461828-B21 1,800,000 1 روز و 34ساعت و25 دقیقه و 56 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی 4GB 647893-B21 2,000,000 2 روز و 52ساعت و55 دقیقه و 57 ثانیه قبل
رم سرور کروشیال PC3-12800R 16GB 5,800,000 2 روز و 52ساعت و55 دقیقه و 57 ثانیه قبل
رم سرور کروشیال 8GB PC3-12800R 3,150,000 2 روز و 52ساعت و55 دقیقه و 57 ثانیه قبل
رم سرور کروشیال 8 گیگابایت PC4-17000 4,300,000 2 روز و 52ساعت و55 دقیقه و 57 ثانیه قبل
رم سرور اچ پی Kit 8GB 2RX4 PC3-14900R-13 708639-B2 2,600,000 2 روز و 52ساعت و55 دقیقه و 57 ثانیه قبل

2 1   بعدی