نام کالا کمترین قیمت (تومان) بروزرسانی
مینی پی سی الایت گروپ Liva 15,000,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
تین کلاینت سیمتک G170 5,000,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی گیگابایت BKi3 HA-7100 50,750,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی گیگابایت BKi5 HA-7200 60,750,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی گیگابایت BKi7 HA-7500 73,500,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل DC3217IYE 30,000,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC-D54250WYK 59,000,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC D34010WYK 30,000,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC5i3RYH 30,000,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7i3BNH i3-4G-1TB-intel 32,000,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل Compute Stick 1,750,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7I5BNH i5-8G-120GB SSD-intel 85,500,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7I5BNH i5-8G-240GB SSD-intel 87,500,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7i3BNHX1 i3-32GB-SSD-Intel 34,000,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7i3BNH i3-4G-120GB-intel HD 31,500,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7i3BNH i3-8G-120GB-intel HD 34,500,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC6CAYH J3455-4G-500GB-intel HD 31,500,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC6CAYH J3455-4G-1TB-intel HD 32,500,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC6CAYH J3455-8G-120GB SSD-intel HD 33,000,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7I5BNH i5-4G-1TB-intel 83,500,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی ناک اینتل NUC5PGYH 1,625,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC6i3SYH 30,500,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC 6I7KYK 58,800,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7I7BNH i7-8G-1T-intel 95,500,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7I7BNH i3-4G-120GB-intel 90,250,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7I7BNH i7-16G-240GB-intel 104,000,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مادربرد مینی پی سی اینتل D2700MUD 6,000,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC5i7RYH 90,000,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC DCCP847DYE 790,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC5CPYH 28,000,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC5PPYH 38,500,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی ناک اینتل NUC6I5SYH 74,750,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اچ اس تی DQ77Q5 1,920,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
تین کلاینت اچ اس تی TC2700MUD 14,000,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
تین کلاینت اچ اس تی TCI-D2550E 655,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اچ اس تی DH61AGLQ5 1,280,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
کیس مینی پی سی اچ اس تی itx2007 6,000,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
تین کلاینت اچ اس تی TCL2550E 655,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اچ اس تی X6620M J1900-4GB-64GB SSD-Intel 26,500,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل
مینی پی سی اچ اس تی X6620B J1900-4GB-64GB SSD-Intel 2,650,000 1ساعت و46 دقیقه و 44 ثانیه قبل