نام کالا برند کالا کمترین قیمت (تومان) بروزرسانی
نصب و راه اندازی تجهیزات ویپ متفرقه no name 10,000 381 روز و 27ساعت و13 دقیقه و 45 ثانیه قبل
نصب و سربندی اتصالات فیبر نوری متفرقه no name 10,000 381 روز و 27ساعت و13 دقیقه و 45 ثانیه قبل
خدمات رک اتاق سرور متفرقه no name 10,000 381 روز و 27ساعت و13 دقیقه و 45 ثانیه قبل
راه اندازی و پشتیبانی شبکه متفرقه no name 100,000 381 روز و 27ساعت و13 دقیقه و 45 ثانیه قبل
راه اندازی سرور متفرقه no name 20,000 381 روز و 27ساعت و13 دقیقه و 45 ثانیه قبل
خدمات و راه اندازی تجهیزات سیسکو سیسکو CISCO 10,000 381 روز و 27ساعت و13 دقیقه و 45 ثانیه قبل
دستگاه تصفیه هوا خودرو آیونکینی JO-6271 آیونکینی Ionkini 57,000 381 روز و 27ساعت و13 دقیقه و 45 ثانیه قبل
دستگاه تصفیه هوا خودرو آیونکینی JO-6281 آیونکینی Ionkini 100,000 381 روز و 27ساعت و13 دقیقه و 45 ثانیه قبل
دستگاه تصفیه هوا خودرو آیونکینی JO-6278 آیونکینی Ionkini 90,000 381 روز و 27ساعت و13 دقیقه و 45 ثانیه قبل
دستگاه تصفیه هوا خودرو آیونکینی JO-722 آیونکینی Ionkini 81,000 381 روز و 27ساعت و13 دقیقه و 45 ثانیه قبل
دستگاه تصفیه هوا خودرو آیونکینی JO-728 آیونکینی Ionkini 81,000 381 روز و 27ساعت و13 دقیقه و 45 ثانیه قبل
دستگاه تصفیه هوا خودرو آیونکینی JO-6291 آیونکینی Ionkini 90,000 381 روز و 27ساعت و13 دقیقه و 45 ثانیه قبل
کابل کشی فیبر نوری داخلی متفرقه no name 100,000 381 روز و 27ساعت و13 دقیقه و 45 ثانیه قبل