قیمت پاور | Power supply دیپ کول Deepcool

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

DeepCool DA700 Power Supply
DeepCool DA700 Power Supply

قیمت از: 2,390,000

قیمت تا: 2,390,000

deepcool DN450 80 PLUS power supply
deepcool DN450 80 PLUS power supply

قیمت از: 1,470,000

قیمت تا: 1,470,000

deepcool DN550 80 PLUS power supply
deepcool DN550 80 PLUS power supply

قیمت از: 1,710,000

قیمت تا: 1,710,000

DeepCool DQ650ST Power Supply
DeepCool DQ650ST Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

DeepCool DE600 V2 Power Supply
DeepCool DE600 V2 Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

DeepCool DE500 350W Power Supply
DeepCool DE500 350W Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

DeepCool DA-700 BRONZE Semi Modular Power Supply
DeepCool DA-700 BRONZE Semi Modular Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

DeepCool DN650 Power Supply
DeepCool DN650 Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

DeepCool DQ750-M-V2L Gold Full Modular Power Supply
DeepCool DQ750-M-V2L Gold Full Modular Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

DeepCool DQ750-M-V2L Power Supply
DeepCool DQ750-M-V2L Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

DeepCool DQ850-M 80PLUS GOLD Power Supply
DeepCool DQ850-M 80PLUS GOLD Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101