قیمت هارد دیسک HDD | قیمت هارد اس اس دی SSD وسترن دیجیتال western digital

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Western Digital Blue 500GB WD5000AAKX HDD

قیمت از: 240,000

قیمت تا: 240,000

Western Digital Green 6TB WD60EZRX HDD

قیمت از: 860,000

قیمت تا: 860,000

قیمت Western Digital Purple 1TB HDD
قیمت Western Digital Purple 1TB HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital Purple 2TB HDD
قیمت Western Digital Purple 2TB HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital Purple 3TB 64MB Hard Disk

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital Purple 4TB 64MB Hard Disk

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital Black WD1003FZEX 1TB Internal Hard Drive
Western Digital Black WD1003FZEX 1TB Internal Hard Drive

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital HDD -Black-2TB
قیمت Western Digital HDD -Black-2TB

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital Black 3TB WD3003FZEX HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital HDD-Black / 4TB
قیمت Western Digital HDD-Black / 4TB

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital HDD-Green - 1TB
قیمت Western Digital HDD-Green - 1TB

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital HDD-Green - 2TB
قیمت Western Digital HDD-Green - 2TB

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital Green - 3TB HDD
قیمت Western Digital Green - 3TB HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital Green - 4TB HDD
قیمت Western Digital Green - 4TB HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital Green - 500GB HDD
قیمت Western Digital Green - 500GB HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital Blue 500GB WD5000AZLX HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital Blue 1TB WD10EZEX HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital Blue - 1TB - 64MB HDD
قیمت Western Digital Blue - 1TB - 64MB HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital Blue 320GB HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital Blue 250GB HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital Blue 160GB WD1600AAJS HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital Red - 1TB HDD
قیمت Western Digital Red - 1TB HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital Red - 2TB HDD
قیمت Western Digital Red - 2TB HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital Red - 3TB HDD
قیمت Western Digital Red - 3TB HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital Red - 4TB HDD
قیمت Western Digital Red - 4TB HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital Red 5TB WD50EFRX HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital Red 6TB WD60EFRX HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HDD RE 3TB Western Digital

قیمت از:

قیمت تا:

HDD RE 4TB Western Digital

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital SATA 120GB Laptop HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital WD5000AUDX HDD
قیمت Western Digital WD5000AUDX HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital Purple WD10PURX 1TB Internal Hard Drive
Western Digital Purple WD10PURX 1TB Internal Hard Drive

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital WD20PURX HDD
قیمت Western Digital WD20PURX HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital WD30PURX HDD
قیمت Western Digital WD30PURX HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Western Digital WD40PURX HDD
قیمت Western Digital WD40PURX HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital blue 80GB Hard Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital blue 120GB Hard Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital 1TB CAVIAR GREEN Hard Drive
Western Digital 1TB CAVIAR GREEN Hard Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital blue 250GB Hard Drive

قیمت از:

قیمت تا:

Western Digital blue 320GB WD3200AAKS Hard Drive
Western Digital blue 320GB WD3200AAKS Hard Drive

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100