فن سی پی یو | فن کیس گرین Green

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

GREEN Glacier GLC120A Liquid Cooling CPU Cooler
GREEN Glacier GLC120A Liquid Cooling CPU Cooler

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 1,500,000

GREEN Thermalright Macho Black CPU Cooler

قیمت از:

قیمت تا:

Green Thermalright AXP-200 Muscle CPU Cooler
Green Thermalright AXP-200 Muscle CPU Cooler

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN Thermalright True Spirit 120M CPU Cooler

قیمت از:

قیمت تا:

Green Buffalo 100 Air Extreme CPU Cooler
Green Buffalo 100 Air Extreme CPU Cooler

قیمت از:

قیمت تا:

Green CF-V12HP Case Fan
Green CF-V12HP Case Fan

قیمت از:

قیمت تا:

Green Thermalright HR-22 Passive CPU Cooler
Green Thermalright HR-22 Passive CPU Cooler

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN Thermalright Silver Arrow SBE Extreme CPU Cooler

قیمت از:

قیمت تا:

Green Thermalright Macho Rev.A CPU Cooler

قیمت از:

قیمت تا:

Green Transformer 3 CPU Cooler

قیمت از:

قیمت تا:

Green ThermalRight TY143 140mm Case Fan
Green ThermalRight TY143 140mm Case Fan

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN GF120W-PWM Case Fan
GREEN GF120W-PWM Case Fan

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN GF12025-SB Case Fan
GREEN GF12025-SB Case Fan

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN GLACIER 240 GLC240-A AiO Liquid CPU Cooler
GREEN GLACIER 240 GLC240-A AiO Liquid CPU Cooler

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN Tiny Cool 90 CPU Cooler
GREEN Tiny Cool 90 CPU Cooler

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN NOTUS 100 - PWM CPU Cooler
GREEN NOTUS 100 - PWM CPU Cooler

قیمت از:

قیمت تا:

Green Tiny Gold 95 PWM Air CPU Cooler
Green Tiny Gold 95 PWM Air CPU Cooler

قیمت از:

قیمت تا:

Green Glacier GLC120A Liquid Cooling System
Green Glacier GLC120A Liquid Cooling System

قیمت از:

قیمت تا:

Green Glacier GLC240A Liquid Cooling System
Green Glacier GLC240A Liquid Cooling System

قیمت از:

قیمت تا:

Green NOTOUS 400-PWM CPU Cooler

قیمت از:

قیمت تا:

Green NOTUS 200-PWM CPU Cooler

قیمت از:

قیمت تا:

Green NOTUS-95 PWM CPU Cooler

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101