قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی دلتالینک Deltalink

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Deltalink ANT-HP5529N Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Deltalink ANT-5533N Anten
Deltalink ANT-5533N Anten

قیمت از:

قیمت تا:

Deltalink ANT-HP5523N Antenna
Deltalink ANT-HP5523N Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Deltalink ANT-HP5526N Antenna
Deltalink ANT-HP5526N Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Deltalink ANT-5517N-S Antenna
Deltalink ANT-5517N-S Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Deltalink ANT-5517-S Antenna
Deltalink ANT-5517-S Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Deltalink ANT-5527N Anten
Deltalink ANT-5527N Anten

قیمت از:

قیمت تا:

Deltalink ANT-5533 Anten
Deltalink ANT-5533 Anten

قیمت از:

قیمت تا:

Deltalink ANT-HP5535N Antenna
Deltalink ANT-HP5535N Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Deltalink ANT-5531N Anten
Deltalink ANT-5531N Anten

قیمت از:

قیمت تا:

Deltalink ANT-5531 Anten
Deltalink ANT-5531 Anten

قیمت از:

قیمت تا:

Deltalink ANT-5527 Anten
Deltalink ANT-5527 Anten

قیمت از:

قیمت تا:

Deltalink ANT-S-HP-5532N Anten
Deltalink ANT-S-HP-5532N Anten

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100