قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS فاراتل FARATEL

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Faratel venus 1300 ups

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SFR 5000DT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SDC 2000X-RT ups

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SDC 1500X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SDC 3000X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SDC 6000X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel DSS1500X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel DSS 2000X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel DSS 3000X-RT UPS

قیمت از:

قیمت تا:

faratel  SBC 4817 battery cabinet
faratel SBC 4817 battery cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

faratel SBC 48V-26AH battery cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 4840 Battery Cabinet
Faratel SBC 4840 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 96-8.5 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-8.5 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 96-26 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-26 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 96-40 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-40 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 240-8.5 battery cabinet
Faratel SBC 240-8.5 battery cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 240-26 Battery Cabinet
Faratel SBC 240-26 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

Faratel SBC 240-40 Battery Cabinet
Faratel SBC 240-40 Battery Cabinet

قیمت از:

قیمت تا:

faratel CAD10KX1-RT4U UPS

قیمت از:

قیمت تا:

faratel CAD10KX3-RT4U UPS

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100