قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS فاراتل FARATEL

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Faratel venus 1300 ups

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

Faratel SFR 5000DT UPS

قیمت از: 7,000,000

قیمت تا: 7,000,000

Faratel SDC 2000X-RT ups

قیمت از: 5,700,000

قیمت تا: 5,700,000

Faratel SDC 1500X-RT UPS

قیمت از: 4,200,000

قیمت تا: 4,200,000

Faratel SDC 3000X-RT UPS

قیمت از: 3,948,000

قیمت تا: 3,948,000

Faratel SDC 6000X-RT UPS

قیمت از: 9,300,000

قیمت تا: 9,300,000

Faratel DSS1500X-RT UPS

قیمت از: 4,200,000

قیمت تا: 4,200,000

Faratel DSS 2000X-RT UPS

قیمت از: 4,760,000

قیمت تا: 4,760,000

Faratel DSS 3000X-RT UPS

قیمت از: 3,850,000

قیمت تا: 3,850,000

faratel  SBC 4817 battery cabinet
faratel SBC 4817 battery cabinet

قیمت از: 1,041,000

قیمت تا: 1,041,000

faratel SBC 48V-26AH battery cabinet

قیمت از: 4,600,000

قیمت تا: 4,600,000

Faratel SBC 4840 Battery Cabinet
Faratel SBC 4840 Battery Cabinet

قیمت از: 6,270,000

قیمت تا: 6,270,000

Faratel SBC 96-8.5 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-8.5 Battery Cabinet

قیمت از: 1,950,000

قیمت تا: 1,950,000

Faratel SBC 96-26 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-26 Battery Cabinet

قیمت از: 6,400,000

قیمت تا: 6,400,000

Faratel SBC 96-40 Battery Cabinet
Faratel SBC 96-40 Battery Cabinet

قیمت از: 8,770,000

قیمت تا: 8,770,000

Faratel SBC 240-8.5 battery cabinet
Faratel SBC 240-8.5 battery cabinet

قیمت از: 2,343,000

قیمت تا: 2,343,000

Faratel SBC 240-26 Battery Cabinet
Faratel SBC 240-26 Battery Cabinet

قیمت از: 7,460,000

قیمت تا: 7,460,000

Faratel SBC 240-40 Battery Cabinet
Faratel SBC 240-40 Battery Cabinet

قیمت از: 10,404,000

قیمت تا: 10,404,000

faratel CAD10KX1-RT4U UPS

قیمت از: 2,025,000

قیمت تا: 2,050,000

faratel CAD10KX3-RT4U UPS

قیمت از: 13,200,000

قیمت تا: 13,200,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100