قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS نارادا Narada

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Narada 6-FM-100P UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Narada 6-FM-18 UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Narada 6-FM-65B UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Narada 6-FM-24 UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100